DS/HVB HAVØRN II (I)

Tilbake til søk
HAVØRN II (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal MHNC
Byggeår 1912/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 228
Bruttotonn/BT 156,13
Nettotonn/NT 56,53
Skrog LOA L: 101,1’ (30,63 m)
Bredde 20,1’ (6,09 m)
Dybde (i riss) 11,7’ (3,56 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 10,0-12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Donkeyboiler, oljefyrt, 8,0 bar.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-19 ½"-33", slag 24", 84 NHK/462 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1912 Bygget som hvalbåt LINGA II ved Nylands mek. Verksted, Kristiania for A/S Capella (Peder Bogen og Støkken, disponent), Sandefjord. Ferdigstilt 14/05-1912. Satt i fangst med kokeriet CAPELLA I ved Linga-Linga i Mocambique, Øst-Afrika. Opprinnelig var planen å fangste på kysten av Australia.
1913 Solgt til Hvalfanger-A/S Capella (Peder Bogen), Sandefjord. Omdøpt JUAREZ.
1914 Innleid av Den Norske Marine som bevoktningsfartøy 10/12-1914 for kr. 1.500 pr måned. Utrustet som bevoktningsfartøy ved Fredriksstad mek. Verksted i Fredrikstad. Ble utstyrt med to kanoner. En 75 mm Bofors kanon og en 37 mm Armstrong. Vernepliktig premierløytnant Nils Kristian Marstrander var den første militære sjef. Startet under Hvaleravdelingen.
JUAREZ var med på bevoktning av vår nøytralitet og stoppet både tyske og britiske fartøy.
1915 Allerede i mars ble JUAREZ beordret nordover til Trøndelag og Finnmark.
1917 Fartøyet får sin første radiostasjon 14/03..
1918 Solgt 01/01-1918 til A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange, disp.), Sandefjord.
Kommando blir strøket 19/03 på havnen i Kristiansund, og disposisjonen overtatt av Statens Hvalfangstkontor for fangst på kysten. Marine kommandoen blir heist igjen 18/11-1918 i Harstad.
1919 Kommandoen ble strøket 26/04-1919 kl 1100 i Harstad. Ankommer Sandefjord 08/09 og går direkte til Framnæs mek. Værksted for reparasjon og tilbake stilling til sivil drift.
1920 Solgt til Norrøna Hvalfanger AS (Rasmussen og Lange, disp.), Sandefjord. Videre solgt til A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Omdøpes HAVØRN II. Avgår Sandefjord i mai.
1927 Solgt til The Norwegian Bay Whaling Co., A/S., (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen). Fanget fra landstasjonen Point Cloates, Vest-Australia.
1928 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1928/29.
1929 Ankom Cape Town 20/04 og ble lagt opp der for sommeren.
Solgt til Irvin & Johnson Ltd., Durban, Syd-Afrika i august. Registreres i Cape Town under britisk flagg. Nytt kallesignal ZSDG men samme navn.
1946 Ute av Lloyds register.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. dia.: 12˝-19,5˝-33˝, slag/stroke: 24˝, 462 IHK (84 NHK). Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania (Oslo)

1912 Built as whale catcher LINGA II by Nylands Værksted, Kristiania (Oslo) for A/S Capella (Peder Bogen og Støkken, disponent), Sandefjord. Completed 14/05-1912. Started catching for the floating factory CAPELLA I at Linga-Linga in Mocambique at East-Africa.
Original plan was to do whaling at the coast of Australia.
1913 Sold to Hvalfanger-A/S Capella (Peder Bogen), Sandefjord. Renamed JUAREZ.
1914 Hired by the Norwegian Navy as coastal patrol boat 10/12-1914 for NOK 1.500 per month. Converted to a military vessel by Fredriksstad mek. Verksted at Fredrikstad. Equipped with two gun. One 75 mm Bofors gun and one 37 mm Armstrong. Her first military commander was Nils Kristian Marstrander. Set to serve the area of Hvaleravdelingen.
JUAREZ became a patrol vessel to protect the Norwegian neutrality, and halted many a German and British ships.
1915 The JUAREZ was already in March ordered to the north, to cover areas in Trøndelag and Finnmark.
1917 The vessel get her first wireless radio station 14/03.
1918 Sold 01/01-1918 to A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange, disp.), Sandefjord.
Her military command ended 19/03 and the management taken over by the Governmental whaling office (Statens Hvalfangstkontor) for whaling duty only at the Norwegian coast. The military command is set again 18/11-1918
1919 The military command was again ended 26/04-1919 at 1100 hrs at the port of Harstad. Arrival Sandefjord 08/09 and proceeding directly to the yard of Sandefjord, Framnæs mek. Værksted for repair and resetting to whale catcher and civil duty.
1920 Sold to Norrøna Hvalfanger AS (Rasmussen og Lange, disp.), Sandefjord. The same year sold to til A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed HAVØRN II. Left Sandefjord in May.
1927 Sold to The Norwegian Bay Whaling Co., A/S., (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen). Catching from the shore station of Point Cloates, Western Australia.
1929 Sold to Irvin & Johnson Ltd., Durban, South Africa in August. Registered in Cape Town under British flag. New call sign was ZSDG, but kept the name.
1946 Deleted from the Lloyds register.

  • HAVØRN II

    HAVØRN II
Kilde: Boken «Firma Thor Dahl 1887-1937» av H. Bogen, «DAMP-Dampskipets æra i Vestfold», «Hvalfangernes Assuranceforening 1929»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no