Rederiselskap: Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)

Tilbake til søk
Eier Aktieselskapet Ørnen
Etablert
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Hvalfangst. Søren L. Christensen (II) overtar som disponent i 1912
Disponent
Tidligere navn

Aktieselskapet «Ørnen», Sandefjord. (1912)

1912 (Historikk) Sesongen 1911/12 endte opp med 20.000 fat.
I Norsk Hvalfangst-Tidende kunne leses: ”Intet annet kokeri har i disse årene hatt en så stor og jevn fangst
Man finner ut at hvalbåten HAUKEN er for liten til benyttelse i Antarktis. Solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre, disponent), Christiania (Oslo) for kr 97.952. Satt i fangst i St. Lawrence bukten fra landstasjon i Labrador.
På generalforsamlingen i A/S Ørnen 05/10-1912 meddelte Chr. Christensen at han ville tre tilbake som disponent. Hans eldste sønn Søren L. Christensen (II) overtok som ny disponent. Samtidig ble A/S Nor (etablert 10/10-1906) slått sammen med A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord og navnet A/S Ørnen ble det fremtidig navn. Fanget hovedsakelig ved Syd Shetlandsøyene med base på Deception Island. Konsesjonen måtte fornyes hvert år for fangst mellom november til april.
Søren Lorentz Christensen anmoder om permisjon fra stillingen som disponent 24/08-1930 da han var blitt alvorlig syk. Fra denne dato fungerer A/S Thor Dahl v/Lars Christensen som midlertidig disponent. 
A/S Thor Dahl overtok helt ledelsen av selskapet fra 30/09-1935. Tidligere disponent Søren Lorentz Christensen døde 04/12-1949

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
PISAGUA 1892 1912 1913 2 SS/BRK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
ØRN II (ex FALKLAND) 1890/03 1913 1928 3 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
NEB II 1912/06 1913 1926 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAVØRN II (I) 1912/05 1920 1927 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
FALK 1891/02 1921 1936 Hugget 9 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
KLO (II) 1923/10 1923 1935 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
NEB 1924/10 1924 1934 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
THOR SENIOR 1924/07 1924 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
GRIB 1925/09 1925 1934 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAVØRN III 1925/07 1925 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
GVAS II 1926/09 1926 1947 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAUKEN (II) 1926/09 1926 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
OLE WEGGER 1914/02 1928 1930 8 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
BOMBAY 1882 1909 1912 9 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S NOR
KLO (I) 1910/09 1910 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S NOR
GRIB II 1911/09 1911 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
GVAS 1911/10 1911 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
HAUKEN II 1911/09 1911 1912 1 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
KLO 1910/09 1929 1929 Forlist 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
ØRN II 1890/03 1931 1934 1 DS/FLK Jahre-gruppen
FALK 1891/02 1921 1936 Hugget 9 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAUKEN 1904 1904 1912 3 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
   
https://www.sandefjordshistorie.no