BRK PISAGUA

Tilbake til søk
PISAGUA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal KPGM
Byggeår 1892
Leveringsmåned September
Byggenr 115
Bruttotonn/BT 2.906
Nettotonn/NT 2.505
Dødvekt/TDW 4.600 T.
Skrog LOA 97,84 m
Bredde 13,89 m
Dypgående 8,01 m
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Seil
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Geestemünde
Reg havn Sandefjord

1892 Bygget som 4-mastet bark PISAGUA ved J. C. Tecklenborg, Geestemünde, Tyskland for F. Laeisz, Hamburg, Tyskland. Sjøsatt i august, levert i september.
1912 Kolliderte 23/09 i den Engelske kanalen med den britiske damperen OCEANA. Slept til Hamburg, kondemnert. Solgt i oktober for GBP 5.000 til A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Ombygget til flytende kokeri. Skulle benyttes til transportskip og hjelpekokeri.
1913 Gikk på grunn og totalforliste 17/01 ved Low Island, Syd Shetlands øyene mens hun var på reise fra Leith, Scotland til Deception Island, Syd-Shetland med proviant og fangstutstyr. Skipet var assurert for NOK 318.000, men selskapet gikk allikevel på et tap på NOK 54.713.
Beskjeden om forliset var en av de aller første radiosendte beskjeder fra fangstfeltet.
  
 Fra sjøforklaringen:
Bk. Pisagua (Flytende kokeri) av Sandefjord, reise Leith—Syd Shetland med kul og fangstutstyr, strandet 17. januar paa Low Island, Syd Shetland.
        Av sjøforklaringen og dagboken fremgaar, at fartøiet fik snetykke og storm av O.N.O.-lig vind den 17. januar efterat ha peilet Cap Possession i O.t.S. kl. 8 fm. Laa nordover med st.b. halser og smaa seil. Kl. 12¾ efterat ha seilet ut 18 min. paa loggen fik se land forut i kort avstand. Fartøiet seilte iland, da der ikke var plass til at vende. Fartøiet blev snart fuldt av vand. Mandskapet forlot skibet i dettes baater og drog til Deception Island, hvor selskapets øvrige baater var. Man hadde efter bestikket 6 à 7' igjen til land, da fartøiet strandet.
        Skibsinspektøren uttaler:
1)     At skibet antagelig var forskriftsmæssig utrustet med karter og instrumenter ved avseilingen fra Leith.
2)     At skibets kompasser var korrigert og fra tid til anden tat deviationsbestemmelser, hvorfor den ved anledningen styrte kurs maa antages at ha været misvisende.
3)     At utregningen av bestikket middag den 17. ikke er rigtig, da deviationen er galt anvendt, hvorfor der blev en forskjel av 60° misv. kurs fra N. 31° V. til N. 37° V.*)
4)     At da man efter bestikket kl, 12 middag den 17. kun hadde ca. 9 à 10' til Low Island, hvorpaa skibet stevnet, burde kapteinen ha vendt kl. 12 middag under hensyntagen til „Sailing direction“’s advarsel om strømforhold og mangelfuld hydrografering.
5)     At fart med seilskibe i dette farvand maa ansees høist resikabel saavel for menneskeliv som skib og ladning.
6)     At saken ikke gir anledning til nogen forføining fra paatalemyndighetens side, men henlægges.
*) Skibsinspektøren anfører dog, at feilen gjør litet i det endelige resultat

1


1892 Built as 4-masted barque PISAGUA at J. C. Tecklenborg, Geestemünde, Germany for F. Laeisz, Hamburg, Germany. Launched in August, delivered in September.
1912 Collided 23/09 in the English Channel with the British steamer OCEANA. Towed to Hamburg, condemned. Sold in October for £ 5.000 to A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Converted to auxiliary factory vessel. Meant to be used as a combination of auxiliary factory and supply ship.
1913 Ran aground and wrecked 17/01 at Low Island, South-Shetland Islands whilst on a voyage from Leith, Scotland to Deception Island, South-Shetland with provision and whaling equipment. The ship was insured for NOK 318.000, but the company had a loss of NOK 54.713. Announcement of her loss was one of the first sent by radio communication from the whaling grounds in south.
  • PISAGUA

    PISAGUA
  • PISAGUA

    PISAGUA
1912-13 K. S. Nielsen
Larsen?
Kilde: skipet.no
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no