DS/HVB HAUKEN II

Tilbake til søk
HAUKEN II
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering BS* BC
Kallesignal WJLB (LGDB)
Byggeår 1911/09
Leveringsmåned September
Byggenr 448
Bruttotonn/BT 172,12
Nettotonn/NT 62,79
Skrog LOA 110,7' (33,74 m)
Bredde 20,8' (6,33 m)
Dybde (i riss) 11,6' (3,53 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 10,5-12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 11,8' x 11,2', kullfyrt m/2 fyrganger. Heteflate(HF): 1.369 kv/ft. Arbeidstrykk: 185 psi.
Kjelebygger Palmer Shipbuilding & Iron Co.Ltd., Jarrow on Tyne, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12,5"-20"-34", slag 24", 57 NHK
Maskin-/motorbygger W. V. V. Lidgerwood, Coatbridge, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1911 Bygget som hvalbåt HAUKEN II ved Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord for fangst ved Syd-Shetlands-øyene. Sjøsatt 14/08-1911, levert i september.
1913 Sesongen 1912/13 ble det litt dårligere enn tidligere, bare 19.500 fat. Ekspedisjonen fikk et nytt kokeri for sesongen 1913/14. Det fikk navnet ØRN II.
Fanger for kokeriet ØRN II sesongen 1913/14.
Selskapet A/S Ørnen bytter ut kokeriet ØRN med kokeriet ØRN II denne sommeren.
1916 Sluttresultat fangstsesongen 1915/16 ble samlet for de to kokerier ble 44.000 fat olje .
Hvalbåtene HAUKEN II, GRIB II og GVAS gjennomgår periodiske besiktigelse i Montevideo under sommeropplaget.
I fangst sesongen 1916/17 med kokeriene ØRN II og BOMBAY.
1917 Fangsten kom ikke i gang før medio februar grunnet forsinkelser i England. Etter sesongen 1916/17 i sommeropplag i Montevideo, Uruguay sammen med A/S Ørnens andre hvalbåter GRIB II. KLO II. NEB II. GVAS og HAVØRN. Sesongen totalt innbragt totalt 14 400 fat olje.
1918 Fangstbåt for kokeriene ØRN II og BOMBAY sesongen 1918/19.
1919 Ankom Montevideo for sommeropplag. Totalfangsten ble 28.278 fat olje og ca. 50 tonn barder med to kokerier og seks hvalbåter. Ekspedisjonen var plaget av dårlig vær og lite hval i sesongen.
1928 Overført/solgt til Norwegian Bay Whaling Co A/S (A/S Thor Dahl (Lars Christensen)).
1931 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl).
1932 Solgt til Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London for fiske av torsk og kveite ved Grønland med THORLAND som moderskip.
1936 Solgt til Hadarøy A/S, Ulstein etter feilslått fiske på Grønland, og omdøpt HADARØY (M-29-U) (selskapets eiere: Harald Teigene, Ottar Teigene, Arthur Teigene, Leif Moldskred, Arne Molskred, Sigurd Urke, Toralf J. Vik, Nils Rinde, Johs. N. Osnes, O. Sellevold, Johan L Garshol, Elias Garshol).
Forlenget og reparert på Liaaen mek. Verksted, Ålesund. Ny lengde: 125.5', ny tonnasje: ca. 207 brt, 74 nrt. 1939 Nytt maskineri innstallert ved Haugesund Slip. En Deutz diesel motor på 400 BHK
1940 Beslaglagt av tyskerne 18/7 og omdøpt FOHN (V5108)
1941
Grunnstøtte syd av Kapellneset i desember under slaget ved Måløy. Kjent som «Operation Archery» i de alliertes styrker. Det tyske mannskapet ble tatt til fange av engelske marine. Av et mannskap på 20 greide fire å gjemme seg. De resterende 16 ble fraktet til England. Båten ble skutt i brann og senket ved artilleri.
1942 Hevet og hugget i oktober.

Fremdrift maskineri: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 12,3"-20"-34", slag/stroke: 24", 76 NHK. Bygget ved W. V. V. Lidgerwood, Coatbridge

1911 Built as whale catcher HAUKEN II by Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord for catching off South Shetland Islands. Launched on 14/08-1911, delivered in September
1928 Tranferred/sold to Norwegian Bay Whaling Co A/S (A/S Thor Dahl / Lars Christensen).
1931 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl).
1932 Sold to Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London for fishing at Greenland with THORLAND as mothership.
1936 Sold to Hadarøy A/S, Ulstein as the fishery at the Greenland Banks failed. Renamed HADARØY (M-29-U) (owners listed as: Harald Teigene, Ottar Teigene, Arthur Teigene, Leif Moldskred, Arne Molskred, Sigurd Urke, Toralf J. Vik, Nils Rinde, Johs. N. Osnes, O. Sellevold, Johan L Garshol, Elias Garshol). Lengthened and repaired at Liaaen mek. Verksted, Ålesund. New length: 125.5', new tonnage: ca. 207 brt, 74 nrt.
1939 New machinry installed at Haugesund Slip. A Deutz diesel engine of 400 BHP.
1940 Seized by the Germanse 18/07 and renamed FOHN (V5108).
1941
Grounded south of Kapellneset in December during the Battle of Måløy known as «Operation Archery» by allied forces The crew taken as prisoner by the british. Of a total of twenty, four managed to escape. The rest taken to Brittain and captivity. The ship was set on fire and sunk by artillery fire.
1942 Raised and broken up in October.

  • HAUKEN II

    HAUKEN II
Kilde: Narve Sørensen, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", www.warsailors.com, «Aksjer og obligasjoner» v/Kiærulf
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no