DS/HVB GRIB II

Tilbake til søk
GRIB II
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal WJLD
Byggeår 1911/09
Leveringsmåned September
Byggenr 450
Bruttotonn/BT 172
Nettotonn/NT 125
Skrog LOA 110,7' (33,74 m)
Bredde 20,8' (6,33 m)
Dybde (i riss) 11,6' (3,53 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 11,8' x 11,2', 2 fyrganger, kullfyrt (oljefyrt i 1934). Heteflate(HF): 1.369 kv/ft. Arbeidstrykk: 185 psi.
Kjelebygger Palmer Shipbuilding & Iron Co.Ltd., Jarrow on Tyne, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12 ¼"-20"-34", slag 24", 56 NHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1911 Bygget som hvalbåt GRIB II ved Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 14/08-1911. Overlevert i september. Den siste av en serie på tre identiske fartøy bygget for Chr. Christensen. Neste hvalbåt bygget for A/S Ørnen var i 1948. Da ble det til sammen bygget 5 hvalbåter frem til 1951 ved dette verkstedet for A/S Ørnen.
A/S Ørnen solgte hvalbåtene HAUKEN og GRIB til The Norwegian Canadian Whaling Co. sommeren 1911, da de var for små for farvannet på feltene I Syd-Atlanteren. GRIB II kom inn som erstatter for GRIB.
Fanger for kokeriet ØRN sesongen 1911/12.
1912 Sesongen 1911/12 endte opp med 20.000 fat på ekspedisjonen. I Norsk Hvalfangst-Tidende kunne leses: ”Intet annet kokeri har i disse årene hatt en så stor og jevn fangst
A/S Nor (etablert 10/10-1906) ble slått sammen med A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord og navnet A/S Ørnen ble det fremtidig navn.
Fanger for kokeriet ØRN sesongen 1912/13.
1913 Sesongen 1912/13 ble det litt dårligere enn tidligere, bare 19.500 fat. Ekspedisjonen fikk et nytt kokeri for sesongen 1913/14. Det fikk navnet ØRN II.
Fanger for kokeriet ØRN II sesongen 1913/14.
1916 Sluttresultat fangstsesongen 1915/16 ble samlet for de to kokerier ble 44.000 fat olje .
Gjennomgår periodiske besiktigelse i Montevideo under sommeropplaget.
1917 Etter sesongen 1916/17 i sommeropplag i Montevideo, Uruguay sammen med A/S Ørnens andre hvalbåter HAUKEN II. KLO II. NEB II. GVAS og HAVØRN. Sesongen totalt innbragt totalt 14 400 fat olje.
1918 Fangstbåt for kokeriene ØRN II og BOMBAY sesongen 1918/19.
1919 Ankom Montevideo for sommeropplag. Totalfangsten ble 28.278 fat olje og ca. 50 tonn barder med to kokerier og seks hvalbåter. Ekspedisjonen var plaget av dårlig vær og lite hval i sesongen.
1929 GRIB II ankommer Sandefjord 08/06-1929. Går til verksted på Framnæs 26/8-1929 for klassing og dokksetting. Avgår Sandefjord 08/10-1929. Solgt til Weigel, Bohnen & Cia., Buenos Aires Argentina. Omdøpt BORREALÈS, registrert i Buenos Aires, Argentina (Argentinsk flagg). Fanget for landstasjonen Bahia del Fondo, Patagonia, Argentina i 1929 og 1930 (mulig sesongen 1929/30 - kjenner ikke til sesongvarigheten for kysthvalfangst på det feltet).
1930 Selskapet avviklet hvalfangsten. Trolig solgt etter kort tids opplag til Industria Pesca Sud Atlantica. Navn og registrert havn uendret, reg.by uendret. Uklart for om dette var selskap for hvalfangst eller fiske.
1931 Solgt til M. A. Belluscio, Buenos Aires.  Ombygget til taubåt. Samme navn.
1938 Solgt til Buenos Aires Tugboats Ltd. S. A., Buenos Aires. Omdøpt til POLARIS.
1949 Overført 05/08 til Flota Argentina de Navegación de Ultramar, Buenos Aires.
1959 Overført 01/08-1959 til Flota Argentina de Navegación Fluvial (Flota Fluvial del Estado Argentino), Buenos Aires, Argentina

Til fremdrift: 1 x stempel dampmaskin, type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 12,25"-20,0"-34,0", slag/stroke: 24,0". 56 NHK. Bygget ved W. V. V. Lidgerwood, Coatbridge, Scotland 
1 x dampkjel (fire tube boiler), dim.: 11,8' x 11,2' og 2 fyrganger, kullfyrt (oljefyrt i 1934). Heteflate(HF): 1.369 ft². Arbeidstrykk 185 psi. Bygget ved Palmers S & I. Co. Ltd, Jarrow, England.

 

1911 Built as whale catcher GRIB II by Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Launched on 14/08-1911. Delivered i September. The last of a series of three identical vessels built for Chr. Christensen. The next whale catcher built for A/S Ørnen was in 1948. At that time, a total of 5 whale boats were built until 1951 at this workshop for A/S Ørnen.
A/S Ørnen sold the catcher HAUKEN and GRIB to The Norwegian Canadian Whaling Co. the summer of 1911, as they were found too small for operation in the South Atlantic waters. GRIB II came as replacement for GRIB and HAUKEN II for HAUKEN.
Catching for floating factory ØRN season of 1911/12.
1912 The season of 1911/12 ended up with 20.000 bbl.
The season of 1912/13 went a little less, only 19.500 bbl. In the paper Norwegian Whaling Gazette was written: ”No other factory had such a good results and steady income
1929 GRIB II arrive Sandefjord on 08/06-1929. Shifted to the shipyard Framnæs on 26/8-1929 for updating of class and docking. Departed Sandefjord on 08/10-1929.
Sold to Weigel, Bohnen & Cia., Buenos Aires Argentine. Renamed BORREALÈS, registered in Buenos Aires, Argentine (Argentine flag). Catching for shore station on Bahia del Fondo, Pategonia, Argentine in 1929 and 1930, possibly the 1929/30 season. (No knowledge of the duration of whaling season in this area).
1930 The company ended the whaling engagement. After possibly a short lay-up, she is sold to Industria Pesca Sud Atlantica. Name and registry unchanged. Not clear if the company was a whaling or fishing company.
1931 Sold to M. A. Belluscio, Buenos Aires. Converted to tug. Name unchanged.
1938 Sold to Buenos Aires Tugboats Ltd. S. A., Buenos Aires. Renamed POLARIS.
1949 Transferred on 05/08-1949 to Flota Argentina de Navegación de Ultramar, Buenos Aires.
1959 Transferred to 01/08-1959 to Flota Argentina de Navegación Fluvial (Flota Fluvial del Estado Argentino), Buenos Aires, Argentina

  • GRIB II

    GRIB II
- -
Kilde: Narve Sørensen, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", Carlos Mey ved Historia y Arqueologia Marítima, Buenos Aires
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no