DS/HVB THOR JUNIOR (I)

Tilbake til søk
THOR JUNIOR (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LETC
Byggeår 1912/04
Leveringsmåned April
Byggenr 227
Bruttotonn/BT 155
Nettotonn/NT 54
Skrog LOA 30,81 m
Bredde 6,12 m
Dybde (i riss) 3,56 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 11,5' x 11' kullfyrt m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.587/482 ft, kjeletrykk: 190 PSI. Bygget ved Nylands Værksted, Kristiania (Oslo)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Oljefyrt, arbeidstrykk: 100 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1912 Bygget som LINGA I ved Nylands Verksted, Kristiania for A/S Capella (Bogen & Støkken), Sandefjord. Levert 20/04. Satt i fangst for selskapets kokeri CAPELLA I ved Linga-Linga nær Inhambane i Mocambique. Peder Bogen var disponent.
1913 Solgt til Hvalfangerselskapet A/S Capella (P. Bogen, disp.), Sandefjord. Omdøpt til HIDALGO.
1914 Leid bort 10/12 kr. 1.500 pr. mnd til den norske marine som bevoktningsfartøy. Båten ble overtatt i Sandefjord kl. 14.00. Utrustet som bevoktningsfartøy ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. En 76 mm L/28 HK MII Bofors kanon ble montert ombord. Var under militær kommando fra 12/12 kl. 09.00. Første militære skipssjef var vernepliktig premier løytnant Carl Gustav Jacobsen.
1916 Leien ble endret 12/02 til kr. 90 per døgn.
1917 HIDALGO ble utstyrt med radiostasjon 14/03.
1918 Solgt 01/01 til A/S Sandefjords Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord.
Kommandoen ble strøket 25/03.
HIDALGO ble overtatt av Statens Hvalfangstkontor. Allerede 21/09 ble militærkommandoen heist igjen, grunnet mineoppdrag.
1919 Militærkommandoen ble strøket 16/04 kl. 11.00 i Harstad
1920 Solgt til Lars Christensen & Kr. Wiese, Sandefjord. Omdøpt til THOR JUNIOR. Utleid til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord
1924 Solgt til Hvalfanger-A/S Vega (Henrik A. Christensen), Sandefjord. Omdøpt til CELINA.
Satt i fangst ved Magdalena Bay på vestkysten av Mexico for fl/k KOMMANDØREN I.
1927 A/S Vega ble oppløst. CELINA ble solgt til Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina sammen med kokeriet og hvalbåten DELFIN. Omdøpt til LOBO. Registrert i Buenos Aires.
I pelagisk fangst for Fl/k ERNESTO TÖRNQUIST (ex. KOMMANDØREN I) med Søren Fagerli som fangstbestyrer utenfor Syd Amerika og i Antarktis i to sesonger.
1928 Kjelen lagt om til oljefyring.
1929 Solgt i desember til Hvalfangstselskapet Frango A/S (A/S Thor Dahl (Lars Christensen), disponent), Sandefjord. Omdøpt til RØVERN. Fikk WQGB som kallesignal. Satt i fangst med kokeriet FRANGO.
1933 Solgt etter Hvalfanger-A/S Frangos konkurs til Bryde og Dahls Hvalfangstselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Overført til norsk skipsregister og får LETC som kallesignal.
Fanget for kokeriet FRANGO i sesongene 1929/30 og 1930/31.
1934 Ankom Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for ettersyn 08/08. Dokket samme dag og forlot dokken og verkstedet allerede dagen etter.
1936 Ankom verkstedet på Framnæs 25/03 og gikk rett i dokk. Dokket ut 31/03. Forhalte fra verkstedet og inn til opplagsplassen 20/04. Etter 24 år som hvalbåt ble fartøyet solgt via meglerfirma N. B. Pran, Oslo, (per Importadore y Exportadora de la Pategonia S.A., Buenos Aires, Argentina) til Buenos Aires Tugboats Lda S.A., Buenos Aires.
Forlot Sandefjord 26/05.
Ombygget til taubåt ved Kristiansand mek. Verksted, Kristiansand. Omdøpt til ALTAIR. Ny tonnasje: 157 brt.
1948 Solgt til Cia. Argentina Navegacion Dodero S.A., Buenos Aires.
1949 Solgt 13/05 til argentinske myndigheter ved Direction Nacional de Flota Dodero.
1951 I januar overført til Flota Argentina de Navegacion de Ultramar, Buenos Aires.
1959 I august overført til Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino.
1969 Etter 57 års maritim innsats under syv forkjellige navn og talløse eierskifter, solgt til MEM S.A. i august måned for hugging i Rio Santiago, La Plata, Argentina.


1912 Built as whale catcher LINGA I by Nylands Verksted, Kristiania for A/S Capella (Bogen & Støkken), Sandefjord. Delivered 20/04. Catched for the companys floating factory CAPELLA I at Linga-Linga near Inhambane in Mocambique. Peder Bogen was manager.
1913 Sold to the whaling company A/S Capella (Peder Bogen), Sandefjord. Renamed HIDALGO
1914 Hired 10/12 for NOK 1.500 per month by the Norwegian Navy as coastal patrol boat. Taken over by the navy in the port of Sandefjord at 14.00 hrs. Equipped as patrol boat at Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. A 76 mm L/28 HK M.II Bofors gun was mounted on board. The military command was set on 12/12 at 09.00 hrs. First to command of HIDALGO was lieutenant Carl Gustav Jacobsen.
1916 Hire was adjusted 12/02 to NOK 90 per day.
1917 HIDALGO was equipped with wireless on 14/03.
1918 Sold 01/01 to A/S Sandefjords Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord.
Military command was ended on 25/03. HIDALGO was taken over by the governmental office of whaling. Under military command again 21/09 after a message of a drifting mine.
1919 Military command ended 16/04 at 11.00 hrs in the port of Harstad.
1920 Sold to Lars Christensen and Kr. Wiese, Sandefjord. Renamed THOR JUNIOR. Leased to A/S Bryde & Dahl for Antarctic whaling.
1924 Sold to the whaling company A/S Vega (H. A. Christensen), Sandefjord. Renamed CELINA. Catched for Fl/F KOMMANDØREN I off the West Coast of Mexico.
1927 A/S Vega liquidated. Sold to Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina together with the factory ship and whale catcher DELFIN. Renamed LOBO. Registered in Buenos Aires.
Pelagic whaling off South America and in Antarctic waters with the factory vessel ERNESTO TORNQUIST (ex. KOMMANDØREN I) in the season of 1927/28 and 1928/29.
1929 Sold to the whaling company A/S Frango (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Renamed RØVEREN and registered in Sandefjord with call signal WQGB. Pelagic whaling for the Fl/F FRANGO expedition in the seasons 1929/30 and 1930/31.
1928 Main boiler converted to oil firing.
1931 A/S Frango now managed by Thor Dahl & Co., Sandefjord.
1933 Transferred to A/S Thor Dahl & Co., Sandefjord. Name unchanged, registered in Sandefjord. New call sign LETC
1934 Arrived Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for dry-docking and maintenance 08/08. Went into the dock the same day. Left the dock and the yard already the next day.
1936 Arrived at the repair yard at Framnæs 25/03 and went straight into the dry dock. Un-docked 31/03. Shifted from yard to the lay-up place on 20/04.
Sold after 24 years of service as whale catcher via shipbroker N. B. Pran, Oslo and Importadore y Exportadore de la Pategonia S.A., Buenos Aires to Buenos Aires Tug Boats Lta S.A., Buenos Aires after being converted to tugboat at Kristiansand mek. Verksted, Kristiansand. Left Sandefjord 26/05 for for Kristiansand.
Renamed ALTAIR.
1948 Sold to Cia. Argentina Navegacion Dodero S.A., Buenos Aires.
1949 Sold 13/05 to the Argentine Government and placed under jurisdiction of Direccion Nacional de Flota Dodero, Buenos Aires.
1951 Transferred in January to Flota Argentina de Navegacion de Ultramar, Buenos Aires.
1959 Transferred in August to Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino, Buenos Aires.
1969 After 57 years of maritime service and seven different names companies, sold in September for demolition to MEM SA, Rio Santiago, La Plata, Argentina

 • THOR JUNIOR (I)

  THOR JUNIOR (I)
 • THOR JUNIOR (I)

  THOR JUNIOR (I)
 • THOR JUNIOR (I)

  THOR JUNIOR (I)
 • THOR JUNIOR (I)

  THOR JUNIOR (I)
– – D:
Kilde: Hvalfangstregisteret 1928 – 1931
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no