DS/HVB GRIBB

Tilbake til søk
GRIBB
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDQC
Byggeår 1930/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 312
Bruttotonn/BT 280
Nettotonn/NT 94
Skrog LBP 119,3' (36,36 m)
Bredde 24,4' (7,43 m)
Dybde (i riss) 13,9' (4,23 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 15,3' x 12', 3 fyrganger m/oljefyring. Heteflate (HF): 2.930 kv/ft. Damptrykk 200 PSI.
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,8"-26"-44", slag 27", 182 NHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1930 Bygget som hvalbåt HEKTOR 9 ved Nylands Verksted, Oslo for A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg.
1934 Solgt til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord og omdøpt GRIBB.
1936 Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1936/37. Skytter var B. Krogh Andersen
1937 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38. Går fra Sandefjord 19/10-1937 via Dakar 02/11-1937 med kurs for Cape Town. Fra Cape Town til isen med THORSHAMMER og 7 hvalbåter samlet 22/11-1937.
1938 Etter endt sesong og anløp av Cape Town ble hun beordret til å følge Fl/k THORSHAMMER til øyen Tristan da Cunha hvor man skulle assistere i å plukke opp medlemmer av Norwegian Scientific Expedition som var landsatt der året før.
1939 Ankommer Cape Town 21/03-1939 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. GRIBB legges i opplag i Cape Town for sommeropplag og vedlikehold.
En ny sesong står for døren. Sammen med kokeriet SOLGLIMT og syv andre hvalbåter deltar GRIBB i sesongen 1939/40. Fangstbestyrer var Einar Torp. Spermfangsten tar til 27/11 og langhvalfangsten 08/12.
1940 Sesongen 1939/40 avsluttes 07/03. Fangst resultatet ble totalt 950 hval. Av dette var 432 blåhval. Størst fangst av blåhval ble tatt i januar med 193 individer. Produksjonsresultatet ble 70.925 fat hvalolje og 12.105 fat spermolje.
Kokeriet SOLGLIMT benyttes som transportbåt for hvalflåten sesongen 1940/41.
Senere i tjeneste for den Syd-Afrikanske marine som HMSAS GRIBB T-50.
1942 Ombygget til minesveiper i Beirut, Libanon. Satt i tjeneste i Middelhavet i april.
1945 Returnerte til Durban i november.
1946 Utlånt til fangst for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS for sesongen 1946/48 som et resultat av fellesdriften.
1947 I fangst sesongen 1947/49. Skytter var Martin Olsen, Onsøy/ Sandar
1948 I fangst sesongen 1948/49. Skytter var Hans Kr. Jerpetjønn, Sandar
1949 Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 28/10 via St. Vincent for å bunkre 10/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 21/11 og videre til hvalfeltet 22/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Etter sesongen 1949/50 ankommer GRIBB Sandefjord 15/04, og går til Tjøme Værft, Tjøme for reparasjon og vedlikehold.
Ny sesong til Sydishavet. Denne gang som bøyebåt for Flk THORSHAVET. Skytter var Hjalmar Andreassen, Sandar.
1951 I fangst som bøyebåt for Flk THORSHAVET sesongen 1951/52. Skytter var Christian Henriksen, Nesbryggen/Cape Town.
1953 Solgt til Brødrene Thaule, Haugesund i mars.
1954 Ferdig ombygd med diesel fremdrift. En 4-takt/enkeltv. Vølund diesel på 420 BHK v/375 o.min.. Syl. dim.: 290 x 410mm. Klasset i DnV som +1A1 for havfiske. Eier var Andreas Skjelde, Utsira(?).
1955 Registrert i fiskeriregisteret som R-17-U (kan ikke stemme?)
1960 Solgt til Magnus Hustad Fangstrederi, Råkvåg. Registrert i Trondheim. Kjennetegn ST-50-SN.
1965 Solgt til O. Moflag, Stokkøya og Trygve Langland i felleskap. Hovedmotor ble nå byttet mot en ny MWM (Motoren-Werke, Mannheim) 6-sylindret, 4-takt/enkeltv. Syl. Dim.: 320 x 480 mm. 900 BHK. Omdøpt LANGELAND. Båten var utstyrt med et lasterom med tilhørende luke.
1968 Solgt til Arvid Langeland, Råkvåg. Benyttet som frakteskute.
1971 Kondemnert (?).
1990 På begynnelsen av nittitallet ble den hugget i Sandessjøen. Motoren ble tatt ut og satt inn i snurperen MOFLAG JR.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 15,8"-26"-44", slag/stroke: 27", 182 NHK, Bygget ved Nylands Verksted, Oslo

1930 Built as whaling catcher HEKTOR 9 by Nylands Verksted, Oslo for A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg.
1934 Sold to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord and renamed GRIBB.
1937
Catcher for Fl/F THORSHAMMER during the season of 1937/38. Departure from Sandefjord on 19/10-1937 via Dakar on 02/11-1937 to Cape Town. Leaving Cape Town with the factory and 7 catchers on 22/11-1937.
1938 Upon the end of season, she arrived Cape Town, and ordered to follow Fl/F THORSHAMMER to the Island of Tristan da Cunha to assist in pick up of members of the Norwegian Scientific Expedition.
1939 Arrived Cape Town on 21/03-1939 together with the factory THORSHAMMER in company with the rest of the catchers of the expedition after end of season. GRIBB is laid up in Cape Town for summer storing and maintenance.
A new season is on the doorstep. Together with the factory SOLGLIMT and seven other whale boats, GRIBB participates in the 1939/40 season. Whaling manager was Einar Torp. Sperm fishing takes place until 27/11 and whaling 08/12.
1940 The 1939/40 season ends on 07/03. The catch result was a total of 950 whales. Of these, 432 were blue whales. The largest catch of blue whales was taken in January with 193 individuals. The production result was 70,925 barrels of whale oil and 12,105 barrels of sperm oil.
Factory SOLGLIMT is used as a transport boat for the whale fleet in the 1940/41 season.
Later in the service of the South African Navy as HMSAS GRIBB.
1942 Converted to mine sweeper in Beirut, Libanon. Served in Mediterranean Sea from April.
1945 Returned to Durban in November.
1946 Lent for catch for the factory SIR JAMES CLARK ROSS for the season 1946/47 as a result of the joint operation.
1949 Catching for Fl/F THORSHØVDI the season of 1949/50. Departed Sandefjord on 28/10-1949 for St. Vincent for bunkering, and via Rio de Janeiro on 21/11 to Walvis Bay on 28/11 before arrival the whaling ground on 05/12-1949.
1950 After end of season 1949/50 arrived Sandefjord on 15/04, and goes to Tjøme Værft, Tjøme for repair and maintenance.
1953 Sold to Brødrene Thaule, Haugesund in March.
1954 Converted to herring purse seine. Steam machinery is replaced with a Vølund diesel, 4-stroke/single-action, 6-cylinder w/cyl. dim.: 290 x 410 mm. 420 BHK v/375 rpm on the propeller. Built by A/S Vølund, Copenhagen. Registered in the fishing register as ST-50-SN (Stjørna).
Hull dim.: L: 119.8 '- W: 24.4' - D: 14.1 ', tonnage: 279 brt, 117 nrt
1960 Owner is M. Hustads Fangstrederi, Råkvåg and registered in Trondheim.
1965 Sold to Partrederiet Moflag (Olav Moflag, Stokkøy in Fosna). Registered in Trondheim with registration ST-61-AA (Åfjord).
Extended and inserted new main engine. One MWM diesel, 4-stroke/single acting, 6-cylinder, cyl. dim.: 320 x 480 mm, 900 BHK at 375 rpm on the propeller. Built by Motoren-Werke Mannheim AG, Mannheim. L: 127.6 '- B: 24.4' - D: 14.1 ', new tonnage: 278 brt, 88 nrt. Now equipped with 1 x diesel gene. 54/18 and a 27/15. Voltage 220V / 24VDC.
1968 Sold to Arvid Langeland, Råkvåg. Served as freighter.
1971 Condemned (?)
1990 At the beginning of the 90 ties she was broken in  Sandessjøen. The engine was taken out and mounted in the seiner MOFLAG JR.

  • Illustrasjon Hvalbåt

    Illustrasjon Hvalbåt
  • GRIBB

    GRIBB
  • GRIBB

    GRIBB
Kilde: Kurt Haukaas, Heimdal. Narve Sørensen, DnV reg-1935, Register for Hvalfangstflåten 1936
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no