DS/HVB NEBB

Tilbake til søk
NEBB
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDPI
Byggeår 1930/09
Byggenr 458
Bruttotonn/BT 250
Nettotonn/NT 81
Skrog LOA 35,35 m
Bredde 4,02 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dimensjon: 14,3’ x 11,5’, m/3 fyrganger, oljefyrt. Heteflate 2.383 ft2, damptrykk: 200 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1930 Bygget som hvalbåt HEKTOR 11 ved Akers mek. Verksted, Oslo for regning av A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg. Sjøsatt 14/08-1930.
1934 Solgt til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord, omdøpt NEBB
Sesongen 1934/35 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1935 Sesongen 1934/35 blir total resultatet 82.385 fat hvalolje og 4.620 fat spermolje.
Sesongen 1935/36 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1936 Sesongen 1935/36 blir total resultatet 97.554 fat hvalolje og 6.542 fat spermolje. NEBB og fire andre hvalbåter går til Cape Town for sommeropplag og overhaling.
Sesongen 1936/37 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1937 Sesongen 1936/37 blir total resultatet 92.257 fat hvalolje og 4.841 fat spermolje
Sesongen 1937/38 i fangst for kokeriet OLE WEGGER. Ekspedisjonen består av 8 hvalbåter denne sesongen. KLO (b. 1937), FALK (b. 1937), SCOTT (b. 1936), THORVARD (b. 1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 10, b. 1930), ØRNEN 3 (b. 1930) og OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, b. 1929).
1938 Sesongen 1937/38 blir total resultatet 121.343 fat hvalolje og 4.681 fat spermolje
Sesongen 1938/39 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1939
Sesongen 1938/39 blir total resultatet 67.288 fat hvalolje og 9.530 fat spermolje
Sesongen 1939/40 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
Sperm jakten startet 23/11 og langhvalen startet 08/12. Hvalfangstbestyrer var Kristian Evensen. Hvalbåter med i fangsten var FALK, KLO, THORBRYN, NEBB, BEVER, ØRNEN 3, THORVARD og TREERN.
1940
Sesongen 1939/40 ble avsluttet 07/03. Resultatet ble 80.757 fat hvalolje og 10.000 fat spermolje, totalt 90.757 fat.
Sesong 1940/41 ---.
1941 Innleid av The Admiralty og benyttet i den engelske marine (RN) som minesveiper. Omdøpt HMS NEBB (FY 1722). Kommando heist i mai.
1944 Omgjort til hjelpefartøy (danlayer) for minesveipere under deres arbeide ved minesveiping i siste del og etter krigen. Jobben var å legge bøyer (dan) for å markere området som var ryddet.
1945 Benyttet som et av marinens hjelpefartøy til minerydding frem til 1946.
1946 Returnert til eierne. Fanger for det eneste gjenværende kokeriet til Thor Dahl-gruppen, flytende kokeri THORSHAMMER for sesongen 1946/47. Hvalfangstflåten forlot Cape Town til hvalfangstområdet den 09/11. Hvalbåtene for sesongen var THORDR (b. 1945), THORARINN (b. 1945), THORGAUT, TOERN, THORVARD, OTTERN, NIERN (b. 1941), ØRNEN 3 og NEBB. En blanding av hvalbåter fra både A/S Odd A(S Ørnen og Bryde & Dahls Hvalfangerselskap. NEBB var overhalt og satt i stand som hvalbåt i Cape Town denne sommeren.
1947 For sesongen 1946/47 ble resultatet 148.887 fat med kokeriet THORSHAMMER og 9 hvalbåter.
Fanger for moderselskapet A/S Ørnen’s nye moderne kokeri THORSHAVET for sesongen 1947/48.
1948 Resultat av sesongen 1947/48 ble 123.872 fat hvalolje med 9 hvalbåter og 2 bøyebåter.
For sesongen 1948/49 I fangst med 8 hvalbåter og 2 bøyebåter.
1949 Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 28/10 via St. Vincent for å bunkre 10/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 21/11 og videre til hvalfeltet 22/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Fangsten avsluttes 16/03 og flåten avgår fra fangstfeltet. Ankommer Sandefjord 15/04 og blir vedlikeholdt ved Framnæs mek. Værksted denne sommeren.
Inngår i THORSHØVDI ekspedisjonen som bøyebåt i sesongen 1950/51.
1951 Solgt 20/10-1951 til C. Rosas, Lima. Beholder navnet NEBB.
1952 Solgt til Concorcio Ballenero SA (Cox Brothers), Lima, Peru. Omdøpt NORMAN I.
1955 Solgt til Concorcio Ballenero SA (Cox Brothers), Callao, Peru.
1959 Solgt til Consorcio Ballenero SA, Callao, Peru
1988 Fremdeles i Lloyds register. Videre skjebne ukjent.

1930 Built as whale catcher HEKTOR 11 by Akers mek. Verksted, Oslo on behalf of A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg.
1934 Sold to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord, renamed NEBB
Season of 1934/35 catching for the factory OLE WEGGER.
1935 Season of 1934/35 the total result for the fleet was 82.385 barrels of whale oil and 4.620 barrels of sperm oil.
Season of 1935/36 catching for the factory OLE WEGGER.
1936 Season of 1935/36 the total result for the fleet was 97.554 barrels of whale oil and 6.542 barrels of sperm oil. NEBB and four other catchers went to  Cape Town for summer layup and maintenance.
Season of 1936/37 catching for the factory OLE WEGGER.
1937 Season of 1936/37 the total result for the fleet was 92.257 barrels of whale oil og 4.841 barrels of sperm oil
Season of 1937/38 catching for the factory OLE WEGGER. Expedition consists of 8 catchers this season, the KLO (b. 1937), FALK (b. 1937), SCOTT (b. 1936), THORVARD (b. 1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 10, b. 1930), ØRNEN 3 (b. 1930) and OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, b. 1929).
1938 Season of 1937/38 the total result for the fleet was 121.343 barrels of whale oil and 4.681 barrels of sperm oil
Season of 1938/39 catching for the factory OLE WEGGER.
1939
Season of 1938/39 the total result for the fleet was 67.288 barrels of whale oil and 9.530 barrels of sperm oil
Season of 1939/40 catching for the factory OLE WEGGER. The sperm hunting commenced 23/11 and baleen season commenced 08/12. Whaling manager was Capt. Kristian Evensen. The catchers were FALK, KLO, THORBRYN, NEBB, BEVER, ØRNEN 3, THORVARD and TREERN.
1940 The season 1939/40 was closed 07/03. The result was 80.757 barrels of whale oil and 10.000 barrels of sperm oil, total of 90.757 barrels.
Season of 1940/41 ---.
1941 Hired by The Admiralty and used in the British Royal Navy (RN) as a minesweeper. Renamed HMS NEBB (FY 1722). Command hoisted in May.
1944 Converted into a dan layer for minesweepers during their work in minesweeping in the last part and after the war. The job was to lay buoys (dan) to mark the area that had been cleared.
1945 Used as one of the navy's auxiliary vessels for demining until 1946.
1946 Returned to her owners. Catching for the remaining factory of the A/S Thor Dahl group, the floating factory THORSHAMMER the season 1946/47. The whaling fleet left Cape Town for the whaling grounds on the 09/11. The catchers for the coming season were THORDR (b. 1945), THORARINN (b. 1945), THORGAUT, TOERN, THORVARD, OTTERN, NIERN (b. 1941), ØRNEN 3 and NEBB. A mix of catchers from the A/S Thor Dahl-group, A/S Odd, A/S Ørnen and Bryde & Dahls Hvalfangerselskap.
NEBB had been restored as catcher and maintained in Cape Town this summer.
1947 The whaling season 1946/47 gave a result of 148.887 barrels with factory THORSHAMMER and 9 catchers.
Catching for the company A/S Ørnen’s new modern factory THORSHAVET for the season of 1947/48.
1948 Result of the season 1947/48 was 123.872 barrels of whale oil with 9 catchers and 2 buoy boats.
For the season 1948/49 catching with 8 catchers and 2 buoy boats.
1949 Catching for factory THORSHØVDI season of 1949/50. Left Sandefjord 28/10 via St. Vincent for bunkering 10/11. Further to Rio de Janeiro, Brazil, arrival 21/11. On 22/11, heading for the whaling ground and arrived on 05/12 were she met the factory.
1950 Catching ended on 16/03, and the expedition heading for home. Arrived Sandefjord 15/04 and maintenance executed at the local yard, Framnæs mek. Værksted, this summer.
Included in the THORSHØVDI expedition as buoy boat the season of 1950/51.
1951 Sold on 20/10-1951 to C. Rosas, Lima, Peru
1952 Sold to Concorcio Ballenero SA (Cox Brothers), Lima, Peru. Renamed NORMAN I.
1955 Sold to Concorcio Ballenero SA (Cox Brothers), Callao, Peru.
1959 Sold to Consorcio Ballenero SA, Callao, Peru
1988 Still in Lloyd's Register in 1988, further fate unknown

  • NEBB

    NEBB
  • NEBB

    NEBB
Kilde: Narve Sørensen ,"Register for Hvalfangstflåten" 1936, www.warsailors.com., DnV reg-1935, Norsk Hvalfangst Tidende.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no