DS/HVB FALK

Tilbake til søk
FALK
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LJPT
Byggeår 1937/09
Byggenr 120
Bruttotonn/BT 307
Nettotonn/NT 107
Skrog LOA 38,25 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,23 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt dim: 15,3’ x 12.2', m/3 fyrganger, heteflate 3.231 kv/ft.
Kjelebygger Richardson, Westgarth & Co., Hartlepoole, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 200 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1946
Storbritannia
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1937 Bygget som hvalbåt FALK ved Framnæs mek Verksted for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Forlater Sandefjord om høsten med kurs for Sørishavet som fangstbåt for OLE WEGGER sesongen 1937/38. Møtte kokeriet i Cape Town 06/11 og flåten setter kurs for isen..
1938 Deltar som fangst båt for OLE WEGGER sesongen 1938/39. Totalt 8 båter deltar.
1939 Etter avslutning av fangst ankom Cape Town 18/03. Ankom Sandefjord 12/04 i følge med tre andre hvalbåter. Fire hvalbåter ble lagt opp i Cape Town.
Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1939/40. Sesongen starter med spermfangst 23/11 og forsetter med langhvalfangst fra 08/12. Totalt 8 hvalbåter deltar.
1940 Sesongen avsluttes 07/03. I november leiet inn av Royal Navy (RN) som anti-ubåtvåpen med betegnelse HMS FALK (FY-789)
1941 Bemannet av besetning fra den engelske marine fra mars 1941 til oktober 1946. Satt inn i tjeneste i Middelhavet.
1946 Returnert til eierne i Sandefjord i oktober. Reparert og vedlikeholdt ved Sarpsborg mek. Verksted på sommeren.
Fanger for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1946/47.
1947 Skytter sesongen 1947/48 var A. Liverød og Teodor Olsen. Olsen gikk over til THORIS.
1948 Skytter sesongen 1948/49 var Leif M. Andersen, Sandar
1949 Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 31/10 via St. Vincent for å bunkre 12/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 22/11 og videre til hvalfeltet 24/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet. Skytter sesongen 1949/50 var
1950 Fangsten 1949/50 avsluttes 16/03. Ankom Sandefjord 14/04. Gikk til Holmens Verft i Risør for overhaling denne sommeren.
I fangst som fangstbåt for THORSHØVDI sesongen 1950/51. Totalt 15 hvalbåter deltok i fangsten, 3 av dem var bøyebåter samt korvetten THORSLEP.
1951 Benyttet som bøyebåt for kokeri THORSHØVDI. Skytter sesongen 1951/52 var K. Ambjørnsen.
1952 Lagt i opplag som reservebåt sesongen 1952/53.
1953 Lagt i opplag som reservebåt sesongen 1953/54.
1954 Lagt i opplag som reservebåt sesongen 1954/55.
1955 Solgt til Compania Industrial, Chile 09/02-1955 for £36.000. Omdøpt INDUS 12.
1966 Fangsten på Chile avsluttes i 1966 og virksomheten legges ned.
1987 Fremdeles i Lloyds register i 1987/88.

 

1937 Built as a whale catcher FALK at Framnæs mek Workshop for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Left Sandefjord in the autumn with a course for the Southern Ocean as a catcher for OLE WEGGER in the 1937/38 season. Met the factory in Cape Town 06/11 and the fleet sets course for the ice edge.
1938 Participates as a catcher for the OLE WEGGER season 1938/39. A total of 8 boats participates.
1939 After the end of the catch, Cape Town arrived on 18/03. Arrived at Sandefjord 12/04 accompanied by three other whale catchers. Four whale cathers were set up in Cape Town.
Catcher of the factory OLE WEGGER season 1939/40. The season starts with sperm whaling on 23/11 and continues with baleen whaling from 08/12. A total of 8 whale boats participates.
1940 The season ends 07/03. In November hired by the Royal Navy (RN) as an anti-submarine weapon with the designation HMS FALK (FY-789)
1941 Manned by crew from the British Royal Navy from March 1941 to October 1946. Enlisted in the Mediterranean.
1946 Returned to the owners in Sandefjord in October. Repaired and maintained at Sarpsborg mek. Workshop in the summer.
Catching for factory SIR JAMES CLARK ROSS season 1946/47.
1947 The gunner in the 1947/48 season was A. Liverød and Teodor Olsen. Olsen went over to THORIS.
1948 The shooter in the 1948/49 season was Leif M. Andersen, Sandar
1949 The 1949/50 season catcher for the THORSHØVDI expedition. Left Sandefjord 31/10 via St. Vincent to bunker 12/11 and on to Rio de Janeiro, Brazil 22/11 and on to the whaling field 24/11 with arrival 05/12 to meet the factory.
1950 Catching 1949/50 ends 16/03. Arrived at Sandefjord 14/04. Went to Holmen's Shipyard in Risør for overhaul this summer.
Participated as a catcher for THORSHØVDI in the 1950/51 season. A total of 15 whale boats participated in the catch, 3 of them were buoy boats and the corvette THORSLEP.
1951 Used as a buoy boat for factory THORSHØVDI. The shooter in the 1951/52 season was K. Ambjørnsen.
1952 Laid as a reserve boat in the 1952/53 season.
1953 Laid as a reserve boat in the 1953/54 season.
1954 Laid as a reserve boat in the 1954/55 season.
1955 Sold to Compania Industrial, Chile 09 / 02-1955 for £ 36,000. Renamed INDUS 12.
1966 The catch in Chile ends in 1966 and the whaling business is closed down.
1987 Still in Lloyd's register in 1987/88.

  • FALK

    FALK
Kilde: Narve Sørensen, www.warsailors.com, Norsk Hvalfangst Tidende,
Boka. Hvafangsten Eventyret tar slutt
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no