MS HILCO SKIER

Tilbake til søk
HILCO SKIER
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 7915553
Klassifisering DnV +1A1 KMC
Byggeår 1980/12
Byggenr 194
Bruttotonn/BT 9.084
Nettotonn/NT 4.618
Dødvekt/TDW 12.475 T
Skrog LOA 156,1 m
Skrog LBP 145,2 m
Bredde 23,0 m
Dypgående 9,815 m
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fryse- og kjøleskip
Hastighet 22,0 knop
Drivstoffkapasitet 78,0 t/døgn (HFO)
Lasthåndtering 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 15.339 kub.m.4 kraner hver 10 t.4 vinsjer.
Kjeletype (Aux. boiler). Arbeidstrykk 8,5 bar.Exh. kjel (water tube economiser). Arbeidstrykk 9,2 bar.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 4 x hjelpemotorer, Bergen Diesel type LDG8 m/NEBB generator 900kW + 1 x dieselgen. (nød) 112 kW
El-kraft 2.800kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1979 Det var stor glede på Framnæs mek. Værksted denne sommeren. En kontrakt på bygging av ytterligere et fryseskip på 540.000 kubikkfot ble tegnet. Bygget som HILCO SKIER ved Framnæs mek. Verksted for et nydannet rederi som A/S Thor Dahl hadde interesser i. Fartøyet ble drevet av rederiet Irgens Larsen A/S
1980 Bygget som HILCO SKIER ved A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for K/S Hilco Skier & Co. A/S (Irgens Larsen A/S og A/S Thor Dahl (25%)), Oslo. Sjøsatt 26/06
1981 Ferdigstilt 06/01
1987 Overført til Skater Shipping Inc. (Irgens Larsen A/S, Oslo), Panama
1988 Solgt til Tundra Skier Corp. (Irgens Larsen A/S, Oslo), Panama. Omdøpt til TUNDRA SKIER
1991 Solgt i desember til Skier Shipping S.A., Nassau, Bahamas. Omdøpt til SKIER
1994 Enterprises Shipping & Trading, Aten, Hellas ble disponenter
1997 Silvertrans Shipping, Antwerpen, Belgia ble disponenter. 2002 Solgt for US$ 2.300.000 til Verity Shipping S.A., Nassau (Chartworld Shipping Corp., Piraeus, Hellas), Panama. Omdøpt til SKIER STAR
2010 Solgt i august til huggere for US$ 440 per LDT (Total US$ 3.348.400). Ankom 19/08 til Jamnagar, India for hugging ved Sachana

1979 It was a great pleasure at Framnæs mek. Værksted this summer. A contract for the construction of a further 540,000 cubic feet of freezer was signed. Built as HILCO SKIER by Framnæs mek. Værksted for a newly formed shipping company that A/S Thor Dahl had interests in. The vessel was operated by the shipping company Irgens Larsen A/S
1980 Built as HILCO SKIER at A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for K/S Hilco Skier & Co. A/S (Irgens Larsen A/S and A/S Thor Dahl (25%)), Oslo. Launched 26/06
1981 Completed 06/01. 1987 Transferred to Skater Shipping Inc. (Irgens Larsen A/S, Oslo), Panama
1988 Sold to Tundra Skier Corp. (Irgens Larsen A/S, Oslo), Panama. Renamed TUNDRA SKIER
1991 Sold in December to Skier Shipping S.A., Nassau, Bahamas. Renamed SKIER
1994 Enterprises Shipping & Trading, Athens, Greece as manager. 1997 Silvertrans Shipping, Antwerp, Belgium as manager
2002 Sold for US$ 2.300.000 to Verity Shipping S.A., Nassau (Chartworld Shipping Corp., Piraeus, Greece), Panama. Renamed SKIER STAR
2010 Sold in August to breakers for US$ 440 per LDT (Total US$ 3.348.400). Arrived 19/08 at Jamnagar, India for demolition by Sachana

  • HILCO SKIER

    HILCO SKIER
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, bladet «Thor-Glimt»,
Utarbeidet av: Steinar Norheim, Sverre Johansen og Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no