DS/HVB ØRNEN

Tilbake til søk
ØRNEN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A
Kallesignal HNLR
Byggeår 1902
Byggenr 40
Bruttotonn/BT 103,08
Nettotonn/NT 13,95
Skrog LOA 95’ (28,95 m)
Skrog LBP 91,1' (27,76 m)
Bredde 18,1' (5,52 m)
Dypgående 10,7' (3,22 m)
Dybde (i riss) 11,6’ (3,55 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), kullfyrt. Arbeidstrykk 180 PSI.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 20", 57 NHK/300 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1902 Bygget som hvalbåt ØRNEN ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord.
Den første hvalbåt som ble bygget ved A/S Framnæs mek.Værksted var bygge nr. 40 Hvb ØRNEN.
Gikk av stabelen på Framnæs mek. Værksted lørdag 18/01-1902. Båten kostet kr. 90.000. Den var ment å benyttes til hvalfangst på Finnmarkskysten og var konstruert av Søren Lorentz Christensen, sønn av Chr. Christensen. Skytter ble den senere så navngjetne Søren Sørensen. Om sommeren i fangst på Finnmarkskysten Om høsten delte Chr. Christensen og Johan Bryde selskapet mellom seg. Bryde fikk hvalstasjonen i Balsfjord og hvalbåten FALKEN. Chr. Christensen overtok ØRNEN
1903 Mellom 18/05 og 10/06 gjorde de forsøk på å fange hval ved Bjørnøya og Svalbard, men måtte trekke seg tilbake grunnet is. De kom tilbake noen dager senere, men avsluttet i begynnelsen av august grunnet is. Fiske på Finnmarkskysten måtte oppgies da det kom en fredning av hvalen på kysten som skulle tre i kraft 01/02-1904
1904 A/S Ørnen gjorde en bra sesong på Svalbard denne sommeren. Det var to hvalbåter, samt Fl/k ADMIRALEN og et landbasert kokeri idrift.
1905 Sommeren kom med hvalfangst på Svalbard, men det var kommet altfor mange fartøyer. 29/8 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i A/S Ørnen og det ble besluttet å prøve på sydligere farvann. Etter en oppgradering og overhaling på Kr. 2.344,36 ved Framnæs mek. Værksted dro 21/10-1905 ØRNEN fra Sandefjord med kurs for Antarktis i følge med Fl/k ADMIRALEN og hvalbåt HAUKEN.
1907 Ankommer Sandefjord 23/08-1907 for siste gang. Den var solgt til Johan Brydes selskap South African Whaling Co (det første norske selskap i Afrika) i Durban, og omdøpt NORVEGA
1908
Seilte 25/08-1908 med kurs for Durban sammen med hvalbåten JUPITER.
1911
Solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co. Muligens som LOPRA.
1914
Registrert som eier ifølge «Norske skip 1914/15» var A/S South African Whaling Co Joh. Bryde. Hjemmehavn Sandefjord.
1915 Solgt tilbake til Syd-Afrika og da til J. J. Egeland, Durban da Selskapet The Norwegian-Canadian Whaling Co blir avviklet. Omdøpt ROITELET.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin, 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 11"-18"-29", slag/stroke: 20", 50 NHK (300 IHK). Bygget av Aker mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

1902 Built as whale catcher ØRNEN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord. The first whale catcher ever built by A/S Framnæs mek. Værksted.
Launched at Framnæs mek. Verksted Saturday 18/01-1902. The constructor was Mr. Søren L. Christensen, son of the yard owner, Chr. Christensen. It was meant to catch on the coast of Finnmark, Norway. The gunner was the legendary Mr. Søren Sørensen. During summertime, catching on the coast of Finnmark.
1903 Between 18/05-1903 and 10/06-1903 an attempt was made to do whaling at Bjørnøya and Svalbard, but all was blocked by ice. They finished off the season in august. Whaling on the coast of Finnmark had to stop as new regulation to protect the whale came in force the 01/02-1904.
1904 A/S Ørnen did well during summer season on Svalbard. Two catchers, floating factory ADMIRALEN and landbased processing in operation.
1905 The summer started with whaling at Svalbard, but too many wanted a piece of the cake. On 29/08-1905 a meeting was held in the company A/S Ørnen and a decision was taken to move to more southerly waters. After a upgrading and overhaul for a price of NOK 2.344,36 at the yard Framnæs mek. Værksted, the catcher ØRNEN left Sandefjord on 21/10-1905, heading for Antarctic in company with Fl/F ADMIRALEN and catcher HAUKEN.
1907
Arrived Sandefjord 23/08-1907 and taken out of service.
1908 Sold to the South African Whaling Co (the first Norwegian whaling company in South Africa. Johan Bryde as manager) in Durban, renamed NORVEGA. Sailed 25/08-1908 heading for Durban together with the catcher JUPITER.
1915 Sold back to South-Africa, this time to Mr. J. J. Egeland, Durban and renamed ROITELET.

  • ØRNEN

    ØRNEN
  • ØRNEN

    ØRNEN
12 pers
Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans I. S. Bogen, og "DAMP-dampskipets æra i Vestfold"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no