MS THORSTREAM

Tilbake til søk
THORSTREAM
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5360443
Klassifisering DnV +1A1 F, ICE_C, T
Kallesignal JXKP
Byggeår 1960/6
Leveringsmåned Juni
Byggenr 160A
Bruttotonn/BT 5.758
Nettotonn/NT 3.014
Dødvekt/TDW 8.500 T.
Skrog LOA 146,06 m
Bredde 18,65 m
Dypgående 7,86 m
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Stykkgods/lukket shelterdekker/passasjerer
Hastighet 16,6 knop
Drivstoffkapasitet 24 Mt.d (HFO)
Lasthåndtering 5 x lasterom m/lastebommer (1 x 30T, 2 x 15T, 4 x 10T, 10 x 5T og 2 x 3T), 18 x vinsjer, elektrisk (DC) drevet type Thrige, Danmark. 4 x luker, patent type MacGregor. 1 x luke, treluke (nr. 3).sk drevet (DC)
Kjeletype 1 x dampkjel (donkey boiler) oljefyrt 1 x eksoskjel (exh.gas economiser). Arbeidstrykk: 114 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgenerator, type Skania (Lysekil), 320 BHK (MDO)
El-kraft 660kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Direction finder, elektrisk log (SAL), ekkolodd, gyrokompass, utstyr for elektronisk posisjonsbestemmelse og Radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelefon- og telegrafi. Overgang til SSB og ny VHF sender levert av Marconi i 1976
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Gøtaverken 760/1500 VSG, 2-takt/enkeltv., 6 sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm, 7.500 BHK v/112 o.min.
Maskin-/motorbygger Uddevallavarvet AB, Uddevalla, Sverige
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1977 - 198?
China
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1960 Bygget som tørrlast skip THORSTREAM av A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 17/02-1960. Gudmor var fru Valborg Aanderud Larsen. Overlevert 08/06-1960 og satt inn i Christensen Canadian African Lines (CCAL).
1963 Installert kjølerom for frukttransport på A/S Framnæs mek. Verksted. 3 nye kjølerom på 140.905 ft³ og 1 kjølerom på 17.910 ft³ ble bygget og 4 x 8-sylindret R-12 Frigidaire kompressorer installert. Systemet var av type direkte fordamping med kapasitet på 293.000 kcal/time ved -20 °C i et kjølerom og +2 °C i tre kjølerom.
Gikk fra Framnæs i januar i islagt farvann til hun passert Skagen. Målet var Mombasa på Øst-Afrika via Suez for å gå inn i ruten til CCAL igjen.
1969 Installasjon av ytterligere et mellomdekk i rom nr. 2 og 3. Mellomdekksluker samt toppluker utstyres med nye MacGregor luker
1976 Installerer SSB sender (Marconi) og fornyet VHF
1977 Solgt til Ocean Tramping Co Ltd, Hong Kong. Nytt navn ble LU LIANG SHAN.
1978 Flaggskiftet skjedde 28/01-1978 i Hong Kong. Til stede ved overleveringen var kaptein Anders Hasle, overstyrmann Gisle Sæther og maskinsjef Kjell Andersen og fra rederiet inspektør Einar Hansen.
Ved salget hadde MS THORSTREAM gjort 61 rundreiser på Canada og Afrika.
198? Solgt til Tianjin Ocean Shipping Co. (COSCO-TIANJIN, disponenter), Guangdong, China. Samme navn.
1999 Slettet fra Lloyds Register da skipets eksistens er tvilsom.

1960 Built as dry cargo liner THORSTREAM by A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Odd and A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 17/02 and Mrs Valborg Aanderud Larsen was her Godmother. Delivered 8/6-1960 and entered the service of Christensen Canadian African Lines (CCAL).
1963 Installed cooling facilities for fruit transport at A/S Framnæs mek.Verksted.
Installation of 3 cold room of 140.905 ft³ and one cold room of 17.910 ft³ and 4 off 8-cylindred R-12 Frigidaire cooling compressors, working on the direct evaporation principle with a capasity of 293.000 kcal/hr at -20 °C in one cold room and +2 °C in three cold room.
Departed from Framnæs in January sailing in ice all the way to Skagen of Denmark. Her destination was Mombasa, East-Africa via the Suez-channel to join the sailing plan of CCAL again.
1969 Installed new tween deck in cargo hold 2 and 3. New hatches of MacGregor type installed.
1976 Installed new SSB radior (Marconi) and renewed the VHF system.
1977 Sold to Ocean Tramping Co Ltd, Hong Kong. New name was LU LIANG SHAN.
1978 Change of flag 28/01-1978. At the sale the MS THORSTREAM had completed abt 61 round trips during the her sailing between Canada and South-Afrika/East Africa.
198? Sold to Tianjin Ocean Shipping Co. (COSCO-TIANJIN, managers), Guangdong, China. Same name.
1999 Deleted form Lloyds Register since the ships existence is in doubt.

 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
 • THORSTREAM

  THORSTREAM
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg.1973, Miramar Ships Index, Lloyds
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no