MS THORSHOPE

Tilbake til søk
THORSHOPE
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5360273
Klassifisering DnV +1A1 F ICE-C, T
Kallesignal JWXO
Byggeår 1958/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 158
Bruttotonn/BT 5.755
Nettotonn/NT 3.147
Dødvekt/TDW 8.460 T.
Skrog LOA 146,06 m
Bredde 18,65 m
Dypgående 7,86 m
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Stykkgods/lukket shelterdekker/passasjerer
Hastighet 17,0 knop
Drivstoffkapasitet 25,0 Mt/døgn.
Lasthåndtering 4 lasterom/5 luker med 15 bommer (1 x 30T, 4 x 10T), 10 x 5T) m/14 likestrøms vinsjer (Thrige, Denmark)
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkey boiler), oljefyrt, 100 PSI 1 x hjelpekjel (exh.gas economiser), eksosfyrt, 100 PSI.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgeneratorer type Skania Diesel, à 335 BHK
El-kraft 660kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Direction finder, elektrisk log (SAL), ekkolodd, gyrokompass, utstyr for elektronisk posisjonsbestemmelse og Radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radio telefoni og telegrafi, VHF
Maskin-/motordetaljer Sulzer 6SAD, 2-takt, enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.550 mm, 7.800 BHK v/119 o/min.
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1978 - 1980
China
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1957 I det første nummer av rederibladet «Thor-Glimt» kunne man lese:
«Den nye cargoliner fra Framnæs skal hete THORSHOPE
Arbeidet med vår nye cargoliner på ca. 8500 t.d.w. er nu i full sving ved Framnæs mek. Værksted. Skipet ventes levert til sommeren og vil få navnet THORSHOPE. Fører blir Anders Abrahamsen, Sandar. Det nye skip skal settes inn i Christensen Canadian African Lines»
1958 Bygget som motor skip THORSHOPE ved Framnæs mek. Verksted for Skibsaktieselskapet Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 22/03, med fru Anna Treschow som gudmor. Gikk inn på Christensen Canadian African Lines i juli, og avløste THORSGAARD som ble flyttet over til Norse Oriental Line (NOL) fra desember.
Navnet THORSHOPE er tatt fra Cape of Good Hope.
1962 Oppgradert til skip med kjølelast på mellomdekkene.for frakt av appelsiner og sitrusfrukter ved Framnæs mek.Verksted.
Oppgraderingen bestod av 3 kjølerom på 140.905 kub. ft og 1 kjølerom på 17.910 kub. ft. Installerte 4 x 8-sylindret Frigidaire kompressorer. Kjølemedium R-12. Direkte fordamping. Kapasitet 293.000 kcal/time og -20 gr. C i 1 kjølerom og 2 gr. C i 3 kjølerom.
1969 Under opphold på Framnæs mek. Værksted for reparasjon og modernisering fikk man besøk av fartøyets adopsjonsskole. Besøket bestod av klasse 7C ved Revetal Ungdomsskole og lærer Per Samuelsen.
1978 Overlevert nye eiere China Ocean Tramping Co.Ltd., Hong Kong 24/11-1978 og omdøpt LIU PAN SHAN. Ved overlevering hadde MS THORSHOPE gjort 69 rundreiser mellom Canada og Afrika. Videresolgt til China Ocean Shipping Co. (COSCO), Guangdong, China. Levert 24/11.
1980 Ankom 29/12 til Gadani Beach, Pakistan for hugging ved Habib Maritime.

1957 In the first issue of the company magazine "Thor-Glimt" one could read:
«The new cargoline from Framnæs will be called THORSHOPE.
Work with our new cargoliner of approx. 8.500 t.d.w. is now in full swing at Framnæs mek. Workshop. The ship is expected to be delivered by the summer and will be named THORSHOPE. The master will be Anders Abrahamsen, Sandar. The new ship will be deployed in Christensen Canadian African Lines»
1958 Built as general cargo ship THORSHOPE by Framnæs mek.Verksted for Skibsaktieselskapet Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord (Christensen Canadian-African Line (CCAL)). Launched 22/03-1958, and Mrs.Anna Treschow as Spouser. Joined the Christensen Canadian African Lines in July, and released the motor vessel THORSGAARD. THORSGAARD was transferred to the Norse Oriental Line (NOL) from the month of December.
THORSHOPE is named after the Cape of Good Hope.
1962 Upgraded to carry reefer cargo on tween decks.for mainly carry fruit from South-Africa to Canada. Upgrading took place at Framnæs mek.Verksted, Sandefjord where she was built.
Upgrading included 3 off reefer spaces on 140.905 cub.ft and 1 reefer space on 17.910 cub.ft. Installed 4 x 8-cylinder Frigidaire compressorer. Refrigerant R-12. Direct expansion. Capasity 293.000 kcal/hour and -20 degr. C in 1 reefer space and 2 degr. C in 3 reefer spaces.
1978 Sold and delivered to her new owners China Ocean Tramping Co.Ltd., Hong Kong 24/11-1978 and renamed LIU PAN SHAN. Re-sold to China Ocean Shipping Co. (COSCO), Guangdong, China. Delivered 28/01. Renamed LIU PAN SHAN.At the delivery the MV THORSHOPE had made 69 round trips between Canada and S.Africa
1980 Sold to breakers and ended up on the Gadini Beach. Arrived 29/12 at Gadani Beach, Pakistan for demolition by Habib Maritime

 • THORSHOPE

  THORSHOPE
 • THORSHOPE

  THORSHOPE
 • THORSHOPE

  THORSHOPE
 • THORSHOPE

  THORSHOPE

Ungdomsskole adopterer THORSHOPE (april 1969)
Lærer Per Samuelsen, Revetal ungdomsskole i Ramnes, har vært ivrig efter å opprette en kontakt med en av våre båter. Hans klasse 7 C fikk omsider sitt ønske oppfylt og MS THORSHOPE ble adoptert som skolens seilende kontakt. 22 elever fra klassen fikk anledning til å besøke skipet den 18. april mens det lå ferdigreparert ved A/S Framnæs mek. Værksted. Det var mange som for første gang satte sine ben ombord på et skip og det er ikke tvil om at elevene hadde et rikt utbytte av besøket. Maskin, dekk, messe, lugarer og salonger ble besøkt og det var tydelig at elevene syntes omvisningen var interessant.Efter omvisningen ble skolebarna traktert med kaker og brus. Herunder var det taler cg blomster til kaptein Per Larsen som lovet å holde vedlike en så god kontakt som det er mulig ombord i en moderne lastebåt og efter hva forholdene tillater

Kilde: Narve Sørensen, bladet "Thor-Glimt",
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no