DS/HVB GRIB

Tilbake til søk
GRIB
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1907/09
Byggenr 67
Bruttotonn/BT 140
Skrog LOA Loa: 99' 0" - Lbp: 93' 8" - B: 19' 0" - D: 12' 4"
Skrog LBP Loa: 99' 0" - Lbp: 93' 8
Bredde B: 19' 0"
Dypgående D: 12' 4"
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør("Skotte kjel")/fire tube boiler, kullfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1907 Bygget som hvalbåt GRIB ved A/S Framnæs mek. Verksted for A/S Ørnen (Chr. Christensen), prøvetur og overlevert 29/9-1907. Fanget for kokeriet ADMIRALEN sesongen 1907/08.
1908 Fanger for kokeriet ADMIRALEN sesongen 1908/09.
1909 Sesongen 1909/10 fangstbåt for den nyanskaffede Fl/k ØRN.
Nye og kraftigere hvalbåter ble bestilt. De fikk navnene HAUKEN II og GRIB II.
         Hvalbåt GRIB var en av de fangstbåter som Aktieselskabet «Ørnen» hadde i fangst ved Syd-Shetland. Skytter på GRIB var Samuel A. Samuelsen, Nøtterøy. De hvalbåtene man hadde brukt på nordhavene viste seg i minste laget på feltene i syd Atlanteren, dessuten var kokerienes kapasitet økt, det gjaldt å mate dem, men først og fremst var konkurransen om råstoffet begynt å bli mer merkbar. En utskifting av hvalbåtmateriellet var derfor sterkt nødvendig etter datidens forhold.
         Fangsten ved Syd-Shetland øyene foregikk fra mange av de lune havnene som fantes der, Deception Bay var en av dem og hvor det kunne ligge opp til ni flytende kokerier på en gang, som f. eks. i 1909. Neste utviklingstrinn i den moderne hvalfangst var den pelagiske fangst - isfangsten - som tok til fra sesongen 1927/28.
(Vi antar at bildet stammer fra sesongen 1909/10 eller 1910/11)
1912 De hvalbåtene man hadde brukt på nordhavene viste seg i minste laget på feltene i syd Atlanteren. Som et resutat av dette, solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre), Christiania (Oslo) for kr. 107.556 sammen med HAUKEN. Skulle benyttes til hvalfangst i St. Lawrence bukten fra en landbasert hvalstasjon i Labrador. Fangsten foregikk mellom mai og oktober.
1914 Forliste i kanadisk farvann i fangst for hvalstasjonen på Seven Island.

1907 Built as whale catcher GRIB by A/S Framnæs mek. Verksted for A/S Ørnen, Trail and delivery on 29/09-1907. Catching for Fl/F ØRN and Fl/F BOMBAY
1909 Season of 1909/10 catcher for Fl/F ØRN. The cather GRIB was one of the catchers the Aktieselskabet «Ørnen» used during whaling at South Shetland Islands. Gunner on GRIB was Mr.Samuel A. Samuelsen, Nøtterøy. The catchers used in the arctic seas was too small for the fields in the southern part of the Antlantic Ocean. In addition the process capasity of the factories was increased, resulteted in lack of supply to the process, but firstly the competition of getting whale to the process started to be acute. A renewal of the catcher fleet therefore was important to reach the demand of the time being.
         The whaling at South Shetland Islands was carried out from one of the many well protected harbours. Deception Bay was one of them, where a total of nine floating factories could be seen at the same time, as in 1909. Next step in the modern whaling history was the Pelagic whaling which started from the season of 1927/28.
(We belive the picture comes from the season of 1909/10 or 1910/11.).
1912 The catchers used in the arctic seas was too small for the fields in the southern part of the Antlantic Ocean. As a result of the conclusion, sold to The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre), Christiania (Oslo), Norway for NOK 107.556 together with catcher HAUKEN. New and more powerfull cathers was contracted as replacement. They got the name of HAUKEN II and GRIB II.
1914 Lost in canadian waters as catcher for the Seven Island whaling station..

 • GRIB

  GRIB
 • GRIB

  GRIB
 • GRIB

  GRIB
 • GRIB

  GRIB
Kilde: "Thor-Glimt", A/S Ørnen 1903-1955
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no