DS/HVB THORLYN

Tilbake til søk
THORLYN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal JWOQ
Byggeår 1940/11
Leveringsmåned Juni
Byggenr 1083
Bruttotonn/BT 710
Nettotonn/NT 244
Skrog LOA 63,5 m
Bredde 10,09 m
Dypgående 5,06 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt ex. Korvett
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers) dim: 16,5’ x 6,5’, oljefyrt m/3 fyrganger, kunstig trekk. Total heteflate (HF): 7.150 kv/ft. Arbeidstrykk: 225 PSI (15,5 ato).
Kjelebygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampgeneratorer, hver på 15kW
El-kraft 30kW/110VDC
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 18,5"-31"-38,5"-38,5" (2 x LT), slag 30", 400 NHK/2.750 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1939 Bestilt av den franske regjering sammen med fem søsterskip.
1940 Tyskland angriper Frankrike og Frankrike kapitulerer 22/06. Kontrakten overtas av Royal Navy. Bygget som "Flower Class" korvett HMS TULIP (K 29) ved Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for Royal Navy (RN). Kjølstrukket 30/05-1940, sjøsatt 04/09-1940. Overlevert Royal Navy 18/11-1940. Besetningen bestod av 85 mann.
1950 Overtatt av Central American Steamship Agency (Cenamship), New York, NY, USA, (Olympic Maritime S. A. (Onassis), Monte Carlo, Monaco) som TULIP. Registrert i Puerto Cortez, Honduras.
Ombygget til hvalbåt ved Howaldtswerke AG i Hamburg som order nr. K 29 ifølge kontrakt av 26/12-1949 mellom Howaldtswerke AG, Kiel og Olympic Maritime S. A., Monte Carlo, Monaco.
Ombygging starter 21/06 og er ferdig 13/10-1950. Fartøyet overtas av Balleneros Ltd. S. A., Montevideo, Uruguay, c/o Olympic Maritime S. A. (Onassis), Monte Carlo, Monaco. Disponenter er Erste Deutsche Walfang-Gesellschaft mbH, Hamburg. Omdøpt OLYMPIC CONQUEROR.
1954 Eiere er de samme, men disponentselskapet er Olympic Maritime Agency GmbH, Hamburg. Fartøyet er nå registrert i Puerto Cortez, Honduras.
16/11 ca 200 nautiske mil fra kysten av Peru blir OLYMPIC CONQUEROR og moderskipet OLYMPIC CHALLENGER, samt tre hvalbåter til oppbragt av den peruanske marine for å ha fisket innenfor deres 200 mils grense. Flåten blir tatt inn til Callao og satt i arrest 13/12. Flåten får forlate havnen etter en bot for overtredelsen.
1955 Overtatt av Balleneros Ltd., Montevideo, Uruguay, c/o Olympic Maritime Agency GmbH, Hamburg. Registrert i Panama.
1956 Solgt til Kyokuyo Hagei K. K., Tokyo. Omdøpt OTORI MARU No. 8.
1957
Solgt til A/S Ørnen og A/S Odd (Thor Dahls Hvalfangerselskap), Sandefjord. Omdøpt THORLYN (2). Satt i fangst for kokeriet THORSHAVET.
1958 I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1958/59. Teodor (Teddy) Augensen som skytter.
1959 I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1959/60. Teodor Augensen som skytter.
1960 I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1960/61. Teodor Augensen som skytter.
1961 I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1961/62. Teodor Augensen som skytter.
1962 Lagt i opplag i Sandefjord fra denne sommeren.
1963 I opplag
1964 Solgt til T. Johannisson, Gøteborg 22/9-1964.
1965 Solgt til R. Harmstorf, Lübeck. Ankom Lübeck 06/11 for hugging.

1939 Ordered by the French government together with five sister ships.
1940 Germany attacks France and France surrender 22/06. The contract is taken over by Royal Navy. Built as "Flower Class" Corvette HMS TULIP (K 29) by Smith's Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for Royal Navy (RN). Keel laid 30/05-1940, launched 04/09-1940. Delivers Royal Navy 18/11-1940. The crew consisted of 85 men.
1950 Acquired by the Central American Steamship Agency (Cenamship), New York, NY, USA, c/o Olympic Maritime S. A. (Onassis), Monte Carlo, Monaco as TULIP. Registered in Puerto Cortez, Honduras.
Converted to whale catcher at Howaldtswerke AG in Hamburg as order no. K 29 according to contract of 26/12/12 between Howaldtswerke AG, Kiel and Olympic Maritime S.A., Monte Carlo, Monaco.
Remodelling starts 21/06 and is completed 13/10-1950. The vessel is taken over by Balleneros Ltd. S. A., Montevideo, Uruguay, c/o Olympic Maritime S. A. (Onassis), Monte Carlo, Monaco. Managers are Erste Deutsche Walfang-Gesellschaft mbH, Hamburg. Renamed OLYMPIC CONQUEROR.
1954 Owners are the same, but the dispatcher company is Olympic Maritime Agency GmbH, Hamburg. The vessel is now registered in Puerto Cortez, Honduras.
16/11 about 200 nautical miles from the coast of Peru becomes OLYMPIC CONQUEROR and the OLYMPIC CHALLENGER mother ship, as well as three whale catchers brought by the Peruvian navy to fish within their 200-mile limit. The fleet is taken to Callao and arrested 13/12. The fleet left the port after a fine for the violation.
1955 Taken over by Balleneros Ltd., Montevideo, Uruguay, c/o Olympic Maritime Agency GmbH, Hamburg. Registered in Panama.
1956 Sold to Kyokuyo Hagei K. K., Tokyo. Renamed OTORI MARU No. 8.
1957 Sold to A/S Ørnen and A/S Odd (Thor Dahl's Whaling Company), Sandefjord. Renamed THORLYN (2). Set in catch for the factory THORSHAVET.
1958 In prison for the factory THORSHAVET season 1958/59. Teodor Augensen as a shooter.
1959 In prison for the factory THORSHAVET season 1959/60. Teodor Augensen as a shooter.
1960 In prison for the factory THORSHAVET season 1960/61. Teodor Augensen as a shooter.
1961 In prison for the factory THORSHAVET season 1961/62. Teodor Augensen as a shooter.
1962 Laid up in Sandefjord from this summer.
1963 Laid up.
1964 Sold to T. Johannisson, Gothenburg 22 / 9-1964.

1965 Sold to R. Harmstorf, Lübeck. Arrived at Lübeck 06/11 for hugging.

  • THORLYN som OLYMPIC CONQUEROR

    THORLYN som OLYMPIC CONQUEROR
  • THORLYN

    THORLYN
Kilde: Narve Sørensen, "SHIPPING-Today and Yesterday", boken «The Ships of Howaldt and HDW» av Hans Mayer, «Hvalfangst – Eventyret tar slutt
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no