DS/HVB SPLINT

Tilbake til søk
SPLINT
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LDMY
Byggeår 1912/04
Byggenr 142
Bruttotonn/BT 135
Nettotonn/NT 49
Skrog LOA 29,87 M
Bredde 5,79 M
Dypgående 3,38 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 11,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrør/fire tube boiler), dim 10,5' x 9,8' m/to fyrganger. Heteflate: 1.126 kv/ft
Kjelebygger Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 24", 60 NHK
Maskin-/motorbygger Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1912 Bygget som hvalbåt SPLINT av Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand for South Pacific Whaling Co Ltd. (Rich. Osmundsen), Kristiania. Overlevert i april.
1913 Solgt til A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co), Kristiania (Oslo)
1914 Ingen fangst ved hvalstasjonen på Kerguelen fra krigsutbruddet 1914.
1915 Stasjon i land og alle fangstbåter uvirksomme grunnet krigen.
Solgt til Parry Leon & Hayboe, Cape Town, SA. Solgt til The Royal Navy i april. Omdøpt HMS RATTLER.
1917 Under første verdenskrig gikk som HMS RATTLER. Var antagelig med på senkningen av KØNINGSBERG i Rufiji River.
I juli omdøpt til HMS PRATTLER.
1919
Solgt til Premier Whaling Co. Ltd, Durban 03/06-1919. Omdøpt til SPLINT.
1925 Innblandet i en episode med Melsom & Melsoms hvalbåt NORRØNA I. SPLINT var innleid av A/S Congo fra selskapet Durban Fishing Co i Durban. Med norsk mannskap, franske soldater og med fransk flagg i masten, fremdeles med Durban som hjemmehavn, altså på det tidspunkt fremdeles britisk border man den norske hvalbåten NORRØNA I. Bakgrunnen er antatt en irritasjon fra franske myndigheter at man lå utenfor territorialgrensen og kunne fange hval uten lisens. A/S Congo hadde lisens. H. G. Melsom i selskapet som eide NORRØNA I benevner hendelsen “som et overgrep av verste slag”. I alle tilfeller så var det en ulovlig aksjon mot et fartøy i internasjonalt farvann.
Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord i oktober.
Ankommer Sandefjord 12/11-1925. Forhaler til verksted 16/11-1925 og dokkes inn. Forlater dokk og verksted og forhaler til lager 17/11-1925. Tilbake til verkstedet og ny dokking 18/12-1925. Blir i dokken ut året.
1926 Ut av dokken 19/02-1926. Kommer ikke i fangst dette året. Lagt i opplag i Sandefjord.
1927 Ligger i opplag i Sandefjord. Selskapet mister kokeriet PROFESSOR GRUVEL i oktober.
1928 Forhales til verksted for dokking. Tilbake i opplag.
1930 Deltar som fangstbåt for selskapets nye kokeri, DS/Flk CONGO i fangst ved Cape Lopez, Fransk Congo, (nå Gabon).
1931 A/S Congo er konkurs etter sesongen 1930/31. Kokeri og hvalbåter legges i opplag.
1932 Hele flåten til A/S Congo selges på tvangsauksjon 11/01-1932. Kjøper var E. B. Aaby, Oslo. SPLINT selges videre til Pioneer A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo 01/12-1932. Satt i fangst fra Hitra og var i tillegg med på hvalkokeriet PIONERs ekspedisjoner. Senere overtatt av Kr. Gjølberg, Oslo.
1935 Forliste i Antarktis. Sank under gange i isen i Sørishavet under fangst. Utsatt for sterk kulde, storm med ising og isgang ble skrudd ned av pakkis ved Syd-Shetlandøyene.

1912 Built as whale catcher SPLINT by Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand for South Pacific Whaling Co Ltd. (Rich. Osmundsen), Kristiania.
1913 Sold to Kerguelen Sealing & Whaling Co., Ltd (Irvin & Johnson), Cape Town. (There is also information about possible sale to A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co), Oslo?)
1914 No whaling from the land station at Kerguelen after WWI broke out.
1915 Sold to Parry Leon & Hayboe, Cape Town, SA. Sold to The Royal Navy in April. Renamed HMS RATTLER.
1917 During WWI in action as HMS RATTLER. Involved in the sinking of German cruiser KØNINGSBERG in Rufiji River.
In July renamed HMS PRATTLER.
1919
Sold to Premier Whaling Co. Ltd, Durban on 03/06-1919. Renamed SPLINT.
1925 Involved in episode with the whale catcher NORRØNA I, owned by Melsom & Melsom. Catcher SPLINT was hired by A/S Congo from the company Durban Fishing Co in Durban. With Norwegian crew, French soldiers and with French flag in the mast, still with Durban as home port (ie at that time still British) border the Norwegian whale catcher NORRØNA I.
The background is believed to be an annoyance from the French authorities that they were outside the territorial border and could catch whales without a license. A/S Congo had a license. Mr. H. G. Melsom as one of the owners of NORRØNA I expressed the incident as “an infringement of worst kind”. In all resect this was an illegal action against a vessel in international waters.
Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord in October.
Arrived the port of Sandefjord on 12/11-1925. Shifted to the shipyard on 16/11-1925 and in to the dock the same day. Refloated and shifted from the yard for storing on 17/11-1925. Returned to yard and new docking on 16/12-1925 and remain there throughout the year.
1926 Refloated on 19/02-1926. Not in operation this year. Laid up in Sandefjord.
1927 Laid up in Sandefjord. The company lost their factory PROFESSOR GRUVEL in October.
1928 Shifted to the shipyard for dry-docking. Returned to lay up and storing.
1930 Went into service as catcher for the companies' new factory DS/Flk CONGO catching from Cape Lopez, French Congo (Gabon).
1931 A/S Congo went broke after season of 1930/31. Factory and catchers was laid up.
1932 The whole whaling fleet of A/S Congo sold on forced sale on 11/01-1932. The new owner was E. B. Aaby, Oslo. SPLINT sold further to Pioneer A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo on 01/12-1932. In service as catcher from shore based whaling station on Hitra, NW of Norway. In addition a part of the whaling factory PIONER’s expedition. Later taken over by Mr. Kr. Gjølberg, Oslo.
1935 Lost in the Antarctic. Sank during maneuver in the ice during catching. Hit by extreme cold and gale followed by with heavy icing and screwed down by pack ice at the South-Shetland Islands.

  • SPLINT

    SPLINT

Hvalbåten SPLINT er også nevnt i boken "Oppgjør i jungelen"

Kilde: "Norges handelsflåte 1915", Hvalfangernes Assuranceforening, Kiærulfs Aksjer og obligasjoner
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no