FLK PROFESSOR GRUVEL

Tilbake til søk
PROFESSOR GRUVEL
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal MFST
Byggeår 1882
Leveringsmåned Juni
Byggenr 432
Bruttotonn/BT 3.216
Nettotonn/NT 2.040
Dødvekt/TDW 4.700 T.
Skrog LOA 102,65 m
Bredde 12,61 m
Dypgående 8,07 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Kokeri
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 2 x dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), kullfyrt m/3 fyrganger i hver. Bygget ved Blair & Stockton, UK
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x dampkjeler Ildrørskjeler (fire tube boiler), kullfyrt m/3 fyrganger i hver.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 12,0 knop
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1921 -
Norge
Sted Newcastle, Low Walker
Reg havn Sandefjord

1882 Bygget som kombinert last.- og passasjer dampskip BOMBAY ved C. Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Sjøsatt 17/06-1882. Ble chartret av Shaw, Saville & Albion Line som emigrantskip. Hun var søsterskip av DS FLORIDA , senere DS/Flk ØRN (A/S Ørnen). 1891 Orginalt bygget med en to-trinns ekspansjon (compound exp.) 2-sylindret, syl. diam.: 40″-74″, slag/stroke 54″, 350 NHP bygget av North-East Marine Engineering Co Ltd, Sunderland Erstattet i 1891 med en tre-trinn ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. diam.: 23,5″-39″-64″, slag/stroke 42″, 1.500 IHK (270 NHK). Bygget av Blair & Co Ltd, Stockton. 1909 Innkjøpt av Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Ombygget til flytende hvalkokeri med prosessutstyr og faste oljetanker ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Hun ble dokksatt i Nylands Værksteds nye dokk i juli (bygget ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). Morgenbladet skrev at ”det var den største båt som noen gang hadde vært dokksatt i Kristiania”. Hun var datidens største kokeri og fanget i Antarktis. Navnet BOMBAY ble beholdt. Hun gikk til isen for første gang sesongen 1909/10, med sine to hvalbåter SVIP og SKJOLD. Som bestyrer var ansatt skipsfører Jørgen Øhre. Av hvalbåter hadde man 2 ½(!). Saken var at A/S Ørnen og A/S Nor hadde leiet inn en hvalbåt fra det færøybaserte selskapet Emma. Båten het FUNDING, og skulle levere annenhver hval til henholdsvis ØRN og BOMBAY. Historien sier at maskinisten på ØRN hadde lagt merke til at ØRN fikk alle de største hvalene, og BOMBAY fikk de minste--. Han spurte så skytteren på FUNDING, en fra Nøtterøy, hvorfor han fordelte hvalene slik? ”Jo”, svarte skytteren, ”Øhre (bestyreren på BOMBAY) har sittet i ligningskommisjonen for Nøtterøy i flere år, og han har satt meg i så stor en skatt.”(!). 1910 Sesongen 1910/11 dro BOMBAY til isen med tre hvalbåter. SKJOLD, og to nybygg levert fra Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo). Hvalbåtene KLO og NEB. Sesongen 1910/11 ble en suksess. 1911 Igjen tilbake isen. Også sesongen 1911/12 ble en suksess. 1912 A/S Nor (etablert 10/10-1906) slått sammen med A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord og navnet A/S Ørnen ble det fremtidig navn. Fanget hovedsakelig ved Syd Shetlandsøyene. 1913 BOMBAY leverer sin last av hvalolje i Rotterdam før hjemkomst. Denne sommeren går kontrakten til bestyrer Jørgen Øhre ut, og han begynner en ny karriere i Tønsberg selskapet Hektor. Som ny bestyrer ansettes Thorvald Larsen, tidligere første styrmann på ØRN. 1914 For å øke produksjonskapasiteten fikk kokeriet to nye trykk kjeler og samtlige åpne koker ble påbygget i høyden. 1915 Bestyrer Thorvald Larsen blir overflyttet til ØRN II og ny bestyrer ble Johs. Johannessen, Sandar (Sandefjord). 1916 På høsten får BOMBAY installert trådløs telegraf i USA. Sesongen 1916/17 startet dårlig da fartøyet ble holdt tilbake i England ut desember. Ankom derfor isen først 23/01-1917. Til tross for dette ble det full last på de 9 uker som gjenstod før sesongen var slutt.. 1920 Prisen på oljen var veldig god etter sesongen 1919/20. Det ble oppnådd rundt £90 pr. tonn. På generalforsamlingen 15/09-1920 ble det vedtatt å selge kokeriet BOMBAY og erstatte det med et større kokeri. BOMBAY blir også denne høsten sendt til feltene i sør for sesongen 1920/21 for A/S Ørnens regning. A/S Ørnen drev en fellesfangst mellom kokeriene BOMBAY og ØRN II. Til sammen hadde de 5 hvalbåter. HAUKEN II, GRIB II, NEB II, GVAS og HAVØRN II. Oljeprisen var begynt å falle utover høsten. 1921 Etter en særdeles god sesong forlates feltet i tiden 06-08/03. Ankommer Sandefjord 24/04-1921. Hvalbåtene gikk til Montevideo for opplag og vedlikehold. Etter endt sesong 1920/1921 var oljeprisen falt til et katastrofalt lavnivå. Alle kokeriene til A/S Ørnen kom hjem med lasten usolgt, og ble liggende som lagerskip på Sandefjord havn da det ikke var mulig å få solgt et slikt stort kvantum til en brukbar pris. Senere på høsten ble oljen solgt ti De-No-Fa i Fredrikstad for £31-5 for nummer 0/1 olje. Da BOMBAY denne sommeren blir solgt til selskapet A/S «Congo» (stiftet 29/03-1921), blir oljen overført til tankene på Vera Fedtrafineri i Sandefjord. Forhales til verksted og dokkes inn 16/06-1921, frem til 20/06-1921 I august overtatt av det nystiftede A/S Congo (S. L. Christensen, enebestyrer) og Gabon (Johannes Dahl, enebestyrer), Sandefjord sammen med hvalbåt HAVØRN for en pris av kr 2.600.000. Omdøpt til PROFESSOR GRUVEL (til ære for franske styresmakter for å pleie fangstrettighetene innenfor den franske territorialgrensen i koloniene Kongo og Gabon). Forlater Sandefjord som PROFESSOR GRUVEL 22/10-1921. Gikk i ordinær fraktefart ut året. 1922 Ankommer Sandefjord havn 30/03-1922 og legger til på Framnæs mek. Værksted. Går i dokk 05/04 og ut av dokken 24/04. Går fra Sandefjord 04/05-1922 med kurs for fangstfeltet ved Kap Lopez (Port Gentil) på kysten av Gabon, Vest-Afrika. Fanger lisensiert fangst i området alle sesonger frem til 1926. Hovedsakelig knølhval. Gustav B. Bull var ekspedisjonens leder de første tre årene og mannskapsstyrken 120 mann. Selskapet hadde 3 lisenser med 5 års varighet. PROFESSOR GRUVEL hadde en kapasitet i faste tanker på rundt 18.500 fat og skulle benyttes til spekk kokeri. I tillegg var man assistert av det innleide seilskipet AULDGIRTH som skrott kokeri og hvalbåtene BJØRN I (ex LAURITZ BERG, 106 brt., bygget 1907), JERV I (ex LINGA, 106 brt, bygget 1907), MAAR I (ex MJØFJORDEN, 106 brt, bygget 1908) og ULV I (ex NORDEBBLE, 106 brt, bygget 1908). Man planla i tillegg å bygge en landstasjon med kjøttkokeri og guanofabrikk. Selskapet hadde tilegnet seg hvalstasjonen Funding på Færøyene. Fangstmateriell ble fraktet derfra til Baie du Prince, Cap Lopez i provinsen Gabon Sesongen er beregnet til å vare fra slutten av juni til midten av oktober. Fangsten ble avsluttet 19/11.Resultatet ble 20.000 fat og 6.500 sekker guano. Vender tilbake til Sandefjord 12/12-1922 og går til ved verkstedet for opplag. 1923 Går i dokk 15/02 til 07/03-1923. Forlater Sandefjord 09/05-1923 på vei til sommersesongen på kysten av Gabon, med Gustav B Bull som leder. Fangsten starter 25/06. Man fanget med 5 hvalbåter denne sesongen. En hvalbåt er innleid, VARG I, 146 brt, bygget 1910. Leien hadde opsjon om kjøp. Senere innkjøpt for kr. 180.000. Man har også gått til innkjøp av seilskipet AULDGIRTH. I tillegg har man landstasjonen Baie du Prince, Kap Lopez. Fangsten avsluttes 12/10. Det er i alt fanget 696 hval, hovedsakelig knølhval. Resultatet ble 23.618 fat hvalolje og 14.200 sekker guano. Hvalbåtene BJØRN I, JERV I og ULV I legges opp for vinteren i Dakar, Senegal. AULDGIRTH blir lagt opp i Liverpool. Hvalbåten MAAR I og VARG I (ex BØK, innleid) fulgte kokeriet hjem til Sandefjord. Tilbake til Sandefjord 19/11-1923. Går videre til Fredrikstad for lossing av hvalolje 20/11. Tilbake i Sandefjord 01/12. AULDGIRTHs olje er levert i Liverpool. 1924 Avgår til feltet 22/05-1924. Dette året har man til rådighet 6 hvalbåter idet hvalbåten REV I (ex CARL, 173 brt, bygget 1907), er innkjøpt. Gustav B. Bull var ekspedisjonens bestyrer. Tilbake fra feltet og legger til ved Vera Fedtfabrik for lossing 18/11. Forhaler til verkstedet på Framnæs 29/11-1924. Dokksettes fra 22/12 til 25/12. 1925 Forhaler fra verkstedet 06/02. Avgår Sandefjord for kysten av Portugal og Setubal 07/02-1925 med 3 hvalbåter. Sesongen startet 10/03 og avsluttes 30/05. Produksjonen ble dårlig i dette området. Det ble fanget 133 hval som ga 3.160 fat i utkok. Dette forsøket var et engangstilfelle da sesongen falt sammen med fangst sesongen på Gabon (og Kongo), og at de portugisiske myndigheter forlangte at flåten skulle registreres i Portugal under portugisisk flagg. Flåten trakk tilbake til feltet utenfor Kap Lopez resten av sesongen. Denne sesongen ble det overbefolket på feltene på Kongo. Totalt var det 4 ekspedisjoner i området. I tillegg til PROFESSOR GRUVEL med sine hvalbåter lå tre kokerier, uten lisens, utenfor territorialgrensen og fanget med 12 hvalbåter. Dette forårsaket sammenbrudd i den lille hvalstammen på dette feltet. Tilbake i Sandefjord 26/11-1925. Forhaler til verkstedet 27/11. 1926 Dokksettes 19/04 til 23/04-1926. Forhales til opplagsplass. Avgår Sandefjord med kurs for feltet 22/05-1926. Sesongen 1926 ga selskapet et stort underskudd og selskapet påla seg en hvalfredning på 3 år i området rundt Cap Lopez.. Tilbake i Sandefjord 20/11 og går rett på verksted. Dokking 27/11 til 01/12-1926. Forhales til opplagsplass 02/12-1926. 1927 På sommeren i fangst på kysten av Fransk Kongo fra 26/06-1927 til 13/10-1927 med seks hvalbåter med Ole Jacobsen som bestyrer. På høsten utleid til A/S Ørnen som transportskip for den antarktiske flåten med bunkers kull for 1927/28 sesongen men forliste etter kollisjon med ismasser utenfor Syd Shetlandsøyene den 10/10-1927. Hvalbåtene var leid bort.
1882 Built as a combined cargo- and passenger liner SS BOMBAY by C. Mitchell & Co., Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Launched on 17/06-1882. Chartered by Shaw, Saville & Albion Line as immigrant carrier. She was the sister ship of SS FLORIDA, she later became Fl/F ØRN (A/S Ørnen). 1891 Originally built with a compound exp. Steam engine, cyl. diam .: 40″-74″, stroke: 54 ″, 350 NHP built by North-East Marine Engineering Co Ltd, Sunderland. Replaced in 1891 with a triple exp., cyl. diameter: 23,5″-39″-64″, stroke: 42″, 1,500 IHK (270 NHK). By Blair & Co Ltd, Stockton. 1909 Purchased by Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Converted to a floating whaling factory at Framnæs mek. Verksted, with processing equipment and fixed oil tanks. She docked at Nylands Værksteds, Kristiania (Oslo) in the new drydock (built by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). The Morgenbladet (newspaper) wrote ”this was the biggest ship ever dry docked in Kristiania (Oslo)”. She was the biggest floating factory whaling in the Antarctic at that time. She kept the name BOMBAY. She went to the Antarctic for the season 1909/10 for the first time with her two catchers SVIP and SKJOLD. As manager was employed captain Jørgen Øhre. The expedition had two and a half catcher! The reason was that A/S Ørnen and A/S Nor, chartered a catcher from the Faroe based company Emma. The catchers name was FUNDING, and she should deliver every second whale to Fl/F ØRN and BOMBAY. The history says that an engineer of the factory ØRN did observe that ØRN had all the big sized whales, and BOMBAY had the smallest--. He asked the gunner of FUNDING, a man from Nøtterøy, the reason why? ”Well”, replied the gunner, ”Mr. Øhre (the manager of BOMBAY) sat in the taxation commission for his home place for many of years, and he gave him a very high tax on his income.”(!). 1910 The season 1910/11 the BOMBAY went to the Antarctic with three catchers. SKJOLD, and two new buildings delivered by Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo), the catcher KLO and NEB. This whaling season was a success. 1911 Also the season of 1911/12 was a success. 1912 A/S Nor (estbl. 10/10-1906) merged with A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord. The future name of the new company was A/S Ørnen. Whaling mainly at the South Shetland Islands. 1913 This summer the contract of whaling manager of Fl/F ØRN, Mr. Jørgen Øhre, came to an end. He went to a new career in the Tønsberg based company Hector. As new whaling manager of the ØRN-expedition, former first officer of the Fl/F ØRN Mr. Thorvald Larsen was selected for the position. 1914 The process capacity was increased by two new pressure boilers and the open boilers was extended to a higher level. 1915 New manager, Mr Johs. Johannessen was employd as Mr Thorvald Larsen became the new whaling manager of ØRN II 1916 This year the BOMBAY had a wireless telegraph installed in the USA. The season of 1916/17 had a inconvenient start, as the vessel was kept back in England throughout the month of December. Arrived the edge of the ice in Antarctic firstly on 23/01-1917. In spite of the difficulties she manage to get fully loaded on the remaining nine weeks of the season. 1920 The whale oil prices was very good after the season of 1919/20. The price was about £90 per ton. On the general assembly 15/09-1920 a decision was made to sell BOMBAY and replace her by another factory bigger factory. BOMBAY was sent to the whaling ground also for the season of 1920/21 on behalf of A/S “Ørnen”. The price of whale oil started falling at the end of this year. 1921 Another very good season came to an end round 06-08/03 1921. The catchers went to Montevideo, Uruguay for layup and maintenance for the summer. Arrival Sandefjord on 24/04-1921. At the end of 1920/21 season the oil price had fallen to all time low. All of A/S “Ørnen”s factories arrived Sandefjord with their load unsold. Factories was used as storage tankers during the summer. Her load was sold by August De-No-Fa at Fredriksstad for a price of £31-5 per ton. Fl/F BOMBAY’s oil was transferred to storage tanks at Vera Fedtrafineri, Sandefjord for for further storage. Shifting to the shipyard and docking in on 16/06-1921, until 20/06-1921 In August, sold to the newly established company A/S Congo (S. L. Christensen, manager) and Gabon (Johannes Dahl, manager), Sandefjord in one packet included catcher HAVØRN. She was renamed PROFESSOR GRUVEL to honour the French Government and cultivate the right to do whaling within the French territorial waters in the colony of Congo and Gabon. Leaving Sandefjord on 22/10-1921 as PROFESSOR GRUVEL. Did ordinary freight trading throughout the year. 1922 Arrival the port of Sandefjord on 30/03-1922 and went alongside at the shipyard Framnæs mek. Værksted. Enter the dry dock on 05/04-1922. Refloated from the dry dock on 24/04-1922. Departed from Sandefjord 04/05-1922 heading for the whaling ground at Cap Lopez (Port Gentil) on the coast of Gabon and Congo, West-Africa. Mr. Gustav B. Bull was the whaling manager the first three seasons. Whaling, with 3 licences of 5 years, every season until 1926. PROFESSOR GRUVEL had a fixed tank capacity for 18.500 bbl. of whale oil, and should act as a blubber cookery. Additionally she had the carcass cookery AULDGIRTH, hired for the summer, and the whale catcher BJØRN I (ex LAURITZ BERG, 106 grt., built 1907), JERV I (ex LINGA, 106 grt, built 1907), MAAR I (ex MJØFJORDEN, 106 grt, built 1908) and ULV I (ex NORDEBBLE, 106 grt, built 1908). There also was a plan of building a shore station with meat cookery and guano factory. The cookery equipment taken from the newly purchased former Funding station at Faroe Islands and brought to Baie du Prince, Cap Lopez. The season started late June and should last until medio October. The whaling ended 19/11. The Result was 20.000 barrels oil and 6.500 sack guano. Arrived Sandefjord 12/12-1922 and laid up at the shipyard. 1923 Docking on 15/02-1923 until 07/03-1923. Departed from Sandefjord on 09/05-1923 heading for the summer season on the coast of Gabon with Mr. Gustav B. Bull as whaling manager. The whaling started 25/06. A new catcher had been hired, VARG I, (ex BØK) 146 grt, built 1910. There was an option of purchase, and later purchased for NOK 180.000. This year 5 catchers was in action. In addition also the new land station at Baie du Prince, Cap Lopez in the province of Gabon. Whaling ended on 12/10. The result of the season was 23.618 bbl. and 14.200 sack guano. The whale oil cargo from PROFESSOR GRUVEL was sold to De-No-Fa at Fredrikstad. Returned to Sandefjord on 19/11-1923. The catcher BJØRN I, JERV I and ULV I was laid up in Dakar, and catcher MAAR I and VARG I went home to Sandefjord. Proceeded to De-No-Fa, Fredrikstad for discharge of cargo 20/11-1923. Back in Sandefjord on 01/12-1923. 1924 Departure Sandefjord for the whale field on 22/05-1924 with Mr. Gustav B. Bull as whaling manager. Now the amount of catchers has become 6 as another catcher, the REV I (ex CARL), 173 grt, built 1907, is purchased. Returned to Sandefjord and went alongside on Vera Fedtrafineri for discharging her cargo on 18/11-1924. Shifting to the shipyard on 29/11-1924. Dry docking from 22/12 to 25/12-1924. 1925 Shifting from shipyard on 06/02-1925. Departure from Sandefjord on 07/02-1925 heading for the coast of Portugal with base in Setubal with 3 catchers. The season started 10/03 and lasted until 30/05. The outcome in this area was very poor. The result was 133 whales giving 3.160 bbl. This was a onetime project as the whaling season collided with season at whaling ground off the coast of Gabon and Congo, and the demand of the Portuguese authorities to register the whole fleet under Portuguese flag. The whaling fleet then moved back to the whaling ground at Cap Lopez the rest of the season. This season at the fields of Congo and Gabon was overcrowded this summer. A total of 4 expeditions was in the area. In addition to PROFESSOR GRUVEL with her catchers, three other expeditions without licens was outside the territorial border catching with 12 catchers. This was too heavy a load to the whale population in the area and a breakdown of the population was a reality. PROFESSOR GRUVEL returned to Sandefjord on 26/11-1925. Shifting to shipyard on 27/11-1925. 1926 Docking on 19/04-1926 to 23/04-1926. Shifting to storage buoy. Leaving Sandefjord heading for the whale fields on the coast of Congo and Gabon on 22/05-1926. The season of 1926 gave the company great losses and gave them self a voluntary 3-year time frame for the whale regenerate in the area of Cap Lopez. Back in Sandefjord on 20/11-1926 and proceeded directly to the shipyard for repair and docking. Docking in on 27/11-1926 until 01/12-1926. Shifted to storage buoy on 02/12-1926. 1927 In the summer season whaling on the coast of French Congo from 26/06-1927 to 13/10-1927 with her six catchers. Mr. Ole Jacobsen was the whaling manager. In the autumn hired out to A/S Ørnen as transport carrier for the Antarctic whaling fleet in the season 1927/28. Sank with her load of bunker coal after collision with the ice off the South Shetland Islands on 10/10-1927. Her catchers was hired out.
  • PROFESSOR GRUVEL

    PROFESSOR GRUVEL
Kilde: "Thor-Glimt", A/S Ørnen 1903-1954
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no