DS/HVB SPLINT

Tilbake til søk
SPLINT
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDMY
Byggeår 1912/04
Byggenr 142
Bruttotonn/BT 135
Nettotonn/NT 49
Skrog LOA 29,87 m
Bredde 5,79 m
Dypgående 3,38 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x hoveddampkjel (ildrør/fire tube boiler), dim 10,5' x 9,8' m/to fyrganger. Heteflate: 1.126 kv/ft, 180 PSI. Bygget av Kristiansands mek. Verksted
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 11,5' x 11' oljefyrt (1928) m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.587/48 kv/ft, kjeletrykk: 190 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiansand
Reg havn Sandefjord


1912 Bygget som hvalbåt SPLINT av Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand for Albert Grøn, Sandefjord.
1913 Solgt til Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin & Johnson), Cape Town, Sør-Afrika. (Det finnes også opplysninger om salg til A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co), Oslo?)
1915 Solgt til Parry Leon & Hayboe, Cape Town.
Videresolgt i april til The Royal Navy. Omdøpt til HMS RATTLER.
1917 Var antagelig med på senkningen av KØNINGSBERG i Rufiji River, tysk Øst-Afrika. Omdøpt i juli til HMS PRATTLER.
1919 Solgt 03/06 til Premier Whaling Co. Ltd, Durban, Sør-Afrika. Omdøpt til SPLINT.
1925 Innblandet i en episode med Melsom & Melsoms hvalbåt NORRØNA ISPLINT var innleid av A/S Congo fra selskapet Durban Fishing Co., Durban. Med norsk mannskap, franske soldater og med fransk flagg i masten, fremdeles med Durban som hjemmehavn, altså på det tidspunkt fremdeles britisk, border man den norske hvalbåten NORRØNA I. Bakgrunn er antatt en irritasjon fra franske myndigheter at man lå utenfor territorialgrensen og kunne fange hval uten lisens. A/S Congo hadde lisens. H. G. Melsom i selskapet som eide NORRØNA I benevner hendelsen “som et overgrep av verste slag”. I alle tilfeller så var det en ulovlig aksjon mot et fartøy i internasjonalt farvann.
Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Videresolgt i oktober til A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord.
Ankom Sandefjord 12/11. Forhalte til verksted 16/11 og dokke til 17/11. Tilbake til verkstedet og ny dokking 18/12. Ble i dokken ut året.
1926 Ut av dokken 19/02. Kommer ikke i fangst dette året. Lagt i opplag i Sandefjord.
1927 Lå i opplag i Sandefjord. Selskapet mister kokeriet PROFESSOR GRUVEL i oktober.
1928 Forhalte til verksted for dokking. Tilbake i opplag.
1930 Deltok som fangstbåt for selskapets nye kokeri, DS/Flk CONGO og fanget ved Cape Lopez, Gabon.
1931 A/S Congo gikk konkurs etter sesongen 1930/31. Kokeri og hvalbåter i opplag.
1932 Hele flåten til A/S Congo selges på tvangsauksjon 11/01 til E. B. Aaby, Oslo. SPLINT videresolgt 01/12 til Pioneer A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Satt i fangst fra Hitra og var i tillegg med på hvalkokeriet PIONER,s ekspedisjoner. Senere overtatt av Kr. Gjølberg, Oslo.
1935 Sank under gange i isen i Sørishavet under fangst. Utsatt for sterk kulde, storm med ising og isgang og ble skrudd ned av pakkis ved Syd-Shetlandøyene.


1912 Built as whale catcher SPLINT by Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand for Albert Grøn, Sandefjord.
1913 Sold to Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin & Johnson), Cape Town, South Africa. (There is also information about a possible sale to A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co), Oslo?).
1915 Sold to Parry Leon & Hayboe, Cape Town.
Re-sold to The Royal Navy in April. Renamed HMS RATTLER.
1917 Involved in the sinking of German cruiser KØNINGSBERG in Rufiji River, German East Africa . Renamed HMS PRATTLER in July.
1919 Sold 03/06 to Premier Whaling Co. Ltd, Durban, South Africa. Renamed SPLINT.
1925 Involved in an episode with the Melsom & Melsom owned whale catcher NORRØNA ISPLINT was hired by A/S Congo from the company Durban Fishing Co., Durban. Manned with Norwegian crew, French soldiers and flying French flag, still registered with Durban as homeport. And at that time, still British of nationality, bording the Norwegian whale catcher NORRØNA I.
Background of the action was probably an irritation of the French authorities that it was possible to stay just outside the territorial border catching whale without any license. A/S Congo had a license. Mr. H. G. Melsom as one of the owners of NORRØNA I expressed the incident as “an infringement of worst kind”. In all respect this was an illegal action against a vessel in international waters.
Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Re-sold in October to A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord.
Arrived 12/11 at Sandefjord. Shifted to the shipyard and in drydock to 17/11. Docked again 16/12 and remain there throughout the year.
1926 Refloated 19/02. Not in operation this year. Laid up in Sandefjord.
1927 Laid up in Sandefjord. The company lost their factory PROFESSOR GRUVEL in October.
1928 Shifted to the shipyard for dry-docking. Returned to lay up and storage.
1930 Went into service as catcher for the companies new factory DS/Flk CONGO, catched from Cape Lopez, Gabon.
1931 A/S Congo went broke after season of 1930/31. Factory and catchers was laid up.
1932 The whaling fleet of A/S Congo sold in a forced sale 11/01 to E. B. Aaby, Oslo. SPLINT re-sold 01/12 to Pioneer A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. In service as catcher from a shorebased whaling station on Hitra. Also participated in the whaling factory PIONER’s expedition. Later taken over by Mr. Kr. Gjølberg, Oslo.
1935 Sank during maneuver in the ice whilst catching. Hit by extreme cold and gale followed by with heavy icing and screwed down by pack-ice at the South-Shetland Islands.

  • SPLINT

    SPLINT
Kilde: boken “Hvalfangstselskapet Globus A.S”
Utarbeidet av: Warsailors.com, DnV reg.-1935
   
https://www.sandefjordshistorie.no