D/S CASTOR

Tilbake til søk
CASTOR
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1886
Bruttotonn/BT 485
Nettotonn/NT 318
Skrog LOA 44,28 m
Bredde 9,38 m
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Seil/damp
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 1 x stempel dampmaskin, 75 hk (sail ship w/steam assisted propulsion, 75 hp)
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Arendal, Bratteklev
Reg havn Sandefjord

1886 Bygget som bark CASTOR ved O. M. Olsens skipsbyggeri i Arendal for redere i Arendal.
1891 Fra 1891 står O. B. Sørensen, Arendal som eier.
1893 Innkjøpt fra et konkursbo i Arendal av A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg), Sandefjord for bruk i selfangst.
Deltok i C. A. Larsens andre ekspedisjon i 1893/1894 på leting etter retthval, under kaptein Morten Pedersen kommando. Foruten CASTOR, bestod ekspedisjonen av JASON med C. A. Larsen som kaptein og ekspedisjonsleder, kaptein Carl Julius Evensen på HERTA og forsyningskipet ØRNEN, ført av kaptein Carl Englund. Tilsammen ca. 100 mann.
De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn LandChr. Christensens Island og King Oscar II Land.
C. A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antarktis. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval denne gang heller.
1896 Solgt til redere i København i februar. Forsvant ved Grønland samme år.


1886 Built as barque CASTOR by shipbuilder O. M. Olsen in Arendal, Norway for a Copenhagen based Danish owner.
1891 From 1891 O. B. Sørensen, Arendal is said to be the owner.
1893 Purchased from a bankruptcy in Arendal by A/S Oceana (Chr. Christensen og C. Lindenberg), Sandefjord for the purpose of sealing.
Participated in captain C. A. Larsens second expedition for finding right whale in Antarctic. Under the command of captain Morten Pedersen on CASTOR, the expedition included captain C. A. Larsen on JASON, captain Carl Julius Evensen on HERTA, and the supply ship ØRNEN, under command of captain Carl Englund. All together abt.100 men.
They discovered a serie of new islands and new land such as Foyn LandChr. Christensen Island and King Oscar II Land.
C. A. Larsen and Søren Andersen did the first skiing on the Antarctic. They found more fossils, but they didn't find any right whale this time either.
1896 Sold to Danish owners in Copenhagen. Disappeared same year somewhere round Greenland.

  • CASTOR

    CASTOR
  • CASTOR

    CASTOR
Skipsfører:

Jensen 1891
Morten Pedersen 1893-
Kilde: Boka: DAMP-Dampskipets æra i Vestfold
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no