SKN ELLEN CATHRINE

Tilbake til søk
ELLEN CATHRINE
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1846
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft Hystadverven
Sted Sandefjord, Hystad
Reg havn Sandefjord

1846 Bygget som seilskip/skonnert ELLEN CATHRINE ved Hystadverven, Sandefjord for Christen Christensen Michelsen)(1786-1851), Sandefjord & Lars Christensen (1814-1856), Sandefjord. Tre skrog.
1856 Fru Louise Christensen overtar fartøy og rederi etter mannens Lars Christensens død .
1865 Forliste utenfor Strømstad i Sverige 09/12-1865. Skuten var forsikret i F. N. i 1848 for 6.000 specidaler

1846 Built as sail ship/schooner ELLEN CATHRINE by Hystadverven, Sandefjord for Christen Christensen (Michelsen)(1786-1851), Sandefjord & Lars Christensen (1814-1856), Sandefjord. Wooden hull.
1856 Mrs. Louise Christensen take over ships and company as her husband Mr. Lars Christensen died.
1865 Lost outside Strømstad in Sweden on 09/12-1865. The ship was insured in the F. N. back in 1848 for 6.000 specidaler.

  • ELLEN CATHRINE

    ELLEN CATHRINE
  • ELLEN CATHRINE

    ELLEN CATHRINE
Skipsfører:

L. Christensen 1846-
A. Nielsen 1854
C. M. Grøn 1864
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no