BRK ERIN'S ISLE

Tilbake til søk
ERIN'S ISLE
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1877
Bruttotonn/BT 1.875
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft J. McFee,
Sted Courtney Bay, NB
Reg havn Sandefjord

1877 Bygget som bark ERIN’S ISLE av J. McFee, Courtney Bay, NB, Canada (alt. i Harwich) for F. Carville & Son & O, St. John, NB. (ERIN’S ISLAND er navnet på Irland)
1887 Eiere Steward Bros., St. John, Canada. Britisk flagg.
1898 Registrert eier var C. E. De Wolf & Co.,Liverpool (Lloyds reg.). R. Dixon var skipper. Kallesignal SVLR.
1907 Innkjøpt av Chr. Christensen 06/02-1907 for kr. 30.000. Christensen solgte rigg, seil og metall for kr. 21.000 og satt igjen med et skrog til kr. 9.000. Christensen hadde allerede 23/08-1906 blitt bemyndiget til å kjøpe et fartøy for lagring av fett og olje.
1911 Denne høsten ble ERIN ISLE omgjort til tønnefabrikk.
1919 Solgt til Vera Fedtrafineri, Sandefjord for kr. 14.000

1877 Built as bark ERIN’S ISLE by J. McFee, Courtney Bay, NB, Canada (alt. in Harwich) for F. Carville & Son & O, St. John, NB. (ERIN’S ISLAND er navnet på Irland)
1887 Owner is Steward Bros., St. John, Canada. British flag.
1898 Registered owner was C. E. De Wolf & Co., Liverpool (Lloyds reg.). R. Dixon was her master. Call sign SVLR.
1907 Purchased by Chr. Christensen on 06/02-1907 for NOK 30.000. Christensen sold the rig, sail and metal for NOK 21.000 and had a hull to a price of NOK 9.000. Christensen had already since 23/08-1906 been authorized to buy a vessel for storing of fat and oil.
1911 This fall the ERIN’S ISLE was converted to a barrel factory.
1919 Sold to Vera Fedtrafineri, Sandefjord for NOK 14.000

  • ERIN'S ISLE

    ERIN'S ISLE
Kilde: : Mystic Seaports
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no