THETA
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 195930
Klassifisering Lloyds +100A1
Byggeår 1953/11
Bruttotonn/BT 500
Nettotonn/NT 224
Skrog LOA 50,01 m
Bredde 8,59 m
Dypgående 3,96 m
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Forskning, selfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Oljefyrt, 15,0 Bar arbeidstrykk.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Peile apparat, logg, ekkolodd, radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1953 - 1977
Norge
Sted Glasgow, Port Glasgow
Reg havn Sandefjord

1953 Bygget som kjølt tråler/selfanger THETA ved James Lamont & Co. Ld., Port Glasgow, Scotland for Christensen Canadian Enterprises Ld (Lars Christensen), New York. Hun var bygget som is forsterket tråler/selfanger med kjøling i rommene. Ankom Halifax, Canada 07/12-1953 via Azorene på dens jomfrutur. Førere var Fergus Cross og Helge Brandal. 1960 Ankommer Sandefjord og Framnæs mek. Værksted for reparasjon, forlengelse og ombygging i desember. I løpet av desember og januar måned forlenget og reparert. Forlengelsen utgjorde 18'4" og lasteevnen ble øket med ca. 60 tonn, kubikkinnholdet av lasterommet øket med 3.5000 kubikkfot og bunkerkapasiteten øket med ca. 14,5 t. Lasterommet ble delt i to, således at det nå var to helt adskilte rom, og nye større luker ble arrangert for begge rommene samtidig som laste- og lossearrangementet ble forandret. Den økede lasteroms kapasitet vil gi plass til 5.000 flere skinn. Skipets formast med tilhørende 2 x bommer for 2 tonns løft ble flyttet opp på bakken, og foran poopen ble det oppsatt 2 x pelemaster, hver utstyrt med 1 x 7 tonns bom og 1 x hydraulisk vinsj. Skipets fryserianlegg ble modernisert og innredningen akter forandret slik at det ble plass til 2 større messer, større bysse- og fryserom og proviantrom. Innredningen under dekket akter ble forandret til to-mannslugarer, og likeledes ble et par nye tomannslugarer innbygget i poopen. Kaptein på THETA var Kristian Marø og maskinsjef John Wernicke, begge hjemme hørende i Halifax. 1961 All fiskerelatert maskineri ble fjernet og hun ble et lasteskip med kjølerom, beregnet på selfangst Forlenget med 18,4’ og lasteevnen ble derved utvidet med 60 tonn. I tillegg ble bunkerskapasiteten økt med 14,5 tonn. Lasterommet ble inndelt i to adskilte rom som gjorde at man kunne laste 5.000 flere skinn enn tidligere. Ny tonnage og lengde: 571 brt, 164’. 1966 Benyttet i forskningsøyemed i De Store Sjøer (Great Lakes) for hydrografiske målinger for Canadian Centre for Inland Waterways. 1970 Under opplag ved Karlsens kat i Halifax NS 16/01, brøt det ut brann om bord. En person omkom og fire andre skadet. Store skader i innredningen. 1976 Var ikke i fangst dette året. 1977 Solgt til Webster & Co, Cayman Island. 1981 Under opplag i El Bluff (Bluefields) Nicaragua 09/04 sank hun ved kai og ble erklært for totalhavari.
  • THETA

    THETA
Kilde: «Thor-Glimt»
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no