MS THORSCARRIER

Tilbake til søk
THORSCARRIER
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 ICE-C, T
Kallesignal LXFR
Byggeår 1959/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 174
Bruttotonn/BT 8.590
Nettotonn/NT 4.661
Dødvekt/TDW 12.540
Skrog LOA 467,2' (142,38m)
Bredde 61,0' (18,59 m)
Dybde (i riss) 29'8,5" (11,46 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og passasjerer
Hastighet 14,5 knop
Drivstoffkapasitet 25,0 t./d (MDO)
Lasthåndtering 5 x lasterom m/1 bom: 30T, 4 x bommer: 10T, 8 x bommer: 7 1/2T, 4 x bommer: 5T. 10 x vinsjer (el.). Luker av MacGregor patent. Elektriske vinsjer, type Thrige Titan
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkey boiler), 100PSI 1 x hjelpekjel (exh.gas economiser), 100PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgenerator (Skandia, Sweden), hver på 320 BHK
El-kraft 636kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Direction finder, elektrisk log (SAL), ekkolodd, gyrokompass, utstyr for elektronisk posisjonsbestemmelse og Radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Gøtaverken 680/1500 VGS-7 DM, 2-takt, enkeltv., 7-sylindret, syl.dim.: 760 x 1.500 mm, 6.650 BHK v/112 o.min
Maskin-/motorbygger Uddevallavarvet AB, Uddevalla, Sverige
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Uddevalla
Reg havn Sandefjord

1959 Bygget som motorskipet THORSCARRIER ved Uddevallavarvet A/B, Uddevalla for A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 28/04-1959. Gudmor var fru Ingrid Lie, gift med billedhugger Emil Lie som laget gallionsfigurene «Tor med hammeren» på A/S Thor Dahl’s flåte. Datter av konsul Lars Christensen og frue.
Overlevering 06/07-1959. Skipet gikk til Rotterdam via Sandefjord med Olaf Niemann, Sandar (Sandefjord) som kaptein og William Engvoldsen, Tønsberg som maskinsjef. Hun skulle laste gjødning for Sør Afrika. Skipet ble beskjeftiget i Christensen Canadian African Lines. I tider hvor St.Lawrence var tilfrosset gikk hun i trampfart..
1969 Solgt til Skips A/S Malmtransport (Den Norske Amerikalinjen A/S), Oslo 04/01-1969, omdøpt VINDAFJORD. Prisen var $1.600.000. Etter dokking ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord ble hun satt inn på Den Skandinaviske Øst-Afrika Linjen mellom Nord Europa og Øst-Afrika og Madagaskar
1972 Overført til Den Norske Amerikalinjen A/S som eiere.
1978 Solgt til Frijoles Cia Naviera S.A., Piraeus i oktober, omdøpt NORDAVE
1979 Gikk på grunn i nærheten av Karachi 21/06-79 straks etter avgang, på reise til Kandla i ballast. Monsunen drev skipet lenger inn på stranden og endte sine dager der.
1980 Vraket solgt til pakistanske huggere og ble hugget på stedet.

Fremdrift: 1 x dieselmotor, type Uddevallavarvet-Götaverken, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl.dim.: 760 x 1.500mm, 6.550 BHK v/112 o.min. Bygget ved Uddevallavarvet A/B, Uddevalla

1959 Built as motor ship THORSCARRIER by Uddevallavarvet A/B, Uddevalla for A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched on 28/04-1959. Sponsor was Mrs. Ingrid Lie, married to sculptor Emil Lie, who made the figureheads "Thor with the hammer" on A/S Thor Dahl's fleet. Daughter of consul Lars Christensen.
Delivery took place on 06/07-1959. She left for Rotterdam via Sandefjord with Olaf Niemanns as the master and William Engvoldsen as chief engineer. A load of furtilizer bound for South-Africa to be loaded. The ship went into service for Christensen Canadian African Lines. In times were St.Lawrence Seaways was blocked with ice she was put to trading in the open market.
1969 Sold to Skips A/S Malmtransport (Den Norske Amerikalinjen A/S), Oslo 04/01-1969, renamed VINDAFJORD. Sold for $1.600.000. After docking at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord she joined Den Skandinaviske Øst-Afrika Linjen between Northern Europe and East-Africa and Madagascar
1972 Transferred to Den Norske Amerikalinjen A/S as owners.
1978 Sold to Frijoles Cia Naviera S.A., Piraeus in October, renamed to NORDAVE
1986 Hit ground after departure Karachi 21/06-86 on route from Karachi to Kandla in ballast. Monsoon pushing the ship further on the beach where she ended her days.
1980 Sold to pakistani breakers. Breaking executed on the site where she stranded.

 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
 • THORSCARRIER

  THORSCARRIER
Kilde: Narve Sørensen. Senere oppdatering via Ragnar Andersen, Arne Sognnes notater, Sandefjords Blad
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no