SS/DS CAPELLA

Tilbake til søk
CAPELLA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1872
Bruttotonn/BT 372
Nettotonn/NT 262
Skrog LOA 41,87 m
Bredde 7,46 m
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark Med Hjelpemaskin
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Dampkjel (boiler)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjeler (fire tube boilers), dim: 16,5’ x 12,6’. Oljefyrt m/3 fyrganger i hver.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Bremerhafen
Reg havn Sandefjord

1872 Bygget i Bremerhafen av F. W. Wencke for redere i Gøteborg.
Lå alltid i Sandefjord mellom sesongene. Hyrte alltid folk fra Sandefjords distriktet under sesongen.
1901 Innkjøpt fra Gøteborg av den kjente sel- og hvalfanger A. Markussen, Sandefjord
1902 Solgt til Sælfanger A/S Capella (Thor Dahl og Chr. Christensen), Kamfjord for Nkr.76.500,00. Skipet tok fyr og brant opp vest av Jan Mayen på sin første tur for de nye rederne 31/3-190

            Knut Hougen forteller om CAPELLA i «Sandefjords historie»:

«Aktiebolaget Ishafvet for sel- og hvalfangst i Nordishavet, ble dannet den 12. juni 1872 i Gøteborg. Blant innbyderne var stadsmegler August Leffler. Rykter om svære fangster var nådd Gøteborg. Foretagender av dette slag hadde vært i sterk økning - særlig i Tønsberg-distriktet - og gitt godt utbytte både for aksjeeierne og besetningene som ble lønnet med en viss andel av utbyttet. Etter sin beliggenhet skulle Gøteborg være vel skikket som utgangspunkt for slike fangstferder, het det i innbydelsen. Å skaffe mannskap til fartøyene ville falle billigere i Sverige enn i Norge. Selskapet aktet å bygge 2 skip på 125 nylesters drektighet, taklet som seilskip og med dampmaskin på 50 nominelle hestekrefter. «De vil i alle deler bli bygget som de norske selfangere, der er bygget i de senere år, og om disse har vi skaffet nøyaktige opplysninger både med hensyn til bygning og utrustning.»
            Innbyderne bestilte 2 dampselfangere hos F. W. Alb. Rosenthal, innehaveren av firmaet F. W. Wencke i Bremerhafen. De skulle være ferdige ved utgangen av 1872. Disse skipene, CAPELLA på 262 netto register tonn og VEGA på 252 tonn, kom vi til å kjenne så vel i Sandefjord at vi regnet dem nesten som våre egne. De hadde den hele tid norske førere og norsk besetning, ble utrustet herfra og lå opplagt her når de var hjemme. CAPELLA's fører var Arnt Bryde helt til han sluttet sjøen i 1886 og etter ham kom Anton Støkken.
I 1899 hentet A. Støkken med CAPELLA Wellmann-ekspedisjonen hjem fra Franz Josefs land. I 1900 og 1901 var også CAPELLA der med særskilt oppdrag etter Abruzzi-ekspedisjonen, som 22. september 1900 kom til Sandefjord med tapet av 3 mann, deriblant kaptein Støkkens sønn, maskinist Henry Støkken.
            Både CAPELLA og VEGA ble solgt til Sandefjord den 21. desember 1901 og salgssummen var kr. 28.500,- for VEGA og kr. 48.000,- for CAPELLA. På skipene ble dannet Selfangeraktieselskapet Vega og Selfangeraktieselskapet Capella, med Anders Marcussen som hovedreder for VEGA og Thor Dahl for CAPELLA.
            I 1902 kom Marcussen med VEGA hjem med bra fangst, men CAPELLA brant opp den 31. mars på fangstfeltet, 30 kvartmil vest for Jan Mayen. Mannskapet reddet seg over til selfangeren VIKING av Arendal, som satte dem i land i Isafjord på Island den 27. april.

            Og det var i korte trekk hva historien forteller om en av våre selfangere hvis endeligt i isødet er anskuelig gjort på et dramatisk fotografi, tatt av en fotograf som på sin tid må ha vært dyktig - hvem han så enn har vært.

2.


1872 Built in Bremerhafen by F. W. Wencke for owners in Gothenburg, Sweden. Always laid up in Sandefjord between the sealing seasons, and hired always crew from the district.
1901 Purchased from Gothenburg, Sweden by A. Markussen, Sandefjord
1902 Sold to Sælfanger A/S Capella (Thor Dahl & Chr.Christensen), Kamfjord for NOK 76.500,00 under the name CAPELLA. Caught fire west of Jan Mayen 31/03-1902 on her first trip for the new owners.

  • CAPELLA

    CAPELLA
  • CAPELLA

    CAPELLA
  • CAPELLA

    CAPELLA

1880 -86 A. Bryde

1887-1902 A. Støkken

Olaf Hansen Berg, fra Andebu,mangeårig tømmermann ombord i selfangeren «Capella», som brant oppe i Grønlandsisen ca. 1902, alle ble berget av en annen ishavsfarer og kom til Skottland.

 

 

Kilde: "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans Bogen
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no