MARIE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Sandefjordshistorie team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1881
Bruttotonn/BT 100
Nettotonn/NT 75
Skrog LOA 26,91 M
Bredde 6,43 M'
Dypgående 2,74 M
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Seil
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hjelpedamp kjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype Seil Skip
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert m/dampmaskin
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1910 - 1913
Norge
Sted Ukjent
Reg havn Sandefjord


1881 Bygget som skonnert i Finland
1910 Innkjøpt fra Tønsberg for å benyttes som bottlenosefanger
1913 Solgt til Finland i april 1913.

1881 Built as schooner in Finland
1910 Purchased by Thor Dahl from owner in Tonsberg. Intentionally for bottlenose whaling.
1913 Sold back to Finland.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”
Utarbeidet av: Bearbeidet: Jørn Myhre, Marita S. Austenå og Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no