TIOGA
Nasjonalitet
Chile
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1890
Byggenr 162
Bruttotonn/BT 2.293
Skrog LOA L: 85,6 m
Bredde 11,3 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin , 220 Hk
Maskin-/motorbygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted København
Reg havn Sandefjord

1890 Bygget som damp og seildrevet tankskip CHRISTINE ved Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, København og overlevert til Dansk Petroleums A/S (Wulff Vald. E.), Aarhus. Registrert under dansk flagg.
1902 Solgt til Anglo-American Oil Co. Ltd., London, og døpt om til TIOGA og registrert i UK.
1910 Innkjøpt av Sociedad Ballenera Christensen y Cia (L. Christensen), Sandefjord. Ankom Sandefjord 10/09 for ombygning til kokeri ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for fangst ved Chile og Sør-Orknøyene. Registrert under chilensk flagg.
1911 Selskapet Sociedad Ballenera Christensen y Cia overtas for kr. 1.000.000 av nyetablerte A/S Corral (W. Jebsen) med kontor i Fana, Bergen. Selskapet ble etablert 04/11-1911. I styret satt skipsreder Wilh. Jebsen (Bergen), skipsreder Jacob Christensen (Fjøsanger), konsul og skipsreder Lars Christensen (Sandefjord) og skipsreder Søren Lorentz Christie (Hop i Fana)
TIOGA og hvalbåtene BALLENA (bygget 1910) og NORUEGA (bygget 1908), samt dampskipet ST. CARLOS og en landstasjon fulgte med i summen. TIOGA hadde en bokført verdi av kr. 450.000 ved overtagelsen.
I tillegg ble innkjøpt hvalbåtene CORRAL (bygget 1911) og FYR (bygget 1911).
1913 TIOGA forliste ved grunnstøting i storm ved Point Jebsen, Signy Island (oppkalt etter kona til hvalfangst bestyrer Petter Sørlle), Sør-Orknøyene 04/02-1913.

1890 Built as tanker CHRISTINE by Burmeister & Wains Maskin- and Skibsbyggeri, København on behalf of Dansk Petroleums A/S (Wulff Vald. E.), Aarhus.
1902 Sold to Anglo-American Oil Co. Ltd., London, and renamed TIOGA.
1910 Purchased by Sociedad Ballenera Christensen y Cia (L. Christensen), Sandefjord. Converted to a floating whaling factory by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for whaling along the coast of Chile and South Orkneys.
1911 The company Sociedad Ballenera Christensen y Cia taken over for NOK 1.000.000 by newly established company A/S Corral (Wilh. Jebsen, manager) with office adresse Hop I Fana, Bergen. The company established 04/11-1911. At the board sat ship owner Wilh. Jebsen (Bergen), ship owner Jacob Christensen (Fjøsanger), consul and ship owner Lars Christensen (Sandefjord) and ship owner Søren Lorentz Christie (Hop i Fana)
TIOGA and whale catcher BALLENA (built 1910) and NORUEGA (built 1908), including steam ship ST. CARLOS and shore station was a part of the deal. TIOGA had a value of NOK 450.000 at the time.
Additionally, a purchase of the catcher CORRAL (built 1911) and FYR (built 1911).
1913 TIOGA wrecked at Point Jebsen, Signy Island, South Orkneys 04/02-1913.

  • TIOGA

    TIOGA
  • TIOGA

    TIOGA
Kilde: Fra Kiærulfs «Handbog over Obligationer og Aktier
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no