DS/HVB VARG I

Tilbake til søk
VARG I
Nasjonalitet
Norge
Off nr 7475
Klassifisering DnV 1A1 Whaler
Kallesignal LDMZ
Byggeår 1910/09
Leveringsmåned September
Byggenr 13
Bruttotonn/BT 146
Nettotonn/NT 50
Skrog LOA L: 101,6' (30,96 m)
Bredde 20,5' (6,24 m)
Dybde (i riss) 11,5' (3,5 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddamp kjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 11,5' x 10,5', kullfyrt m/2 fyrganger, heteflate (HF): 1.260 kv/ft, 180 PSI
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-30", slag 24", 76 NHK (416 IHK).
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1923 - 1932
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Sandefjord

1910 Bygget som hvalbåt BØK ved Kaldnæs Patentslip & Mek. Værksted (senere Kaldnes mek. Verksted), Tønsberg for Hvalfangerselskapet A/S Ocean (Chr. Nielsen & Co), Larvik. Overlevert 26/09-1910 og registrert i Larvik.
Fanget sammen med hvalbåten EIK for selskapets landstasjon Ocean Harbour (New Fortuna Bay) på Syd Georgia fra 1910/11-sesongen.
1920 Fangsten på New Fortuna Bay (Chr. Nielsen & Co) opphørte i 1920 da selskapet fusjonerte med Sandefjords Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen og Alex. Lange, Sandefjord) som igjen inngikk i Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord med base på Strømnes, Syd Georgia.
BØK blir overført til eiernes A/S Norge (Chr. Nielsen & Co). Navn og hjemmehavn uendret. Satt i pelagisk antarktisk fangst for DS/Flk SOLSTREIF ved Syd-Shetlands-øyene.
1923 Utleid til Hvalfanger-A/S Congo (etablert i 1921, Søren L. Christensen som disponent), Sandefjord med opsjon på kjøp, omdøpt VARG I og registrert i Sandefjord. Senere innkjøpt for kr. 180.000. Overlevert i Montevideo.
Satt i fangst med kokeriet PROFESSOR GRUVEL ved Cap Lopez, Fransk Congo. Fangsten begynte 25/06 og varte til 12/10 med 5 hvalbåter
Ankommer Sandefjord 25/11-1923. Forhales til verkstedet på Framnæs i desember.
1928 Utleid som reservebåt for kokeriet TORODD sesongen 1928/29. Leieprisen var NOK 25.000.
1930 Ankom Sandefjord 03/05.
1931 Ankommer Sandefjord etter endt sesong og går i opplag. Hvalfanger-A/S Congo er konkurs.
1932 Hele flåten til Hvalfanger-A/S Congo blir solgt til E. B. Aaby, Oslo på tvangsauksjon.
1934 VARG I solgt til Pioner A/S (A.W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Selskapet Pioner A/S senere overtatt av Kr. Gjølberg, Oslo
Satt i fangst fra Hestnes hvalstasjon på Hitra i tiden 1934 – 1939.
1938 Sommersesongen 1938 fanger VARG I ved landstasjonen på Hitra sammen med COMMONWEALTH og BJERK. Disponent var C. A. Aanderud. Sesongen startet 12/05 og varte til 30/10. Resultatet av sommerens fangst ble 2.581 fat hvalolje og 190 fat spermolje.
1940 Beslaglagt av tyske styrker i begynnelsen av krigen, og tatt i bruk som Vorpostenboot. Omdøpt FLAME.
1944
Tilsluttet 68. Vorpostenflottille, Molde som V.6802 FLAME fra 18/05-1944
1945 Returnert eier, og omdøpt VARG I, men ikke satt i fangst.
1946 Solgt til Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Ombygget til fraktebåt i Sandnessjøen. Dampmaskinen blir erstattet med en 6-sylindret Deutz diesel, 300 BHK. Omdøpt GRÅKALLEN, og registrert i Sandnessjøen.
1954 Omdøpt HÅREK.
1965
Ny motor, Kløckner-Humboldt Deutz, 4-takt/6-sylindret, syl. dim.: 250 x 360 mm, 375 BHK.
1971 Kondemnert.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), Tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 12"-20"-32", slag/stroke: 24", 70 NHK. Bygget av G. T. Grey, South Shields

1909 Built as whale catcher BØK by Kaldnæs Patentslip & Mek. Værksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co), Larvik. Whaling at South-Shetland Islands.
1923 Hired out to whaling company A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord with option to buy, renamed VARG I. Later purchased for NOK 180.000.
Taken over in Montevideo, Uruguay.
Catching for the floating factory PROFESSOR GRUVEL at Cap Lopez of Gabon. Whaling commenced on 25/06 and last until 12/10 with 5 catchers.
Arrival Sandefjord 25/11-1923. Shifted to the shipyard at Framnæs in December for overhaul.
1932 Sold to E. B. Aaby, Oslo on forced sale.
1934 Sold to Pioner A/S (A. W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Started catching from Hestnes hvalstasjon, Hitra, between 1934 and 1939.
1938 The summer season catching from land station on Hitra together with the catcher COMMONWEALTH and BJERK. Manager was C. A. Aanderud. The season commenced on 12/05 ended on and last until 30/10. The result of the summer season was 2.581 barrels whale oil and 190 barrels sperm oil.
1940 Seized by the German Forces at the beginning of the war and used as Vorpostenboot, renamed FLAME.
1945
Returned owner and renamed VARG, but not in use as whaler.
1946 Sold to Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Rebuilt to coastal freighter in Sandnessjøen. Steam engine replaced by a new Deutz diesel engine, 6 cylinder, 300 BHP. Renamed GRÅKALLEN and registered in Sandnessjøen.
1954 Renamed HÅREK.
1965
New engine, Kløckner-Humboldt Deutz, 4-stroke/single acting, 6-cylinder, cyl. dim.: 250 x 360 mm, 375 BHP.
1971 Scrapped.

.

  • VARG I

    VARG I
  • VARG I

    VARG I
Kilde: DnV Reg., “Vel Blåst, Hvalfangst i Trøndelag” av Fredrik Strøm, Hvalfangerregisteret 1928, 1931, 1936, Lloyd’s Reg. 1939, ”Den moderne hvalfangsts historie”, Bind 3 av J. N. Tønnes
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no