Verftsinformasjon: A/S Kaldnæs mekaniske Verksted

Tilbake til søk
Navn A/S Kaldnæs mekaniske Verksted
Sted Tønsberg
Land Norge

Det begynte med navnet Aktieselskabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske værksted i 1899. Nærmere bestemt 1 mai.

Frem til 1907 var hovedgesjeften skrogreparasjon og overhaling av skipsskrog. I tillegg fantes det støperi og maskinverksted. I 1907 tok man til med skipsbygging, og bygg nummer 1, «Alpha», var en lokal fjordpassasjerbåt på ca. 50 fots lengde. Bedriften skiftet navn fra A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted til A/S Kaldnæs Mekaniske Verksted i 1916.
Frem til krigsutbruddet i 1940 leverte Kaldnes bortimot 100 nybygg, hvorav 62 hvalbåter. Ytterligere 20 hvalbåter ble produsert under og etter krigen. Siste hvalbåt ble levert i 1950 og fikk navnet «GOS IV».

I 1950-årene kjøpte Kaldnes Mekaniske Verksted opp Tønsberg Harpunfabrikk og Jarlsø Verft. Det var oppgangstider, og ordrebøkene var fylt opp for flere år. Det var en overgang til større og mer kompliserte fartøyer, og Kaldnes lå som regel i forkant med å ta i bruk nye metoder. Sveiseteknikken tok over fra klinking, og optisk merking erstattet spanteloftet.

Markedet viste nedadgående tendenser i begynnelsen på 1960–årene. Heldigvis ble problemene av kort varighet – våren 1963 ble kontrakt skrevet på levering av 2 bil- og passasjerferger med kort leveringstid. I tillegg hadde man fått lisens på bygging av Brøyt X2 gravemaskiner fra Brødrene Søyland på Bryne. Utover i 60–årene ble det bygget mange skip. Verkstedet spesialiserte seg etterhvert og skipsreparasjoner ble avviklet rundt 1970.

I begynnelsen av 1970–årene fikk Kaldnes en ny storkunde i A. P. Møller. Etter en tid ble det spørsmål om Kaldnes var istand til å bygge produkttankere på 60 000 tdw, såkalte Panamax størrelser. Kaldnes hadde to beddinger som passet til skip med maksimum bredde 26,15 meter, mens de nye skipene hadde en bredde på 32,2 meter. Da disse ble bygget side om side, ble det bygget i 2/3 bredde på det ene skroget og full bredde på det andre. Full bredde ble bygget på dette skroget etter at det første var sjøsatt. Neste skrog ble så påbegynt i 2/3 bredde og dette holdt kontinuiteten på byggingen. Totalt ble det bygget 12 skip for A. P. Møller.

I 1978 kjøpte Kaldnes rettighetene til å produsere gaffeltrucker fra Hegg Bruk A/S. Det ble utviklet en 16 tonns truck, som senere ble utviklet til hele 52 tonn.

I denne perioden ble det også bygget såkalte tunglasteskip for Dyvi. Disse fartøyene skulle settes inn i fart som transporthjelp til oljerigger og andre store flytende konstruksjoner som skulle flyttes over lange avstander. Etter et labert kontraheringsmarked for skip, fikk Kaldnes innpass i offshore-markedet. Dette førte til kontrakt fra Ross Drilling om bygging av den halvt nedsenkbare boreriggen «Ross Isle».

I 1984 ble det siste komplette skip bygget ved Kaldnes. Byggenummer 220 var en produkttanker på ca. 20 000 tdw med navnet «Tärnfjord».
Selv om Kaldnes Mekaniske Verksted opphørte som bedrift på midten av 1980–tallet, har den offshore-baserte industrien fortsatt på det gamle skipsverftet. Grootint i Nederland kom inn og dannet selskapet Kaldnes de Groot sammen med Norsk Vekst. Da Heerema kjøpte Grootint i 1989, fulgte halve Kaldnes de Groot med på kjøpet. Heerema kjøpte i 1994 ut Norsk Vekst og dannet Heerema Tønsberg AS.

Med bakgrunn i nedgangen i feltutbygginger i Nordsjøen, bestemte styret i Heerema å legge ned virksomheten med 200 ansatte i Tønsberg i 2004.

Grenland Group overtok deretter virksomheten, og det er nå selskapets største fabrikasjonsanlegg. Verftet har spesialisert seg på produksjon av offshorestrukturer og havbunnsmoduler og er i stand til å håndtere enheter på opptil 10 000 tonn.

Store deler av det tidligere industriområdet har blitt utbygd med kontorer og boliger til det som kalles Kaldnes Brygge.

Kilde:

Kilde: wikipedia., Store Norske Leksikon, Forfatter: Frode Rabbevåg
Bearbeidet: Marita S. Austenå

Historie fra Nøtterøy Historielag

  • Plakett

    Plakett
  • A/S Kaldnæs mekaniske Verksted

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
WESTBULK 1957 1 MS/TS S/E Westbulk
IVER HAWK 197 1972 1 MT K/S Iver Hawk
FEFOR 114 1947 1 DS Skibs-A/S Estero
BISCAYA 107 1939 11 MS/TS
HAVBJØRN 146 1960/01 1 MT A/S Meyers Tankrederi
SIR SAMUEL SCOTT 2 1908/03 2 DS/HVB Skips-A/S-Southern Queen
KNM HARRIS 7 1909/05 1 DS/HVB Skips-A/S-Southern Queen
ALVDAL 128 1950 1 MS A/S Moltzaus Tankrederi 
VIKING II 160 1960/07 3 Otto Thoresen Shipping Co. A/S
KOS III (II) 70 1927/09 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
HVAL I 70 1927/09 3 Anders Jahre A/S, Sandefjord
KOS 30 99 1936/10 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 24 111 1940/09 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 33 120 1943/09 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 51 (ex SUDERØY XIV) 81/P.81 1952/10 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARABELLA 149 1963/05 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JACARA 162 1965/02 7 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAWAGA 163 1965 3 MS
JALANTA (II) 164 1966/01 2 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JANETTA 177 1968/05 2 MS
POLLUX 197 1973/12 1 MT
VARG I 13 1910/09 2 DS/HVB A/S Congo
THORFJELL 89 1934/10 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORDØNN 113 1941/07 8 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSØRN 136 1954/04 1 MT Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
CHR. CASTBERG (I) 54 1923/10 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
A. W. SØRLLE 57 1924/11 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
NORRØNA II 56 1924/10 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
ALEX LANGE 65 1925/10 1 DS Hvalfangeraktieselskapet Sydhavet og Haugar
FØIK (II) 64 1925/09 2 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
STAR X 70 1927/09 5 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
SAMSON I 73 1927/11 1 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
HERKULES I 74 1927/11 1 DS A/S D/S Frithjof
STAR XX 84 1930 1 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
STAR XIX 83 1930 2 DS Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
VESTFOLD III (ex SAMSON I) 73 1927/11 5 DS/HVB Vestfold Whaling Company Ltd
VESTFOLD IV (ex HERCULES I) 74 1927/11 1 DS/HVB Vestfold Whaling Company Ltd
VESTFOLD VII (ex FØIK) 64 1925 5 DS/HVB Johan Rasmussen & Co
STAR XXV 87 1930 4 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet & Co
GUN 9 88 1930 2 DS/HVB Irvin & Johnson
TIJGERBERG 94 1935 1 DS/HVB Irvin & Johnson
SALDANA 12 1910/-- 0 DS/HVB A/S South African Whaling Co. Ltd.
DURBANA 19 1911 0 DS/HVB A/S South African Whaling Co. Ltd.
BESSEGGEN (4) 155 1963/01 3 MS Rederiet Storeggen A/S
THALATTA 133 1951 1 MS
GOS VI (I) 95 1935 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VII (I) 96 1935 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS X 124 1947 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS XI 125 1947 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS XII 127 1948 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS II (2) 131 1950 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS IV (II) 132 1950/10 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS V 82 1952 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Pelagos
GOS VI 116 1942 7 DS/HVB Hvalfanger-A/S Pelagos
SKUDD 1 78 1929/08 0 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
SKUDD 2 79 1929/08 4 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
SKUDD 6 87 1930/09 4 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl)
A-N-1 67 1926/03 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
GOS VII (I) 96 1935/10 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VIII (I) 97 1936/09 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
KREPS 126 1948/12 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
HEKTOR 1 80 1929/09 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
HEKTOR 8 87 1930/09 1 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
KREPS (II) 126 1948/12 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
KRASS P 79 1951/11 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
ANTARCTIC (IV) 137 1955/04 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
POLAR 1 56 1924/10 2 DS/HVB Falkland Whaling Co., Ltd.
VIKING 1 3 1908 2 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
HUSVIK 8 1909 1 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 40 1922/10 1 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 2 (I) 52 1923/08 2 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1 (ex BUSEN) 40 1922/10 1 DT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 4 (I) 61 1925/08 3 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 5 62 1925/9 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 6 1905/11 0 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 7 (I) 69 1925/11 2 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 7 (II) 69 1926/10 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 4 (II) 130 1949/10 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 1 (II) 98 1936/10 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
BUSEN 5 1503P 1952/9 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
CONDESA DEL MORAL DE CALETRAVA 25 1913/03 0 DS/HVB Cia. Ballenera Espanola S.A., Madrid
SORKA 39 1919/08 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SIGFRA 102 1937/09 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SIMBRA 103 1937 10 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SOUTHERN JOKER 79/P.79 1951/11 3 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
SISTRA 101 1937 4 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
PUKKEN 90 2 LEKT
WEST 38 1916/09 1 SS/SKN A/S BRAVO
   
https://www.sandefjordshistorie.no