BRK KRONPRINDS CARL

Tilbake til søk
KRONPRINDS CARL
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1856
Kilolast 267
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Rigget som fullrigger
Maskin-/motordetaljer Seilskip, fullrigger
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1856 Bygget som seilskipet KRONPRINDS CARL på Rødsverven (senere Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Søren L. Christensen, Sandefjord (far til Christen Christensen).
Bygget med treskrog. Hun ble satt inn i risfarten på Østen. Skipsfører var F. Grøntvedt.
1858 Registrert at hun var for utgående fra Bombay, India.
1860 I dette året ankom hun Sydney, Australia på reise fra Liverpool, UK.
1862 Forliste 24/11-1863 utenfor Barcelona. Skipsfører var I. M. Bryde.
Christen Christensen (senere skipsreder og verftseier), sønn av Søren L. Christensen, var sjømann om bord, og hans karriere som sjømann ble her avsluttet. Han følte ingen særlig dragning til dette yrket. Han fortsatte sin utdannelse, og reiste til København og begynte på Grüners handelsakademi.


1856 Built as sail ship KRONPRINDS CARL by Rødsverven (senere Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Søren L. Christensen, Sandefjord (father of later ship owner Christen Christensen). She had wooden hull. She started trading in the rice trade on the Far East. Master was Mr. F. Grøntvedt.
1858 It is registered thar she was on outbound from the port of Bombay, India this year.
1860 In this year shr arrived the port of Sydney, Australia on her way from Liverpool, UK.
1862 Went down on 24/11-1862 outside Barcelona. Her master was Mr. I. M. Bryde.
Christen Christensen (later ship owner), son of ship owner and yard owner Søren L. Christensen, was employed as seaman on the ship, and his career as seaman ended here. He did not feel for to be a seaman, so he went to Copenhagen, Denmark to continue his education as student on the business academy of Grüners.

  • KRONPRINDS CARL

    KRONPRINDS CARL
1856: F. Grøntvedt
1862: J.M.Bryde
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no