SKN HAABET

Tilbake til søk
HAABET
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering A 1 NV
Kallesignal HKRL
Byggeår 1883
Leveringsmåned Desember
Byggenr 18
Bruttotonn/BT 85,01
Nettotonn/NT 62,68
Kilolast 65
Skrog LOA 80,4' (24,50 M)
Bredde 6,92 M
Dypgående 2,77M
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for sel og bottlenose fangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, kutter
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1883 Bygget som kutter HAABET på Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord av Christen Christensen for regning av Svend Foyn. Den var tenkt benyttet til torskefiske ved Lofoten og Finmark, eventuelt Newfoundland. Sjøsatt 21/12-1873. Pris Kr. 40.000.

Hjemmehavn ble Sandefjord med Chr. Christensen som disponent.

HAABET var bygget etter amerikansk mønster, med en meget dypgående kjøl og høy rigg i forhold til fartøyets drektighet.

1887 Solgt til Johan Bryde, Sandefjord. Skipet registreres i Tønsberg. Alf Monsen, Tønsberg ble managers.

1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen, Framnæs (Sandefjord), Sandefjord.

1897 Innkjøpt igjen av Chr. Christensen for å benyttes til fangst av bottlenose hval (nebbhval) frem til 1899.

1902 Solgt til C. J. Evensen som overdro en 1/2-part til Thor Dahl.

1910 C. J. Evensen selger sin 1/2-part til Thor Dahl. Thor Dahl, Sandefjord er nå ene eier.

1911 Fra dette året lot Thor Dahl bottlenose skutene seile uten assuranse.

1917 Solgt fra Thor Dahl til Thor Dahl jr, som selvstendig reder, 15/03-1917 i sammen med GLIMT for kr. 80.000. Begge skuter utrustes for ny fangst.

1921 Solgt til A/S Thor Dahl (Lars Christensen), Sandefjord

1923 Solgt til nye eiere på Færøyene for kr. 6.000. Den ble satt inn i torskefisket i farvannet rundt Island.

1944 Senere skjebne ukjent

1883 Built as sailship HAABET by Framnæs Skibsværft (later A/S Framnæs mek. Væsrksted), Sandefjord by Chr. Christensen on behalf of Svend Foyn of Tønsberg. Intention was to start cod fishing on the Newfoundland Banks. Price was NOK 40.000. Launched on 21/12-1883.
The vessel was built according American pattern with a very deep keel compared to her tonnage. She had a very high in mast and rigg.
1887 Sold to Johan Bryde, Sandefjord. She was registered in Tønsberg
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen, Framnæs (Sandefjord, manager), Sandefjord.
1897 Purchased by Chr. Christensen for bottlenose whaling.
1899 Taken out of whaling.
1902 Sold to C. J. Evensen who sold a 1/2-part to Thor Dahl.
1910 Sold to Thor Dahl, Sandefjord.
1911 From this year Mr. Thor Dahl let his bottlenose catcher’s sail without any insurance.
1917 Sold by Thor Dahl to his son Thor Dahl jr, as independent owner on 15/03-1917 together with cutter GLIMT for NOK 80.000. Both stored and ready for a new season.
1921 Sold to A/S Thor Dahl (Lars Christensen as manager), Sandefjord.
1923 Sold to new owner at Faroe Islands for NOK 6.000. Started cod fishing on the fishing banks of Iceland.

  • HAABET

    HAABET
  • HAABET

    HAABET
Skipsfører:
1883 - A. Nielsen
18 personer
Kilde: Boken "Aktieselskabet ØRNEN 1903-1953" av Hans I. S. Bogen.
Boken Seilskip i Sandar og Sandefjord.
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no