Verftsinformasjon: Framnæs Skibsværft (1878-1892)

Tilbake til søk
Navn Framnæs Skibsværft (1878-1892)
Sted Sandefjord
Land Norge

I dårlige og skiftende tider mens seilskipenes æra var på hell, ble det i noen år fortsatt bygget skuter ved verftet, etter hvert også sterke og tunge selfangstskuter med dampmaskin, mange av dem for eierens egen regning (disse har siden også blitt betegnet/regnet med som nybygg ved det senere A/S Framnæs mekaniske Værksted, B.nr. 9 - 26.
Fra 1889 begynner Framnæs Skipsværft (v/Chr. Christensen (II)) å bygge "tredampere". Treskuter med dampmaskin. De første het BALTO og RAVNA. Oppkalt etter to samer som var med Fridtjof Nansen på hans tur over innlandsisen på Grønland.
I 1892 går Chr. Christensen (II) til innkjøp av Sandefjord mek. Værksted og innlemmer det i sin verksted utvidelse.
I 1893 gikk den første båten helbygget av stål av stabelen. Det var et fartøy på 40 fot og fikk navnet PRØVEN.

Ingen bilder er lagret for dette verftet

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
VERITAS 25 1891/03 0 DS A/S Fram
FARRIS II 15A 1885 4 DS Stiftelsen DS Farris, Larvik
BALTO 22 1889 0 DS Dampskipsselskapet "National"
RAVNA 23 1889 0 DS Dampskipsselskapet "National"
NORDPOLEN 24 1890 0 DS D. S. Meyer, Christiania (Oslo)
HAVFRUEN (2) 9 1880 1 SS/BRK A. F. Klaveness m.fl.
Flytedokk 21 1886 0 FLD Nylands Verksted, Christiania
JASON 12 1881 5 SS/DS Chr. Christensen (II)
ELLIDA 13 1883 1 SS/DS Chr. Christensen (II)
HAABET 18 1883 2 SS/KTR Alf Monsen
HERTHA 14 1884 3 SS/DS Chr. Christensen (II) 1845-1923
FORTUNA 15 1885 2 SS/DS A/S Oceana (Chr. Christensen)
AUGUSTA 11 1881 3 SS/SKN Anton Fredrik Klaveness
FRAMNÆS 10 1879 2 SS/BRK Johan Mauritz Bryde 1830-1899
GUNGNER 17 1883 2 SS/SKN Peder Bogen, Sandefjord
FORTUNA 26 1892 2 SS/BRK A/S Fortuna (Johan Bryde)
Flytedokk nr: 1 (FMV) 19 1884 0 FLD A/S Framnæs Mek. Verksted
Flytedokk nr. 2 (FMV) 20 1886 0 FLD A/S Framnæs Mek. Verksted
   
https://www.sandefjordshistorie.no