D/S LLOYDSEN

Tilbake til søk
LLOYDSEN
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr 1129923
Byggeår 1911
Byggenr 303
Bruttotonn/BT 545
Skrog LOA 49,46 m
Bredde 8,56 m
Dypgående 4,45 m
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for fangst og bearbeidelse av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel, kullfyrt
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-sylindret, 97 NHK/740 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1911 - 1914
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1911 Bygget som kombinert hvalbåt/kokeri LLOYDSEN ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 28/2-1911.
Hun hadde to søstre, nemlig TULLA og KIT.
Navnet LLOYDSEN var Chr. Christensens klengenavn på styremedlem direktør Alf Whist, Kristiania.
Utstyrt som kombinert hvalbåt/kokeri og selfanger(!), og sendt for fangst i Nordishavet med J. Hansen som kaptein. Første tur, (mars-mai), på selfangst til områdene rundt Bjørnøya hvor utbyttet ble 1392 dyr. Neste tur dette år med avgang Sandefjord på St. Hans aften, gikk til Disko-øya, Vest Grønland for hvalfangst. Fanget hele 17 blåhval og syv knøl, med 1.595 fat hvalolje utkokt. Fangsten kunne vært enda bedre, men ekspedisjonen gikk tom for kull og ankom Sandefjord 5 uker etter avgang.
1912 Sendt til Newfoundland for hvalfangst med J. Antonisen som kaptein. Fanget 15 blåhval, 5 knølhval og 3 finnhval ved Diskoøya. Journalen viser imidlertid at seks anskutte blåhval gikk tapt: ”fordi linen røk, eller holdet i hvalen glapp. Stakkars dyr!”, (Tønnessen 1967).
I de to neste sesongene anvendte man båten utelukkende til selfangst og fanget hhv. 6540 og 4650 dyr.
1914 Solgt i november til W. Larka i Stockholm. Uviss bruk.
1915 Solgt til tyske myndigheter.
1923 Slettet fra registeret.

Det bør bemerkes at med de tre søsterskipene opererte pioneren Chr. Christensen på global basis: TULLA i Antarktis, KIT i Alaska og vestlige Nordishav, og LLOYDSEN ved Grønland og på Newfoundland.

1911 Built as combined catcher and factory LLOYDSEN by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Launched on 28/02-1911. Used for sealing and whaling in the Northern Seas. In the Arctic Ocean and Newfoundland.
She had two sisters, namely TULLA and KIT.
The name LLOYDSEN was Mr Chr. Christensen’s the pet name of his friend director Alf Whist.
Equipped as a combined whale catcher and cookery, and sealer. Sent to the Norwegian Sea with Mr.J. Hansen as captain. First trip (March to May), as sealer to waters around Bjørnøya. The result was 1.392 animals. Next trip this year with departure Sandefjord on the 23/06 went to Disko-Island, West of Greenland for whaling. The catch was 17 blue whale and 7 humpback whale, resulting in a production of 1.595 bbl whale oil. The result could have been better, but they run out of coal. Arrived Sandefjord 5 weeks after departure.
1912 Sent to Newfoundland for whaling with J. Antonisen as master. The catch was 15 blue whales, 5 humpback and 3 fin whales off the island Disko Island. The report unfortunately shows that 6 blue whales lost by "the line broke, or the hold in the whale slipped off. Poor animal!" (ref. Tønnessen 1967)
Next two seasons LLOYDSEN was used as a pure sealer resulting in 6.540 og 4.650 animals.
1914 Sold in November to W. Larka in Stockholm. Unsure about the further service.
1915 Sold to German authorities.
1923 Deleted from the ship register.

It is to be mentioned that with the three sisters the pioneer Mr. Chr. Christensen operated on a Global basis: TULLA in the Antarctic, KIT at Alaska and West Artic Ocean. LLOYDSEN at Greenland and Newfoundland.

  • Bilde fra Ragnar Iversen.

    Bilde fra Ragnar Iversen.
  • LLOYDSEN

    LLOYDSEN

1911 J. Hansen

1912 L. Antonisen

1913-14 C. I. Evensen

Kilde: : Miramar Shipindex. Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold" / Den Moderne Hvalfangsts Historie, bind 2, Tønnessen 1967, boken «Lars Christensen og hans samtid».
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no