DS/HVB BETA

Tilbake til søk
BETA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1883
Byggenr 99
Bruttotonn/BT 74
Skrog LOA 24,35 m
Bredde 4,9 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Type compound exp., 25 NHK
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1883 Bygget som hvalbåt BETA ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Christiania Hvalfangerselskap (stiftet i 1883 med en aksjekapital på Nkr.300.000).
1900 Christiania Hvalfangerselskap selger alt materiell til Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.) for NOK.70.000, som innbefatter landstasjonen Svartnes i Finnmark og hvalbåtene ALFA og BETA.
1905 Grunnet hvalfredningsloven, velger man å finne andre fangstfelt, og sesongen 1905 finner man hvalbåtene ALFA og BETA i fangst ved Svalbard, sammen med et ny innkjøpt kokeri. Seilskuten AVIEMORE.
1909 Da A. F. Klaveness døde ble Thor Dahl ene eier da han 9/9-1909 kjøpte ut enken fru Birthe Klaveness 1/6 part for Nkr.19.400.
1912 Thor Dahl skriver 17/12-1912 til Den Kongelige Danske Regjering i København om konsesjon for hvalfangst på Grønland for hvalbåtene ALFA, BETA og kokeriet AVIEMORE. Konsesjonen ble ikke innvilget.
1913 Thor Dahl og Lars Christensen overtar Thos. J. Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo. Her ble de anvist til et felt ved Libreville.
1916 Solgt til den italienske regjering i mars-april måned sammen med hvalbåt BETA og DIMON for til sammen Nkr.220.000.
1918 Hvalfangerselskapet Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

1883 Built as whale catcher BETA by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Christiania Hvalfangerselskap (established in 1883 with a share capital of Nkr.300.000)
1900 Christiania Hvalfangerselskap sold all whaling facilities and equipment to Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e., Sandefjord) for NOK.70.000. Includes the landbased station Svartnes on the coast of Finnmark, and two whale catchers, the ALFA and BETA.
1905 Caused by the new whale protection law, a new whaling field is picked. The season of 1905 we find the catcher ALFA and BETA hunting ground round Svalbard, and the newly purchased cookery, the sail ship AVIEMORE.
1909 When A. F. Klaveness died, Thor Dahl was the owner of the total company from 09/09-1909 as he purchased the widow Mrs. Birthe Klaveness part (1/6) for NOK.19.400.
1912 Thor Dahl wrote a letter to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license of whaling at Greenland. The license not granted.
1912 Thor Dahl wrote a letter dated 17/12-1912 to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license for whaling at Greenland with the catcher ALFA, BETA and floating factory AVIEMORE. The license was not granted.
1913 Thor Dahl and Lars Christensen took over the license from Mr. Thos. J. Wiborg, giving permission for whaling off the coast of French Congo. They were appointed to do whaling outside Libreville. The catch was very poor.
1916 Sold to the Italian government together with the catcher BETA and DIMON for Nkr.220.000.
1918 The whaling company Alfa & Beta was deleted from the registers.

  • BETA

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma THOR DAHL 1887 -1937" av Hans Bogen
Utarbeidet av: Jørn Myhre
   
https://www.sandefjordshistorie.no