DS/HVB TULLA

Tilbake til søk
TULLA
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5614635
Klassifisering Norge
Byggeår 1911
Leveringsmåned Mars
Byggenr 304
Bruttotonn/BT 546
Skrog LOA 49,46 m
Bredde 8,56 m
Dypgående 4,45 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for fangst og bearbeidelse av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel, kullfyrt
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-sylindret, 97 NHK/740 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1911 - 1913
Norge
1911 - 1913
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1911 Bygget som kombinert hvalbåt/kokeri TULLA ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Hun hadde to søstre, nemlig LLOYDSEN og KIT.
TULLA var oppkalt etter Chr. Christensens svigerinne fru Ellen Cathrine (Thrine) Grøn, som han var meget glad i, og alltid kalte for TULLA.
13/04 ble TULLA sendt til Patagoniakysten, og senere til prøvefangst ved Southern Thule i Syd-Sandwich gruppen som egen ekspedisjon med Ole Jørgensen ("Ola Bjønn"), som bestyrer. Prosjektets resultat ble bedrøvelig. Seilskipet HAVFRUEN var TULLAS depotskip inntil det forliste 03/12-1911 etter sammenstøt med ismasser.
Utdrag fra TULLA’s skips journal skrevet av bestyrer ”Ola Bjønn”:
         Under anløp av Port Stanley, rømte 5 mann, og de må sannsynligvis være omkommet.
         12. november: Holdet glapp i en blåhval. Kanonen gikk i stykker så den er ubrukelig, og kapteinen fikk siktet i ansiktet og fordervet både nese og munn. Måtte til Syd-Georgia og reparere.
         Fra Syd-Georgia med HAVFRUEN på slep, den sprang lekk 3. desember og sank
TULLA fortsatte fangsten ut sesongen.
1912 Forsøket med å benytte skipet som kombinert hvalbåt og kokeri falt dårlig ut. Som hvalbåt var hun for stor og som kokeri for lite. Mot slutten av sesongen fikk Chr. Christensen følgende telegram fra TULLA: Ola full, Tulla tom”. Fangstutbyttet ble kun 28 hval/1000 fat.
Etter hjemkomst til Sandefjord 08/04 ble TULLA sendt på selfangst i Norskehavet. Da hun viste seg å være for dyr i drift som selfangstskute besluttet Christensen å selge båten samme høst.
1913 Ankom Sandefjord 22/05 med 1.200 ungsel og 120 tønner selolje. Solgt til den russiske marineminister. Omdøpt KOLYVAN
1941
Minert i Finskebukten 28/08 mens hun var på reise fra Tallinn, Estland til Kronshtadt, SSSR.

1911 Built as the combined whale catcher and oil factory steam ship TULLA by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Used as expedition vessel in the Antarctic. She had two other sisters, LLOYDSEN and KIT.
TULLA
was named after Chr. Christensen's sister-in-law, Mrs Ellen Cathrine (Thrine) Green, whom he was very fond of and always called TULLA.
Sent to the Antarctic, for an experimental expedition off Southern Thule in the South Sandwich Islands with Mr Ole Jørgensen ("Ola Bjønn"), as manager. Sail ship HAVFRUEN assisted as supply ship until she hit an ice barrier.
Extract from the log of TULLA, written by the manager "Ola Bjønn":
         During stay in the port of Port Stanley, 5 men escaped, probably dead.
         November the 12th.: The hold in a blue whale slipped. The gun broke down and not operational, and the captain got the sight of the gun in his face and injured both his nose and mouth. Had to proceed to South Georgia for repair.
         Departed South Georgia towing the HAVFRUE. She start to leak, and sunk the 3rd of December.
TULLA continued her hunting throughout the season.
1912 The experiment with a combined whale catcher and oil factory seems to be a bad idea. As catcher she was too big, as factory she was too small. At the end of the season, Mr. Chr. Christensen had following message from TULLA: Ola drunk, TULLA empty”. The result was only 28 whales, abt 1.000 barrels.
After arrival Sandefjord, the TULLA was sent to sealing in the Norwegian Sea. The result showed that she was too expensive to handle as a sealer and Mr. Christensen decided to sell her. She was sold to the Russian marine ministerial office. Renamed KOLYVAN
1941
Mined off the Gulf of Finland 28/08 whilst on a voyage from Tallinn. Estonia to Kronshtadt, USSR.

  • TULLA

    TULLA
  • TULLA

    TULLA

1911-12 O. Jørgensen

1913 O. Hansen

Kilde: Miramar Shipindex. Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold, Sigurd Ristings hvalfangsthistori / Den moderne hvalfangsts historie, Tønnessen 1967, boken «Lars Christensen og hans samtid»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no