MS THORSTRAND (II)

Tilbake til søk
THORSTRAND (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5367362
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LNVE
Byggeår 1949/04
Leveringsmåned April
Byggenr 320
Bruttotonn/BT 3.712
Nettotonn/NT 2.070
Dødvekt/TDW 6.230
Skrog LBP 375,7’ (118,96 m)
Bredde 53,5' (16,3 m)
Dypgående 23' 8 ¾"
Dybde (i riss) 21,9' (6,67 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og passasjerer
Hastighet 15,0 knop.
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 x lasterom med 1 luke hver betjent av 12 x bommer. 1 x 30SWL og 11 x 5t og 13 laste/lossevinsjer
Kjeletype 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 105 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., hver 110 kW.
El-kraft 330kW/220VdC
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem 1 x elektro-hydr. Styremaskin, fabr. Hastie, Greenock
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Doxford, 2-takt, enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 670 x 2.320 mm, motgående stempler, 4.450 BHK, MDO
Maskin-/motorbygger R & W Hawthorn, Newcastle, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1948 Bygget som THORSTRAND ved Burntisland som bygg nr.320 for Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Kjølstrekning 22/3-1948.
Satt inn i linjen mellom Canada og Afrika. Kjent som Christensen Canadian South African Line etablert i 1948.
1949 Sjøsatt 17/12-1948. Fru Tora Holden var gudmor. Overlevert til rederiet 13/04-1949 som den andre i denne serien.
1953 Linje navnet Christensen Canadian South African Line etablert i 1948 bytter navnet til Christensen Canadian African Line (CCAL) 15/05.
1955 THORSTRAND settes inn på linjen Norse Oriental Line (NOL) i januar. En samseiling med Brusgaard og Kiøsterud i Drammen.
1961 Solgt til Poseidon Schiffahrt G.m.b.H., Hamburg, Vest-Tyskland 18/09-1961 og omdøpt TRANSEUROPA
1969
Solgt til Floritaram Cia. Naviera S.A. (Demetrios G. Ventouris), Piraeus, Hellas og omdøpt til MS FLORITA.
1978 Ankom Karachi, Pakistan 03/05 for hugging. Hugging påbegynt på Gadani Beach samme måned.

Man kan vel trygt si at disse fartøyene var en del av årsaken til begeistringen blant sjøfolk til å søke hyre på rederiet Thor Dahl’s fartøyer i den tiden. Spesielt ruten på Stillehavet var populær, hvor folk stod om bord både ti og tolv år før de mønstret av!

1948 Built as cargo liner THORSTRAND by Burntisland as new building no.320 on the order of Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Keel laid 22/03-1948.
1949 Launched 17/12-1948 and delivered to the owner 13/04-1949 as the second ship in the serie from this yard.
Put into the line between Canada and Africa. Known as the Christensen Canadian South African Line established in 1948.
1953 The shipping line Christensen Canadian South African Line established 1948 change name 15/05 to Christensen Canadian African Line (CCAL).
1955 THORSTRAND engaged as a part of the Norse Oriental Line (NOL) line in January. A joint venture with Brusgaard and Kiøsterud in Drammen.
1961 Sold to Poseidon Schiffahrt G.m.b.H., Hamburg, West-Germany 18/09-1961, renamed TRANSEUROPA
1969
Sold to Floritaram Cia. Naviera S.A. (Demetrios G. Ventouris), Piraeus, Greece and renamed MV FLORITA.
1978 FLORITA arrived 03/05 Karachi, Pakistan for breaking. Breaking commenced at Gadani Beach the same month.

It's obvious that these vessels and trades of the Pacific Islands was an attractive trade to the seaman in the fifties was one of the reasons for the popularity of having job with the Thor Dahl company at that time. People stayed onboard for ten and upto twelve years before pay-off!

 • THORSTRAND (II)

  THORSTRAND (II)
 • THORSTRAND (II)

  THORSTRAND (II)
 • THORSTRAND (II)

  THORSTRAND (II)
 • THORSTRAND (II)

  THORSTRAND (II)
32 pers,
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt, DnV reg.-1953, Lloyd’s reg., Starke
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no