DS/HVB NEB

Tilbake til søk
NEB
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal MGFH
Byggeår 1910/09
Leveringsmåned September
Byggenr 300
Bruttotonn/BT 122,42
Nettotonn/NT 44,05
Skrog LOA L: 99' ( 30,17 M )
Bredde 18,3' ( 5,57 M )
Dypgående 3,32 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Ca. 8,0-10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), sylindrisk, 10,3' x 9,5', kullfyrt m/2 fyrganger.
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, sekstant og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 18", 270 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1910 Bygget som hvalbåt NEB ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Nor og A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 27/08-1910. Overlevert i september.
Satt i fangst med kokeriet BOMBAY sesongen 1910/11. NEB og KLO forlot Sandefjord 19/09 med kurs for Syd-Shetland. NEB og KLO var søsterskip.
1911 Fanger for kokeriet BOMBAY sesongen 1911/12.
1912 På generalforsamlingen i A/S Ørnen 5/10-1912 meddelte Chr. Christensen at han ville tre tilbake som disponent. Hans eldste sønn Søren L. Christensen (II) overtok som ny disponent. Samtidig ble A/S Nor (etablert 10/10-1906) slått sammen med A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord og navnet A/S Ørnen ble det fremtidig navn. Fanget hovedsakelig ved Syd Shetlandsøyene med base på Deception Island. Konsesjonen måtte fornyes hvert år for fangst mellom november til april.
Fanger for kokeriet BOMBAY sesongen 1912/13.
1913 Sesongen 1912/13 ble det litt dårligere enn tidligere, bare 19.500 fat.
1914 Solgt til A/S Quilimane (Thøger Andersen), Larvik.
1915 Solgt til Rederi-A/B Wilhelmina (K. I. Hising), Kramfors. Omdøpt BACKE og benyttet som slepebåt,
1964 Solgt, omdøpt TRYGG.
1966 Solgt til Sven Lindberg, Stockholm. Igjen omdøpes BACKE.
1973 Eksisterer fremdeles i DnV med dampmaskineri.
1986 I DnV register registrert Björn Gustaf Karlsson, Vällingby som eier.
1991 Hr. Anders Nils Enström registrert som eier..

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 11"-18"-29", slag/stroke: 24". 41 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

1910 Built as whale cather NEB by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Nor and A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Launched on 27/08-1910. Delivered in September. Catching for floating factory BOMBAY season of 1910/11. NEB and KLO left Sandefjord 19/09 heading for the South-Shetland.
1911 Catching for the BOMBAY factory season 1911/12.
1912 At the general meeting of A/S Ørnen 05/10-1912, Chr. Christensen announced that he would step back as managing director. His eldest son Søren L. Christensen (II) took over as new managing director. At the same time, A/S Nor (established 10/10-1906) was merged with A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord and the name A/S Ørnen became the future name. Caught mainly in the South Shetland Islands based on Deception Island. The license had to be renewed every year for whaling between November and April.
Catcher for the BOMBAY season 1912/13.
1913 The 1912/13 season was slightly worse than before, only 19,500 barrels
1914 Sold to A/S Quilimane (Thøger Andersen), Larvik.
1915 Sold to Rederi-A/B Wilhelmina (K. I. Hising), Kramfors. Renamed BACKE and used as tug.
1964 Sold, renamed TRYGG.
1966 Sold to Sven Lindberg, Stockholm. Again named BACKE.
1973 Still exsisting in the register of DnV. Also with steam engine.
1986 In the DnV register Mr. Björn Gustaf Karlsson, Vällingby as owner.
1991 Hr. Anders Nils Enström registered as owner.

Kilde: Boken «DAMP», DnV register, Norsk Hvalfangst Tidende.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no