M/T THORSHØVDI (III)

Tilbake til søk
THORSHØVDI (III)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 6825957
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal JXEL - LACZ2
Byggeår 1968/09
Leveringsmåned September
Byggenr 796
Bruttotonn/BT 54.477
Nettotonn/NT 35.606
Dødvekt/TDW 102.797
Skrog LOA 890’ (271,27m)
Bredde 127’9” (39,01m)
Dybde (i riss) 46,5’ (18,5m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for råoljelast
Hastighet 16,9 knop (prøvetur)
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 14 x lastoljetanker (5S, 5B, 4C). Sidetank nr. 3 SB/BB kun ren ballast. 3 x lastoljepumper, samlet kapasitet 9.600 kub.m/time
Kjeletype 2 x dampkjel (dobbelttrykk/dual pressure), 782/249 PSI, 1 x eksoskjel (exh. economiser), 305 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 1 x turbogenerator (950 SHP/650 kW), 1 x dieselgenerator (hver på 930 BHK/620 kW)
El-kraft 1.890kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Radar, selvstyring, SAL-logg, gyrokompass, ekkolodd.
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain, 2-takt, enkeltv., 10-sylindret, syl. dia.: 840 x 1.800 mm, 23.000 BHK v/114 o/min.
Maskin-/motorbygger Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano, Japan
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1968 - 1979
Norge
Sted Chiba
Reg havn Sandefjord

Fra rederibladet «Thor-Glimt» nr.23/1969

Lørdag 14. september 1968 kl. 14.30 lokal tid, ble byggenr. 796 ved Mitsui Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Chiba, døpt og overtatt av rederiet. Det 102.797 dødvekttonn store tankskip fikk i dåpen navnet THORSHØVDI — et kjent og godt navn i rederiets flåte.
Som vanlig i Japan ble det en vellykket overlevering i tradisjonell stil, med gjester og representanter for rederi og skipsbyggeri, og sikkert en stor opplevelse for de av gjestene som ikke hadde vært med på en japansk skipslevering tidligere.
Rederiet var denne gang representert ved høyesterettsadvokat Per Odberg og fru Solveig Odberg, og sistnevnte fikk det ærefulle verv å være skipets gudmor og gi det navnet THORSHØVDI. Høyesterettsadvokat Per Odberg er styremedlem i Aktieselskabet Ørnen- og A/S Odd. Rederiet var enn videre representert av inspektør Bjørn Svenning og fru Lillemor Svenning, sammen med kaptein Thorvald Hansen og hans offiserer på THORSHØVDI. Direktør Nagai, som er øverste sjef ved Mitsui-konsernets avdeling i Chiba, overleverte kontraktsmessig på dagen et ferdig og godt skip, og inspektør Svenning tok imot skipet på rederiets vegne.
THORSHØVDI er det tredje skipet av en serie som er bygget for A/S Thor Dahl ved Mitsui. De to andre er THORSHOV og THORSKOG. Dessuten er det bygget ytterligere to tankskip med noe mindre dødvekt, THORSHEIMER og THORSTAR. Bulkcarrieren THORSHAVN ble levert i 1965, slik at THORSHØVDI utgjør det sjette av våre skip bygget i Japan, alle ved Mitsui.
THORSHØVDI har en lengde o.a. på 890’00”, bredde 127'9" og det stikker 46’9 7/16” i sjøen med full last inne. Skipet har klasse i Det norske Veritas.
Hovedmotoren er en Mitsui B & W diesel på 23.000 BHK ved 114 omdreininger pr. minutt, og skipet gjorde på prøveturen en fart av 16,9 knop, mens største full-lastfart er 16,6 knop.
Vi henviser til bildene fra begivenheten i Chiba. Skipet forlot Chiba kl. 15.15 den 14. september og gikk til Mena al Ahmadi på sin første tur på tidscertepartiet til Shell


1968 Bygget som motortanker THORSHØVDI ved Mitsui Shipbuilding & Engineering Co Ltd., Chiba, Japan for A/S Thor Dahl P/R (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Kjølstrekning 13/04-1968. Gudmor var fru Solveig Odberg. Overtatt av rederiet A/S Thor Dahl, Sandefjord 14/09-68. THORSHØVDI var den tredje i en rekke på tre like tankere.
THORSHØVDI var sluttet til Shell frem til 1970 ved overlevering. Forlot Chiba på sin jomfrutur til Mena-al-Ahmadi 14/09.
1972 I april er THORSHØVDI utsatt for et uhell. Mister anker og kjetting under reise mellom Khor al Amaya og Le Havre, Frankrike.
1976 THORSHØVDI går fra Sandefjord 23/09 etter en kort tid i opplag ved Thorøya i Sandefjord..
1977 THORSHØVDI var utsatt for en dramatisk brann i maskinrommet, utenfor Vest-Afrika 04/07. Tatt under slep til Deutsche Werft i Hamburg for reparasjon.
Årsaken var en re kondisjonert eksosventil (påsveiset ventiltallerken) som havarerte og slo i stykker brennstoffventilene slik at all diesel for brennstoffventil kjøling rant ned i spylebeltet og tok fyr
1979 Overført til K. N. Ship Services Ltd (Intersea Investments Ltd. (A/S Thor Dahl), Nassau, Bahamas), Hong Kong. Omdøpt EIRAMA, registrert i Hong Kong.
1985 Solgt til Newtype Shipping Ltd (Styga Compania Naviera), Limassol. Omdøpt til MIAOULIS og registrert I Limassol. Samme år solgt/overført til Styga Compania Naviera S.A., Limassol
1986 Omdøpt KOUNTOURIOTIS
1987 Solgt til Brøvig Ship Mgmt A/S, Oslo 04/11-1987 og registrert i NIS. Nytt navn NORTH CAPE.
1988 Disponent rollen overtatt av Hannestad Rederi A/S, Halden/Oslo.
1989 Solgt til Tinfos Jernverk AS, Notodden (Brøvig Ship Management A/S, disponent), Farsund i november
1991 Disponent ansvaret overført til Farsund Ship Management AS, Farsund i oktober.
I desember samme år overføres til North Centurion AS, Oslo (Farsund Ship Management AS), Farsund.
1992 Solgt til opphugging I Bangladesh, ankom Chittagong Roads 15/06-1992

1968 Built as motor tanker THORSHØVDI by Mitsui Shipbuilding & Engineering Co Ltd., Chiba, Japan for A/S Thor Dahl P/R (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Keel laying ceremony on 13/04-1968. Spouse was Mrs. Solveig Odberg. Delivered to her owners A/S Thor Dahl, Sandefjord on 14/09-68.
Chartered to Shell Company until 1970 at delivery.
1972 In April, THORSHØVDI is exposed to an accident. Loses anchor and chain while traveling between Khor al Amaya, AG and Le Havre, France.
1976 THORSHØVDI leaves Sandefjord 23/09 after a short time layed up at Thorøya in Sandefjord
1977 THORSHØVDI had a dramatic experience with fire in the engine room off the coast of West-Africa on 04/07. Taken under tow to Deutsche Werft in Hamburg for repair.
The reason for fire was caused by a re-conditioned exhaust valve (welded). Breakdown of the exhaust valve caused damaged to the two fuel valves in the cylinder and the cooling oil of the fuel valve entered the scavenging space and caught fire.
1979 Transferred to the K. N. Ship Services Ltd (Intersea Investments Ltd. (A/S Thor Dahl), Nassau, Bahamas), Hong Kong. Renamed EIRAMA, registered in Hong Kong.
1985 Sold to Newtype Shipping Ltd (Styga Compania Naviera), Limassol. Renamed MIAOULIS and registered with Limassol as home port. Same year sold to Styga Compania Naviera S.A., Limassol
1986 Renamed KOUNTOURIOTIS
1987 Sold to Brøvig Ship Mgmt A/S, Oslo on 04/11-1987 and registered under the Norwegian NIS-register. New name was NORTH CAPE.
1988 The management taken over by Hannestad Rederi A/S, Halden/Oslo.
1889 Sold to Tinfos Jernverk AS, Notodden (Brøvig Ship Management A/S, managers), Farsund in November
1991 Farsund Ship Management AS, Farsund-took over as managers in October.
In December same year transferred to the North Centurion AS, Oslo (Farsund Ship Management AS), Farsund.
1992 Sold to breaking in Bangladesh. Arrival Chittagong Roads on 15/06-1992

 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI (III)

  THORSHØVDI (III)
 • THORSHØVDI

  THORSHØVDI
Offiserer ved avgang Chiba 14/09-1968:
Kaptein Thorvald Hansen, Sandefjord,
Overstyrmann Hans Tveitan, Sandefjord,
1. styrmann Edgar Evensen, Sandefjord,
2. styrmann Lars Henriksen, Sandefjord ,
Elektriker Hans Haarsløv, Danmark,
Radiooffiser/s
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt/Hans Olaf Sørum, senere oppdatering ved Ragnar Andersen, www.skipet.no
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no