M/T THORSTRAND (III)

Tilbake til søk
THORSTRAND (III)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5360431
Klassifisering DnV +1A1 Tanker for Oil.
Kallesignal LCMX
Byggeår 1962/11
Leveringsmåned November
Byggenr 45/526
Bruttotonn/BT 20.376
Nettotonn/NT 13.335
Dødvekt/TDW 34.005
Skrog LOA 664,99’ (202,69 m)
Bredde 86,18’ (26,27 m)
Dybde (i riss) 36,58’ (11,15 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for råoljelast
Hastighet ca. 15,.5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 33 x lastolje tanker (11BB, 11C, 11STB) 1 x pumperom utstyrt med 4 x lastoljepumper á 1.000 kub.m kapasitet
Kjeletype 2 x hjelpekjeler, oljefyrt, 215 PSI. 1 x hjelpekjel (exh.gas economiser), eksos fyrt, 200 PSI..
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x dieselgeneratorer, 456 BHK/304kW, 1 x turbogenerator, 450 AHK/304kW
El-kraft 1.362kW/440-200VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peilesender (DF), ekkolodd.
Manøvreringssystem El./hydraulisk styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1993 - 1995 Hugget
Tyrkia
Sted Stord
Reg havn Sandefjord

1962 Bygget som motor tanker MT THORSTRAND(II) ved Stord Verft A/S, Stord (skrog), sjøsatt 15/12-1961. Gudmor var fru Signe Moe. Skroget ble senere tauet til Akers Verft, Oslo for ferdigstillelse. Levert 09/11-62 til A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Overlevert fra verkstedet og overtatt av kinesisk besetning flydd inn fra Hong Kong. Dette på grunn av mangel på norske mannskaper på det tidpunkt som var beregnet for overlevering, og at skipet skulle gå i en fart mellom Østen og Australia. Dette var tilfelle på bestemmelses tidspunktet. Søknaden om dispensasjon ble innvilget av departementet. Skipet ble tre måneder forsinket og på tidspunktet det var ferdig for overlevering var det 1.500 norske hyresøkende sjøfolk. I tillegg var det et par hundre som også var ledige i utlandet.
1967 Solgt til det tyrkiske rederi Yakit Nakliyat ve Ticaret A.S., Istanbul. Tonnasjen oppgradert til 35.849 tdw. Overlevert til nye eiere i Fawley 16/8. Omdøpt PAYAS.
1993 Solgt til S. Beyazit Group, Istanbul.
1994 Solgt i april til Lewis Navigation S.A., Kingstown, St. Vincent & the Grenadines for levering til huggere. Omdøpt til PAYASAN. Ommålt til 35.415 tdw. Ankom 23/12 til Alang, India for hugging.
1995 Hugging begynte 04/02 ved Baldev Shipbreakers.

Fremdrift: 1 x dieselmotor, Aker-B&W, 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 750 x 2.000mm, 15.000BHK v/120 o.min. Bygget ved Akers Verft, Oslo

1962 Built as motor tanker MT THORSTRAND(II) by Stord Verft A/S, Stord (hull), launched 15/12-1961. Spouser was Mrs Signe Moe. The hull later taken under tow from Stord bound for Akers Verft, Oslo for completion. Delivered 9/11-62 to A/S Odd and A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Delivered from the builder and taken over by Chinese crew airborne in from Hong Kong. This due to lack of Norwegian seamen at the time that was intended for time of delivery, and that the ship was going at a trade between the Far-East and Australia. This was the case at the time of determination. The application for exemption was granted by the Ministry. The ship was delayed for three months and by the time it was ready for handover, there were 1,500 Norwegian sea-seeking seafarers. In addition, there were a couple of hundred who were also unemployed abroad.
1967 Sold to the turkish company Yakit Nakliyat ve Ticaret A.S., Istanbul. Tonnage upgraded to 35.849 tdw. Handed over to the new owner in Fawley 16/8. Renamed PAYAS.
1993 Sold to S. Beyazit Group, Istanbul.
1994 Sold in April to Lewis Navigation S.A., Kingstown, St. Vincent & the Grenadines for Delivery to Cousins. Renamed PAYASAN. Rated to 35,415 dwt. Arrived 23/12 to Alang, India for hugging.
1995 Hugging started 04/02 at Baldev Shipbreakers.

  • THORSTRAND

    THORSTRAND
  • THORSTRAND

    THORSTRAND
  • THORSTRAND

    THORSTRAND
Kilde: Narve Sørensen, og oppdatering Ragnar Andersen, Bladet «Thor-Glimt»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no