M/T THORSHAMMER (II)

Tilbake til søk
THORSHAMMER (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5418173
Klassifisering DnV +1A1 Tanker for Oil
Kallesignal JXXH
Byggeår 1963/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 1150
Bruttotonn/BT 34.789
Nettotonn/NT 20.787
Dødvekt/TDW 58.394
Skrog LOA 765' (233,5 m)
Bredde 106' (32,3 m)
Dybde (i riss) 40'5" (12,33m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for råoljelast
Hastighet ca. 16,25 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 23 x lastoljetanker (8 BB -11 S - 8 SB) 4 x lastoljepumper. Samlet kapasitet 6.000 m³/time.
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (vannrørskjeler/water tube boilers), oljefyrt, arbeidstrykk 180 psi. 1 x vannrørs eksoskjel (water tube economiser), eksos fyrt, arbeidstrykk 187 psi.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x diesel gen., hver 560 kW. 1 x turbo gen. 430 kW.
El-kraft 1.450kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem El./hydraulisk styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger Fairfield Rowan & Co Ltd Glasgow, Greenock, Skottland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1963 Bygget som motortanker THORSHAMMER (II) ved Lithgows Limited, Port Glasgow for Sameiet Thorshammer (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 20/06-1963.
THORSHAMMER var på vei tilbake til Clyde fra et opphold i tørrdokk i Liverpool da det ble grunnberøring. Skipet var da lastet ned til full last. Det var under slep av to taubåter. Det måtte lettes for last fra tankene og det ble bragt flott ved hjelp av 8 taubåter. På fartsprøven greide den over 16 knop noe som var mer enn garantifarten. På prøveturen ble det oppnådd 17,0 knop.
Rederiets hittils største skip overtatt formelt i Glasgow 31/12-63. Prisen var på ca 2,5 mill pund (50 mill. kroner). Gikk inn i sitt 3 års certeparti for Socony.
Jomfruturen gikk til Banias i Syria for å laste olje for Napoli, Italia.
THORSHAMMER var den gang det største fartøy bygd i Clyde-området. Samuel Anton Giæver jr var skipsfører og Herman Ellingsen var maskinsjef ved avgang verksted.
1964 Under lossing av oljelast i mars måned i Napoli, Italia bryter det ut brann i pumperommet grunnet varmgang i en av lastoljepumpene. Brannen ble slukket i løpet av en time. 50 brannmenn var satt inn i slukningsarbeidet slik at brannen ikke spredde seg til oljelasten.
1965 Ankom lasteplass i Kharg Island 13/01 i vind, regn og svell. 14/01 bedret været seg og man oppdaget at det var storflagging på stedet. De fikk greie på at Kong Olav var på visit til Iran og oppholdt seg på Kharg Island. Da THORSHAMMER la til kai og fikk ut landgangen kom bilkortesjen med Kong Olav frem til landgangen. Kong Olav kom om bord og hilste på alle og fikk omvisning om bord. Da Kongen var vel i land ble det blåst tre lange støt i fløyten og alle fartøy på terminalen stemte i. Kaptein den gang var Morten Vigtel.
1968 Solgt til Conquista Oceanica Armadora S.A. Panama og omdøpt til THEODORA, registrert i Monrovia.
1975 Solgt til Tolmiros Shipping Corp. (Myamar Marine Enterprises), Piraeus og omdøpt MT TOLMIROS
1984 Solgt til Elisabeth Shipping Co.Ltd (Comninos Brothers Shipping Co.S.A.), Valetta, Malta. og døpt MT VOYAGER
1986 Solgt til opphugging på Taiwan og ankom Kaohsiung den 26/06-1986.

Fremdrift: 1 x dieselmotor, type Sulzer 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 20.700 BHK v/119 omdr. Bygget av Fairfield Rowan & Co Ltd Glasgow

Fra "Thor-Glimt" Nr.13 – Februar 1964
THORSHAMMER - rederiets største skip er overtatt
På årets siste dag, 31. desember 1963, kl. 10.00 ble rederiets hittil største skip overtatt formelt i Glasgow og gikk samtidig inn i sitt 3 års certeparti for Socony. Overleveringen skjedde under en seremoni i The Firth of Clyde. Verftets flagg ble senket og det norske rederiflagg heist i dets sted. På prøveturen tidligere i juleuken gjorde skipet en toppfart på 17 knop, skjønt den kontraherte fart er 16 knop. Prøveturen varte i 8 timer og gikk gjennom farvann med høy sjø og kraftig vind. Det er verftet Lithgows Limited i Port Glasgow som har bygget MT THORSHAMMER, det største skip som noensinne er bygget i Clyde-området. THORSHAMMER er 233,5 meter lang, 32,3 meter bred og har en lastekapasitet på 66.671 kubikkmeter eller 55.494 tdw. Maskinen yter et maksimum av 20.700 BHK ved 119 omdreininger pr. minutt. På prøveturen var rederiet representert ved direktør Georg Moe, direkter Per Fogstad og inspektør Niels Winge Sørensen.
MT THORSHAMMER's jomfrutur gikk til Banias i Syria for å laste olje for Neapel.

1963 Built as motor tanker THORSHAMMER (II) by Lithgows Limited, Port Glasgow for Sameiet Thorshammer (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 20/06-1963,
THORSHAMMER was on her way back to Clyde from a stay in Liverpool's drydocks as she touch the ground. The ship was loaded to full cargo. She was under the tow of two tugboats. It had to be relieved of cargo from the tanks and it was refloated by using 8 tugs. On the test trail, it managed over 16 knots which was more than the guarantee speed.
The company's largest vessel so far handed over formally in Glasgow 31/12-63. The price was about 2.5 million pounds (NOK 50 million). Went into his 3 year charter party for Socony.
The maiden voyage went to Banias in Syria to load oil for Naples, Italy.
THORSHAMMER was then the largest vessel built in the Clyde area. Samuel Anton Giæver Jr was the shipmaster and Herman Ellingsen was the chief engineer at the departure from the shipyard.
1964 In March, during discharge of cargo in Naples, Italy, fire breaks out due to overheat in one of the cargo oil pumps. The fire was extinguished within an hour. 50 firefighters were put into the extinguishing work so that the fire did not spread to the oil cargo.
1965 The THORSHAMMER arrived at the loading port of Kharg Island 13/01 in wind, rain and swell. The 14/01 improved and it was discovered that it was “big flagging” on the spot. They learned that King Olav was visiting Iran and stayed at Kharg Island. When THORSHAMMER docked and got out the gangway, the car with King Olav came to the landing. King Olav came aboard and greeted everyone and got a tour on board. When the King was well landed, three long blows were blown in the whistle and all the vessels at the terminal voted in. Captain that time was Morten Vigtel.
1968 Sold to Conquista Oceanica Armadora S.A. Panama and renamed THEODORA, registered in Monrovia.
1975 Sold to Tolmiros Shipping Corp. (Myamar Marine Enterprises), Piraeus and renamed MT TOLMIROS
1984 Sold to Elisabeth Shipping Co.Ltd (Comninos Brothers Shipping Co.S.A.), Valetta, Malta. renamed MT VOYAGER
1986 Sold to scrapping on Taiwan and arrived Kaohsiung the 26/06-1986.

 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
 • THORSHAMMER (II)

  THORSHAMMER (II)
32 pers
Kilde: Narve Sørensen, senere oppdatering v/Ragnar Andersen, Bjørn D. Karlsen, klipp fra Sandefjords Blad
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no