MS/HVB THORARINN (III) (ex INGA VINKE)

Tilbake til søk
THORARINN (III) (ex INGA VINKE)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5160922
Klassifisering Lloyd. Ice class 3
Kallesignal LLXO
Byggeår 1961/11
Leveringsmåned November
Byggenr 118
Bruttotonn/BT 656
Nettotonn/NT 207
Skrog LOA 204,5' (62,33 m)
Skrog LBP 187,0’
Bredde 32,2' (9,81 m)
Dybde (i riss) 14,5’ (4,42 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 18,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x Clayton steamgenerator, oljefyrt (?), Bygget av Clayton Steam Generators, Bornem, Belgia.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., type MAN. (2 for el forsyning, og en for vinsjsystem)
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer MAN G7V/1959, 4-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 400 x 600 mm, 2 x 1.600 BHK v/280 o. min omsatt til en propell via VULKAN-gear til 180 o.min
Maskin-/motorbygger MAN Werk Hamburg, Hamburg
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1964 - 1967
Norge
Verft Werf De Hoog
Sted Rotterdam
Reg havn Sandefjord

1961 Bygget som hvalbåt INGA VINKE AM8 ved Werf De Hoog, Rotterdam, Holland til Nederlandsche Mij voor de Walvischvaart NV Amsterdam. Levert november
1964 Solgt til A/S Thor Dahl. Overtatt i Cape Town og omdøpt til THORARINN. Fanget for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1964/65. Skytter var Per Stokke, Syd Afrika.
1965 Fanget for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1965/66. Skytter var Per Stokke, Syd Afrika.
1966 Fanger for Fl/k THORSHAVET sesongen 1966/67. Skytter var Per Stokke. Første båt til Thorøya etter endt sesong 1966/67. Ankom Thorøya 25/04-1967 kl. 12.00. 6 timer før søsterskipet THORDR.
1967 Sesongen 1967/68 utleid til Anders Jahres rederi som fangstbåt med KOSMOS IV.
Ludvig Helgesen var bestyrer under siste sesong på feltet med KOSMOS IV. I fangst i Sydishavet med 5 hvalbåter. KOS 55, THORDR, THORARINN, THORGLIMT og THORIS. Alle fem diesel drevet og fire av dem innleid fra A/S Thor Dahl.
1968 Resultatet for sesongen 1967/68 ble totalt 34.240 fat hvalolje. Dette ble siste sesongen for kokeriet KOSMOS IV som ankom Sandefjord som kokeri for siste gang 06/05-1968.
THORARINN returnerte fra isen for siste gang 29/04.
1970 Solgt til Karlsen Shipping Co., Halifax, Canada for fortsatt bruk i hvalfangst. Som siste hvalbåt fra Thorøya, utrustet og avgikk for Halifax 24/05 med Per Stokke som skytter. Fanget fra hval stasjonen Chester på Nova Scotia til og med 1972. Fangststasjonen sør for Halifax var lokalisert i New Harbour, og hadde navnet Blenford
1973 I opplag
1974 Ble chartret til et selskap i Houston, Texas for seismologiske undersøkelser i Middelhavet og utenfor Afrikas kyst. Spesielt utrustet for oljeleting. Omdøpt til GOEL 1.
1976 Går på grunn ved Whale Rock 27/1 SSW av Robben Island fyr, etter avgang Cape Town, og total forliser

Fremdrift: 2 x dieselmotorer, type MAN G7V/1959, 4-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 400 x 600 mm, 2 x 1.600 BHK v/280 o. min omsatt til en propell via VULKAN-gear til 180 o.min. Bygget ved MAN Werk Hamburg, Hamburg

1961 Built as whale catcher INGA VINKE AM8 by Werf De Hoog, Rotterdam, Holland to Nederlandsche Mij voor de Walvischvaart NV Amsterdam. Delivered in November.
1964 Sold to A/S Thor Dahl. Taken over in Cape Town and renamed THORARINN. Catching for factory THORSHØVDI season of 1964/65. Shooter was Per Stokke, South-Africa.
1965 Catching for factory THORSHØVDI season of 1965/66. Shooter was Per Stokke, South-Africa
1966 Catching for Fl/F THORSHAVET the season of 1966/67. Shooter was Mr. Per Stokke. First catcher arriving home base Thorøya after end of season 1966/67. Arrived Thorøya on 25/04-1967 at 12.00 hrs, 6 hours ahead of her sistership THORDR.
1967 THORARINN was hired out to Anders Jahres Rederi for the whaling season 1967/68.
Ludvig Helgesen was manager during the last season to the whaling ground with factory KOSMOS IV. Catching in the Southern Ocean with 5 whale catchers. KOS 55, THORDR, THORARINN, THORGLIMT and THORIS. All five diesel powered and four of them leased from A/S Thor Dahl.
1968 The result of the 1967/68 season was a total of 34.240 barrels of whale oil. This was the last season for the factory KOSMOS IV which arrived in Sandefjord as a factory for the last time 06/05-1968.
THORARINN returned from the whaling ground on 29/04.
1970 Sold to Karlsen Shipping Co., Halifax, Canada for further use in whaling. As the last catcher out from Thorøya in Sandefjord, she left for Halifax with Mr. Per Stokke as shooter. Started catching from the land based whale station Chester on Nova Scotia until 1972.
1973 In lay-up mood.
1974 Chartered by a company in Houston, Texas for seismic exploration for oil in the Mediterrean Sea and outside the Coast of Africa, loaded with electronic equipment for thid purpose. Renamed GOEL 1.
1976 Ran aground at the Whale Rock 27/1 SSW of Robben Island Lighthouse after departure from Cape Town. Became a total loss.

 • THORARINN (III)

  THORARINN (III)
 • THORARINN (III)

  THORARINN (III)
 • THORARINN (III)

  THORARINN (III)
 • THORARINN (III)

  THORARINN (III)
Kilde: "Thor-Glimt", Ole-Chr. Røren, boken "Hvalfangsten - Eventyret tar slutt"
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.sandefjordshistorie.no