Rederi: Anders Jahres rederi (1929- 1989), Sandefjord

Tilbake til søk
Eier Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
Etablert
Sted/By Sandefjord
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Sandefjord
Telegramadresse Pelagic
Formål

Disponenter for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Etablert 06/10-1928) og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Etablert 28/06-1930. Registrert 30/12-1933). Senere, etter sammenslång i 1948, kjent som Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord, 
Formål: Hvalfangst, skipsfart, industri og virksomhet som står i forbindelse herved.
Fangstfelt: Sydishavet
Disponenter er firma Anders Jahre, Sandefjord. Etablert 06/08-1929. 
Siden tilkom mange andre rederiselskaper knyttet til Anders Jahres virksomhet. Blant annet fergetrafikk på Kiel-Oslo, kjemisk industri. Disponent for fartøyer tilknyttet Kosmos selskapene.
Selskapet Kosmos ble splittet og avsluttet som et Sandefjord basert selskap i 1989. Da kom hyenene og rev det i filler...

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Anders Jahre ble født i Sandar 28. mai 1891, som sønn av Jørgen Jahre og hustru Anne Susanne. Han vokste opp på Lasken gård. Både fars- og morsslekten tilhører de eldste i Vestfold. Etter middelsskoleeksamen i Sandefjord og artium i Larvik i 1910, ble han cand. jur. i 1914 og overrettssakfører samme år. Etter et år som dommerfullmektig i Nordland i 1915, etablerte han juristvirksomhet i Sandefjord i 1916. Sakførerforretningen drev han frem til 1928, men etter den tid tok rederivirksomheten all hans tid og arbeidskraft.
Da Anders Jahre i 1923 begynte sin egen rederivirksomhet, ble rederifirmaet drevet i hans eget navn med ham selv som personlig ansvarlig.
Dette fortsatte til desember 1947. Da gikk det personlige firma over til aksjeselskaps form under navnet: Anders Jahre & Co. A/S. I dette nye firma opptok Jahre sin nevø Jørgen Jahre og sin mangeårige soussjef Anton Sivertsen som partnere. Selskapets styre består av disse tre herrer med Anders Jahre som formann.

Det første Kosmos-selskapet ble dannet i 1928, og i 1929-30 ble hele seks hvalfangstselskaper stiftet på hans initiativ. Dessuten startet han blant annet fettherdingsbedriftene Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker, samt passasjertrafikk mellom Oslo og Kiel. I tillegg til å være reder og administrerende direktør for egne selskaper, var han i tiden fra 1922 til 1978 også styreformann eller styremedlem i en rekke industri-, hvalfangst- og skipsselskaper.
Anders Jahre var blant de få som i sjelden grad kombinerte evnen til å se mulighetene i nye tekniske og vitenskaplige oppdagelser, med økonomisk innsikt og forretningsmessig talent. Med fantasi, energi og viljestyrke bygget han opp et rederi-imperium av internasjonal målestokk. Selv tilla han sin posisjon fire egenskaper: "fantasi, initiativ, energi og kombinasjonsevne".
Det er sagt om Anders Jahre at mye av drivkraften bak verket lå i skaper trang - ja, eventyrlyst - selv om historien i langt sterkere grad dokumenterer kloke og riktige disposisjoner til rett tid enn noen gambler-mentalitet. Det grodde etter Anders Jahre. Han var en av landets store gründere.

Anders Jahre er beskrevet av professor Arnljot Strømme Svendsen på følgende måte:
"Anders Jahre var en av de mest vidtfavnende og kreative næringsdrivende i landet i tiden 1925-80, en pioner i pelagisk hvalfangst, i tankskipsfart, i bilfart og i kjemisk industri. Han hadde en mangesidig skaperevne kombinert med handlekraft. Han var opptatt av å skape noe for sin hjemstavn og sitt fedreland. Han var både internasjonalist og patriot. Jahre var kanskje den første globale shippingmann av stort format med bosted i Norge. Han tilhørte en liten krets av toneangivende stor redere i verden, som bl.a. AP Møller og Aristoteles Onassis."

Vi som i dag opplever it-revolusjonen og nåtidens gründere kan kanskje forestille oss en tilsvarende revolusjon på 1920-tallet da gründeren Anders Jahre etablerte sine hvalfangstrederier.
Det var høy risiko og penger å tjene og Anders Jahre tjente mange penger i sine selskaper i kraft av sin dyktighet, kloke og riktige beslutninger.
I tillegg var han en lokalpatriot som aldri glemte at han hadde sine røtter i Sandefjord og Vestfold. Ved siden av sin viljestyrke og utrettelige iver etter å skape noe og se ting vokse etter seg, var han også en godviljens mann. Anders Jahre ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden i 1950 og ble kommandør med stjerne i 1962 for samfunnsnyttig arbeid.
Han ble i 1961 som første norske borger kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo for "de muligheter han har skapt for det vitenskaplige arbeide ved Universitetet i Oslo". Likeledes var han også æresdoktor ved Lunds universitet, og blant annet æresmedlem i Vitenskapsakademiet, Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm og Det Norske Medisinske Selskap i Oslo. Han var dessuten innehaver av en lang rekke internasjonale ordner.

Han skjenket store gaver til byen, distriktet og landet. Også her var han langsiktig og fremtidsrettet i sin karakter. Hans navn er i dag i første rekke knyttet til Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (siden 1953) og Anders Jahres Humanitære Stiftelse (siden 1966). Andre kjente gaver er blant annet Sandefjord Bymuseum, Ekeberg krematorium og formidling av
40 millioner kroner til Sandefjord rådhus. I sistnevnte anledning uttalte han i et intervju til Sandefjord Blads daværende redaktør, Thor Knudsen: "Det er av kjærlighet til byen og dens borgere gaven er gitt. Jeg har selv meget å takke for. Over alt i byen har jeg møtt elskverdighet. Under arbeidet med å bygge opp min forretning har jeg fått hjelp og støtte på så mange måter. Skulle så ikke jeg kunne yde noe igjen?"

Han døde i 1982.

Fra Store Norske Leksikon
"Flere grupper gjorde i årene som fulgte forsøk på å få hånd om aksjemajoriteten i selskapet. Etter et mislykket raid fra brødrene Wilhelm og Erik Blystad i 1980-årene kjøpte til slutt Oslo-rederiet I.M. Skaugen selskapet – Jahres livsverk – og flyttet i 1991 virksomheten til Oslo, mens Kosmos-navnet ble slettet."

  • Anders Jahres rederi 1929- ?

    Anders Jahres rederi 1929- ?
  • Anders Jahres rederi 1929- ?

    Anders Jahres rederi 1929- ?

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
BALBOA 1923/05 1925 1 MS A/S Balboa (Anders Jahre og Olav Ringdal)
KOSMOS 1929/07 1929 11 DS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS I 1929/07 1929 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS II 1929 1929 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS III 1929/07 1929 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS IV 1929/07 1929 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS V 1929/07 1929 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VI 1929/07 1929 9 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VII 1929/07 1929 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
SJOA 1911/10 1929 1 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SEVILLA 1900/04 1929 2 DS/FLK I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SILVA 1924/02 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SOUSA 1924/10 1929 4 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
SAIMA 1924/05 1929 3 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
KOS VIII 1930/08 1930 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS IX 1930/08 1930 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
FRATERNITAS 1905/08 1930 3 DS/FLK Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
TAS I 1930/09 1930 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
TAS II 1930/09 1930 0 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
TAS III 1926/08 1930 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
TAS IV 1923/08 1930 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
TAS V 1923/09 1930 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
NEW SEVILLA 1900/12 1930 3 DS/FLK Anders Jahre og A. P. Møller, København
KOSMOS II 1931/07 1931 10 DS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
PONTOS (ex ØRN II) 1890/03 1931 1 DS/FLK Jahre-gruppen
KOS X 1932/06 1932 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XI 1932/06 1932 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XII 1932/06 1932 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XIII 1932/06 1932 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XIV 1932/07 1932 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XV 1932/07 1932 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XVI 1932/07 1932 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XVII 1932/07 1932 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XVIII 1932/07 1932 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
RANVIK 1909/03 1933 2 DS/TET Skibs-A/S Ranvik (Anders Jahre)
NORAVIND 1930/12 1934 3 MT Skips-A/S Noravind (A. Jahre), Sandefjord
H. J. BULL 1935/09 1935 (nybygg) 6 DS/HVB Hvalfangerselskapene Kosmos, Kosmos II and Pelagos I
KOS XIX 1936/09 1936 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XX 1936/10 1936 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
VESTAVIND 1893/04 1936 1 DS/FLK Anders Jahre A/S, Sandefjord
ULYSSES 1915 1937 2 DS/FLK Western Operating Corp. (Hans Isbrandtsen), New York
KOS XXI 1937/10 1937 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXII 1937/10 1937 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXIII 1937/10 1937 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
ESPERANZA 1893/04 1937 1 DS/TET Anders Jahre A/S, Sandefjord
JAGUAR (I) 1928/11 1938 8 MT Skips-A/S Jaguar (Anders Jahre
ROSE 1938/06 1938 1 MS Skips-A/S Rose (Gustav B. Bull), Sandefjord
HVAL I 1927/09 1938 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAMAICA 1936/10 1938 2 MS Skips-A/S Rose (Gustav B. Bull), Sandefjord
HAUGAR 1885/04 1939 4 MS/FLK Skips-AS Haugar (Anders Jahre)
JALNA 1930/09 1938 3 MT Bulls Tankrederi A/S
JASPIS (I) 1930/10 1939 3 MT Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord
KOS XXIV (I) 1939/10 1939/06 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXV (I) 1939/10 1939 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 27 1939/11 1939/07 2 Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXVIII 1939/08 1939/07 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
KOS XXIX 1939/07 1939/07 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAGUAR 1928/11 1939 5 MT Pankos Operating Co., Panama
HVAL I 1927/09 1938 3 Anders Jahre A/S, Sandefjord
JANUS (I) 1939/10 1939 1 Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JASMIN (I) 1940/01 1940 2 MS/FRU Jasmin Operating Company S. A. (Anders Jahre, Fritjof Bettum og Jørgen J. Lorentsen)
ARISTOFANES 1940/1 1940 1 MT Skips-A/S Jaris (A. Jahre) Sandefjord
BYGG 125 (MOSHILL) 1940/09 1938 1 MS/FRU Anders Jahre A/S, Sandefjord
KOSMOS IV 1937 1946 13 DS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS XXVI 1939/10 1946 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS XXVII 1939/11 1946 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 28 (II) 1946/10 1946 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 29 (II) 1936/08 1946 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 30 1936/10 1946 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 24 1940/09 1947 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOSMOS III 1947/11 1947 21 MS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JASMIN (II) 1942/09 1947 2 MT Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
JANUS (II) 1947/04 1947 3 MT Western Chartering Co., S.A. (A. Jahre) Sandefjord
KOS 32 1947 1947 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 31 1947/12 1947 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 33 1943/09 1947 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 34 1942/01 1947 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 35 1942/01 1947 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 36 1942/04 1947 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 37 1941/02 1947 4 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 38 1941/05 1947 5 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 39 1941/08 1947 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOSMOS V 1948/12 1948 19 MT Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
JALTA (I) 1948/09 1948 3 MT Bulls Tankrederi A/S
JAN 1948/03 1948 1 MT Spermacet Whaling Co, Ltd., Panama
MILLIAM KIHL 1941/01 1948 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 40 1948/08 1948 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 41 1948/08 1948 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 42 1948/09 1948 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ARNFINN BERGAN 1940/12 1948 6 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 43 1937/09 1949 4 DS/HVB Franske myndigheter
JACINTH 1940/01 1949 3 MT A/S Kosmos
KOS 44 1949/10 1949 4 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS 45 1949/10 1949 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ASBJØRN LARSEN 1941/03 1951 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
LEIF WELDING 1940/11 1949 2 DS/HVB Spermacet Whaling Co, Ltd., Panama
KOS 46 1950/09 1950 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JANUS (III) 1950/04 1950 11 MT Skips-A/S Vigrid, Skips-A/S Noravind, Skips-A/S Rose
KOS 47 1950/09 1950 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 48 1951/10 1951 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 49 1951/10 1951 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 50 1951/10 1951 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JALNA (I) 1930/09 1952 5 MT Bulls Tankrederi A/S
JAGA 1953/02 1953 2 MT Rederibolaget Jan , Sverige.
JARMONA (I) 1953/03 1953 2 MT Rederiet for m/s "Jagala", Gøteborg
ANGLO NORSE 1914/05 1953 15 DS/FLK L'Armament Baleinier S. A.
JARMINA 1953/06 1953 23 MT Skips-A/S Noravind (A. Jahre), Sandefjord
JARENA (I) 1953/11 1953 6 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAHRE--BNR 1487 1953 (kans) 1953 1 DS/HVB Anders Jahre A/S, Sandefjord
JARABELLA (I) 1950/07 1954 3 MT Skibsaksjeselskapet Vigrid & Skipsaksjeselskapet Rose, Sandefjord
JAGUAR (II) 1939/07 1954 7 MT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JALINGA (I) (ex BALAKLAVA) 1944 1954 16 MT Bulls Tankrederi A/S
ARNE SKONTORP 1941/02 1954 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAHRE--BNR 1505 1954 1 DS/HVB Spermacet Whaling Co, Ltd., Panama
JAHRE--MS BNR 1516 1954 1 DS/HVB Anders Jahre A/S, Sandefjord
JAKARA 1955/01 1955 4 MS A/S Kosmos
JARANDA (I) 1954/01 1955 16 MT Anders Jahres Rederi IV A/S
JANOVA (I) 1953/01 1955 5 MT Anders Jahres Rederi III A/S
JANITA (I) 1952/07 1955 3 MT Anders Jahres Rederi III A/S
JARAGUA 1955/09 1955 3 TT Anders Jahre A/S, Sandefjord
JALANTA (I) 1952/06 1955 7 MT Anders Jahres Rederi IV A/S
JASPIS (II) 1946/06 1955 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
NORDHAV IV 1952/06 1955 2 MS Anders Jahre A/S, Sandefjord
NORDHAV V 1952/07 1955 2 MS A/S Kosmos
ØSTSKJELL 1956/06 1956 1 MT A/S Marian, Sandefjord
JANEGA (I) 1953/08 1956 5 MT Anders Jahres Rederi III A/S
JARAMA (II) 1956/03 1956 8 MS Anders Jahre A/S og Marian A/S og Toba A/S
JAROSA (I) 1956/04 1956 3 MS Bulls Tankrederi A/S
JARILLA 1946/08 1956 3 MT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAGALA (II) 1950/06 1957 3 MT Anders Jahre A/S, Sandefjord
JAKINDA 1958/07 1958 8 TT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAMUNDA 1949/04 1958 4 MT Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord
JAWESTA 1958 1958 4 TT A/S Kosmos
JARACONDA (I) 1952/04 1958 3 MT Bulls Tankrederi A/S
JANINA (II) 1949/01 1958 1 DS/HVB Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre)
JABETTA 1959/06 1959 4 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARILLA (II) 1959/12 1959 5 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 53 1959 1959 8 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 51 (ex SUDERØY XIV) 1952/10 1959 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
SUD 1941/10 1959 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 52 (ex SUDERØY XVII) 1953/10 1959 1 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARMONA (I) 1926/05 1959 3 Bulls Tankrederi A/S
JANINA (III) (ex. AVENIR) 1953/07 1960 2 MT Anders Jahres Rederi III A/S
JAGONA 1960/12 1960 11 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JASMIN (III)(ex SOLØR) 1950/01 1960 4 MT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAGALA 1953/03 1960 1 MT Bulls Tankrederi A/S
KOS 54 1951/10 1960 1 DS/HVB
JALINGA (II)(ex SUDERØY) 1913/03 1961 1 DS/FLK Anders Jahre A/S og Marian A/S og Toba A/S
JARITA 1960/12 1961 1 MS
KRONPRINS HARALD 1960 1961 9 MS I/S Jahre Line
JAVARA (I) 1962/02 1962 3 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAGARDA 1962/05 1962 4 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARICHA (I) 1962/09 1962 3 TT Anders Jahres Rederi III A/S
JAWACHTA 1962/12 1962 10 TT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAGRANDA (I) 1963/12 1963 1 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARABELLA 1963/05 1963 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAROSA (II) 1963/12 1963 5 MS Bulls Tankrederi A/S
JARELSA 1964/06 1964 2 MT
JARMONA 1964/03 1964 2 MT
JALTA (II) 1964/07 1964 2 TT Bulls Tankrederi A/S
JALINGA (III) 1964/12 1964 8 TT Bulls Tankrederi A/S
KOS 55 1964/11 1964 2 DS/HVB A/S Kosmos
JACARA 1965/02 1965 7 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAWAGA 1965 1965 3 MS
JANITA (II) 1965/03 1965 5 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAPANA 1965 1965 2 MS
PRINSESSE RAGNHILD (II) 1966 1966 2 MS
JALANTA (II) 1966/01 1966 2 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JARACONDA (II) 1967/03 1967 2 MS
JARANDA 1967/02 1967 3 MT
JASAKA 1967/04 1967 19 MS
JASANKOA 1967/02 1967 2 TT
JANETTA 1968/05 1968 2 MS
JANOVA 1968 1968 2 MS
JARENA 1968 1968 2 MT
JARAMA (III) 1969/11 1969 15 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JALINGA (IV) 1970/11 1970 2 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARMINA (II) 1970/03 1970 2 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JALTA (III) 1971 1971 2 MS
JALNA 1971 1971 3 MS Bulls Tankrederi A/S
INDOTANK 1971 1971 1 MT
JAMUNDA (II) 1971 1971 3 TT Bulls Tankrederi A/S
JARITA 1967 1972 1 TT
JARABELLA 1974 1974 2 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JASTELLA 1974/10 1974 5 TT Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KRONPRINS HARALD 1976 1976 2 MS
JARMADA 1976 1976 1 TT
JAVARA 1970 1976 1 MS
JARMONA 1968/11 1976 1 TT
Bygg S-36 1976 1976 1 TT Bulls Tankrederi A/S
JAGARDA (II) 1975/05 1977 2 TT A/S Jagarda & Co. K/S, Sandefjord
JARILLA 1974/10 1977 1 MS
JACARA 1974 1977 2 MS
JALANTA (III) 1973/11 1977 1 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARITA (III) (ex AINO) 1975/04 1979 1 MT A/S Jargul (I) & Co. K/S,
JARMINA (III) (ex. RINGOBO) 1974/11 1979 1 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JARICHA (II) (ex WISA) 1974/11 1979 1 MS Amelon Corporation, Monrovia, Liberia
JAGRANDA (II) (ex PELLOS) 1975/02 1976 3 MT A/S Jargul (II) & Co. K/S , Sandefjord
VIKING CHIEF 1980/09 1980 2 MT
FREEPORT CHIEF 1980/05 1980 1 MT
JACINTH (II) 1981/03 1981 1 MT
JASAKA (II) 1984/06 1981 2 MS
JAGUAR (III) 1981/12 1981 2 MT
JARAMA (IV) 1981/03 1981 5 MS Anders Jahre A/S, Sandefjord
JARMINA (IV) 1981/10 1981 2 MS
PRINSESSE RAGNHILD (IV) 1981/01 1981 2 MS
JARACONDA (IV) 1980/01 1981 2 MS
JARENA (III) 1982 1982 2 MT
JANUS (IV) 1982/04 1982 10 MS Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
JAGIMA 1983 1983 2 MS
KOSMOS I 1983 1983 1 MS/PLT
JASARINA 1984/11 1984 1 MS
BASTØ I 1978/06 1984 3 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
BASTØ II 1979 1984 2 MS
JAMUNDA (III) 1980 1985 1 MT
JALINGA (V) 1980/01 1985 1 MT Opus Nav. S.A., Panama.
JARABELLA (IV) 1980 1985 2 MT Prelude Navigation Inc., Panama
POLLUX 1973/12 1985 1 MT
JALINA 1972/10 1985 2 MS I/S Jahre Line
CHEMICAL RUBI 1971/07 1986 1 MT A/S Kosmos
KRONPRINS HARALD 1987 1987 1 MS
JALINGA (VI) (ex PERNAS DULANG) 1983/02 1987 5 MT Jalinga Navigation Inc. (Anders Jahre A/S)
JAMUNDA (IV) (ex FLAGSHIP L) 1977/04 1987 1 TT Jamunda Nav. Inc., Monrovia, Liberia
JASAKA (III) (ex SANK CYPRESS) 1984/06 1987 1 MS Jasuda Nav. Inc
JARABELLA (V) 1975 1988 1 TT
JARMONA (V) ex (EVA) 1981/12 1989 1 MT Jarmona Navigation Inc.,
JASTELLA (II) (ex CHRISTINA) 1982/04 1989 1 MT Jastella Navigation Inc. , Monrovia, Liberia
JASAKA (III) 1984/06 1989 1 MS
SUDERØY 1913/03 1961 5 DS/FLK Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
KOS X 1932/06 1951 4 DS/HVB Compania Industrial de Valparaiso
ARNE SKONTORP 1941/02 1948 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
KOS I 1929/07 1936 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
JASPIS 1930/10 1930 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
KOS XXV (I) 1939 1946 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
JALINGA 1913 1924 4 DS/FLK D/S A/S O. A. Knudsen
KOS XXVIII (I) 1939/11 1939/08 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
A-N-4 1911/10 1911 1 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
SILVA 1924/01 1924 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
SOUSA 1924/10 1924 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
HVAL I 1927/09 1927 5 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
HAUGAR 1885/04 1917 2 SS/JFG A/S Dovrefjell
HAUGAR 1885/04 1910 2 SS/JFG A/S Scottish Glens, Larvik
JAMAICA 1936/10 1936 1 MS Skibs-A/S Rose
GOS 4 (I) 1928 1945 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
BYGG 125 1940/09 1939 3 MS/FRU Neptune Shipping Ltda S.A. (Mosvold Shipping Agency New York)
JASPIS 1930/10 1930 1 MT Hvalfanger-A/S Antarctic A/S & Hvalfanger-A/S Pelagos
KREPS 1948/12 1948 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
JARMONA (II) 1953/03 1955 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
JARACONDA 1952/04 1955 2 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SUDERØY X 1942/12 1942 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
THORARINN (III) 1961/11 1964 4 MS/HVB A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
HVAL XI 1925 1934 5 DS/HVB Johan Rasmussen & Co
TAS IV 1923/08 1923 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
KOS 54 1951/10 1951 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KOS 51 1952/10 1952 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KOS 52 1953/10 1953 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUD 1941/12 1950 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
BUSEN 4 (I) 1925/08 1925 3 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
THORDR 1959/11 1964 3 MS/HVB A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
JASTELLA 1982/04 1989/1 1 MT K/S Thorshammer
   
https://www.sandefjordshistorie.no