DS/HVB GOS IV (I) (GOS 4)

Tilbake til søk
GOS IV (I) (GOS 4)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 21129
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCYI
Byggeår 1928
Leveringsmåned September
Byggenr 435
Bruttotonn/BT 217
Nettotonn/NT 74
Skrog LOA 33,83 m
Bredde 6,91 m
Dybde (i riss) 3,93 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 11', oljefyrte m/3 fyrganger, arbeidstrykk: 200 PSI. Heteflate (HF): 2.295 kv/ft
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 118 NHK/500 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1945
Storbritannia
1945 - 1950
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Tønsberg

1928 Bygget som hvalbåt GOS 4 ved Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 11/08 og overlevert i september.
Satt i fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1928/29.
1929 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1929/30.
1930 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1930/31.
1931 Sesongen 1930/31 ble en rekordfangst for ekspedisjonen med et utkok på 122 000 fat
Lagt i opplag under sesongen 1931/32 sammen med kokeriet og ekspedisjonens fire andre hvalbåter.
1932 Lagt i opplag også under sesongen 1932/33 sammen med resten av PELAGOS flåten etter avtale i Jahre-gruppen.
1933 Catching for factory PELAGOS season of 1933/34.
1934 Catching for factory PELAGOS season of 1934/35.
1935 Catching for factory PELAGOS season of 1935/36.
1936 Utleid og satt i fangst for KOSMOS (Hvalfangerselskapet Kosmos A/S) i sesongen 1936/37.
1937 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1937/38
1940 Utleid til Royal Navy i november for bruk som minesveiper navngitt HMS GOS 4.
1941 Omdøpt HMS BLIZZARD i september.
1945 Returnert til eier i Norge i juni og omdøpes GOS IV. Bruun & von der Lippe, Tønsberg skiller lag og ny disponent for Hvalfanger-A/S Pelagos er Svend Foyn Bruun, Tønsberg.
1948 Fangst for flytende kokeri Fl/f JARAMA og det fransk-norske selskapet Sopecoba S.A., Cap Lopez, Gabon utenfor kysten av Vest-Afrika.
1949 Fangst for Spermacet Whaling Co., Ltd fra Cape Lopez i Fransk Kongo for Fl/f JARAMA og 7 andre hvalbåter fra «Jahre-gruppen». Hvalfangstfeltet utenfor Kongo hadde vært urørt siden sommersesongen 1937.
Hvalfangsten startet 19/06-1949 og ble avsluttet 14/10-1949. Resultatet for ekspedisjonen var 56.720 fat olje fra 1.356 knølhval.
1950 Solgt i august til Jose Lopez Gutierrez, Algeciras, Spania. Omdøpt ANTONITO VERA.
Ny GOS IV ble levert fra Kaldnes mek Verksted i Tønsberg samme høst.
1969 Solgt til Masso Hermanos S.A., Vigo, Spania. Omdøpt CABO MORAS.
1980 Solgt og rapportert hugget i 80-årene.

1928 Built as whale catcher GOS 4 by Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched 11/08 and handed over to her owners in September.
Catching for factory PELAGOS season of 1928/29.
1929 Catching for factory PELAGOS season of 1929/30.
1930 Catching for factory PELAGOS season of 1930/31.
1931 Season of 1930/31 was a record catch for the expedition with a production of total 122 000 barrels of oil.
Laid up during season 1931/32 together with the factory PELAGOS and the expeditions four other catchers.
1932 Laid up also during season 1932/33 together with the factory PELAGOS and the expeditions four other catchers as agreed in the Jahre group.
1933 Catching for factory PELAGOS season of 1933/34.
1934 Catching for factory PELAGOS season of 1934/35.
1935 Catching for factory PELAGOS season of 1935/36.
1936 Hired for the whaling season 1936/37 to the floating factory KOSMOS of company Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, Sandefjord
1937 Catching for factory PELAGOS season of 1937/38.
1940 Hired by the Royal Navy in November for use as minesweeper. Renamed HMS GOS 4.
1941 Renamed HMS BLIZZARD in September.
1945 Returned to her Norwegian owner in June and renamed GOS 4. Company Bruun & von der Lippe, Tønsberg separates as a team and new sole manager for Hvalfanger-A/S Pelagos is Svend Foyn Bruun, Tønsberg.
1948 Catching for floating factory Fl/F JARAMA and the French-Norwegian company Sopecoba S.A., Cap Lopez, Gabon off the coast of West-Africa.
1949 Catching for Spermacet Whaling Co., Ltd out of Cape Lopez in French Congo for FL/F JARAMA and 7 other catchers from the Jahre-Group. The whaling ground off Congo had been rested since the summer season of 1937.
Whaling commenced on 19/06-1949 and was ended 14/10-1949. The result for the expedition was 56.720 barrels of oil from 1.356 humpback whales.
1950 Sold in August to Jose Lopez Gutierrez, Algeciras, Spain. Renamed ANTONITO VERA.
A new GOS IV was delivered from the builder Kaldnes mek. Verksted in Tønsberg later this year.
1969 Sold to Masso Hermanos S.A., Vigo, Spania. Renamed CABO MORAS.
1980 Sold and reported broken up in the 80-ties.

  • GOS IV (I)

    GOS IV (I)
Kilde: DnV reg-1935., www.warsailors.com, «Norsk Hvalfangst Tidende» årbok, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.sandefjordshistorie.no