Rederi: Bruun & Anton von der Lippe

Tilbake til søk
Eier
Etablert
Sted/By TØNSBERG
Fylke Vestfold
Land Norge
Formål

Hvalfangst og skipsfart

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Skipsreder Anton von der Lippe og Svend Foyn Bruun (Lorentz Foyn Bruuns bror) var partnere i mange år. Tidlig på 20-tallet var de involvert i hvalfangst i Algeciras i Spania med selskapet Cia. Ballenera Espanola SA, Algeciras, Spania som ble avsluttet i 1927. Så, senere i 1927, startet de hvalfangst på Newfoundland med selskapet British-Norwegian Whaling Co., St. Johns, Newfoundland på  stasjonen Grady på Labrador.som var et datterselskap av det spanske selskapet. Her ble det fanget høsten 1927 og 1928, men utbyttet ble så dårlig at ble avviklet i 1930.
Anders Jahre var også involvert i det vi kjenner som "Jahre-gruppen" som ble disponert av Anton von der Lippe og Svend Foyn Bruun.
Anton von der Lippe og Svend Foyn Bruun var med på å danne selskapene "Antarctic" og "Pelagos" sammen med skipsreder Anders Jahre.
Etter krigen skilte disse lag og Svend Foyn Bruun overtok Hvalfangerselskapet Pelagos A/S og Anton von der Lippe overtok Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg. Rederimerkene ble til dels de samme, eneste forskjell var at rederiet Svend Foyn Bruun fikk splitt i flagget. Anton von der Lippe beholdt flagget slik det var.
Selskapene Antarctic og Pelagos ble begge stiftet i 1928.

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
GOS II 1928/09 1939 1 Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
GOS III 1928/09 1929 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ALLARDYCE 1923 1925 1 DS/HVB Cia. Ballenera Espanola SA
HIGHGATE 1911/05 1926 1 DS/HVB Cia. Ballenera Espanola SA
GOS I 1927/09 1927 3 DS/HVB A/S Hvalfangerselskap Pelagos
GOS V 1923/11 1927 0 DS/HVB A/S Hvalfangerselskap Pelagos
CONDESA DEL MORAL DE CALETRAVA 1913/03 1919 0 DS/HVB Cia. Ballenera Espanola SA
ANTARCTIC (I) 1906/12 1928 4 DS/FLK Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
ALLARDYCE 1923 1929 0 DS/HVB British Norwegian Whaling Co. Ltd
GOS II 1928/9 1928 0 DS/HVB A/S Hvalfangerselskap Pelagos
GOS III 1928/09 1928 0 DS/HVB A/S Hvalfangerselskap Pelagos
GOS 4 (I) 1928/09 1928 3 DS/HVB A/S Hvalfangerselskap Pelagos
MOROTE 1924/01 1928 0 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
WILLIAM WILSON 1925/07 1925 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
GALICIA 1924/10 1928 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SOLVA 1913/2 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pontos A/S
SUIZA 1913/02 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pontos A/S
SEDNA 1912/05 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pontos A/S
SITKA 1912/06 1929 0 DS/HVB Hvalfangstselskapet Antarctic A/S
A-N-1 1926/03 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
MONTCALM 1897 1929 0 DS/HVB Falkland Shipowners Ltd.
A-N-5 1929/09 1929 0 DS/HVB Falkland Shipowners Ltd.
VIGRID 1930/07 1930 2 MT Skips-A/S Vigrid
VIGDIS 1930/10 1930 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VI 1935 1935 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VII (I) 1935/10 1935 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VIII (I) 1936/09 1936 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
A-N-4 (II) 1924/02 1930 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
VIGRID 1923 1937 2 MS Bruun & von der Lippe's Rederi
VIGRID 1923 1937 1 MS Bruun & von der Lippe's Rederi
KREBS (I) 1942/12 1942 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
LESLIE 1926/03 1924 1 DS/HVB Cia. Ballenera Espanola SA
PONTOS 1890/03 1913 3 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
KOS II 1929 1929 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
PONTOS 1890/03 1931 1 DS/FLK Jahre-gruppen
SOLVA 1913/02 1919 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
PEPITA MAURA 1911/05 1911 1 DS/HVB A/S Østkysten
PELAGOS 1902 1945 12 DS/FLK Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS 4 (I) 1928 1945 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS IX 1937 1954 4 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
MOROTE 1924/01 1924 0 DS/FLK Cia. Ballenera Espanola S.A., Madrid
MOROTE 1924/01 1931 0 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
GOS II 1928 1945 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS III 1928 1945 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
VIGDIS 1930/10 1939 3 MT Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord
GOS VI (I) 1935 1945 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GOS VII (I) 1935 1945 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no