DS/HVB GOS II (I)

Tilbake til søk
GOS II (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCBE
Byggeår 1928
Leveringsmåned Septembe
Byggenr 856
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 35,29 m
Bredde 7,34 m
Dypgående 3,87 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrte m/3 fyrganger og kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.292 kv/ft.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radio peiler (direction finder), gyrokompass, radar
Manøvreringssystem Styremaskin, dampdrevet
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23" 39", slag 24", 76 NHK/750 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Norge
1941 - 1945
Storbritannia
Sted Middlesbrough
Reg havn Tønsberg

1928 Bygget som hvalbåt GOS II ved Smith's Dock Co., Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 16/08-1928.
Hvalfangerselskap «Pelagos» A/S stiftes 30/06 og registreres 31/08-1928 med formål «hvalfangst og/eller fraktfart». Disponenter er Bruun og von der Lippe, Tønsberg.
Fanger for flytende kokeri PELAGOS sesongen 1928/29.
1929 Fanger for kokeriet PELAGOS i Sydishavet sesongen 1929/30.
1930 Fanger for kokeriet PELAGOS i Sydishavet sesongen 1930/31
1931 Sesongen 1930/31 ble en rekordfangst for ekspedisjonen med et utkok på 122 000 fat.
Ekspedisjonen deltok ikke i fangst i opplagssesongen 1931/32.
1932 Kokeriet ligger i opplag også sesongen 1932/33 etter avtale i Jahre-gruppen.
1933 I fangst for PELAGOS i Sydishavet sesongen 1933/34 med totalt 6 hvalbåter
1934 Fangst resultatet for ekspedisjonen sesongen 1933/34 ble 112.900 fat hvalolje.
Sesongen 1934/35 deltok kokeriet PELAGOS med 7 hvalbåter i fangsten.
1935 Resultatet for sesongen 1934/35 ble 129.229 fat hvalolje på ekspedisjonen.
Avgikk Tønsberg med kurs for Sydishavet sammen med kokeriet PELAGOS for sesongen 1935/36.
1936 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1936/37.
1937 Legges i opplag i Walvis Bay etter sesongen for overhaling.
Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1937/38.
1938 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1938/39.
1939 Bortleid til A/S Kosmos II som bøyebåt for KOSMOS II sesongen 1939/40. Arnt Evensen, Vikerholmen, Vasser var skytter/skipper. Besetningen bestod av totalt 13 mann. Som dekksoffiserer var det kun skytter/skipper og en styrmann.
1940 Etter endt sesong ankomst Walvis Bay 02/03. . Overtatt av Nortraship fra april. Innleid av den engelske marine (RN) i november som minesveiper med navnet HMS GOS 2 (FY 789). Avgår Walvis Bay med kurs for Liverpool, England 16/11 via Freetown og St. Vincent, Kapp Verde. Ankom Liverpool 29/12.
1941 Ombygget til minesveiper. Forlot Liverpool 14/06 med kurs for Gibraltar. Omdøpt HMS ATMOSPHERE fra september.
1945 Returnert til eierne i Norge i desember. PELAGOS begynner fangsten med 5 hvalbåter fra 20/12.
1946 Antall hvalbåter øker med to fra 17/01.
1947 Fanger med kokeriet PELAGOS sesongen 1947/48. Skytter var Johan Paulsen.
1949 I fangst for kokeriet JARAMA (Spermacet Whaling Co., Ltd) ut fra Cape Lopez i Fransk Kongo.
Fangsten starter 19/06-1949 og avsluttes 14/10-1949.
1951 Solgt til nye eiere i Spania i mars. Omdøpt PEPE LUIZ LOPEZ. Forsvant uten spor 16/04 under fangst i Cadiz-bukten.

1928 Built as whale catcher GOS II by Smith's Dock Co., Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched on 16/08-1928.
Whaling company "Pelagos" A/S was founded on 30/06 and registered on 31/08-1928 with the purpose of "whaling and/or shipping"
Catching for floating factory PELAGOS season 1928/29.
1929 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1929/30.
1930 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1930/31
1931 The season 1930/31 the expedition obtained a record catch with a production of 122.000 barrels.
The expedition did not participate in the whaling season 1931/32.
1932 The company factory is laid up also season of 1932/33 according a agreement in the Jahre-Group.
1933 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1933/34 with a total of 6 catchers.
1934 The catch result for the expedition season of 1933/34 became 112.900 bbls whale oil.
The season 1934/35 factory PELAGOS operated with 7 catchers.
1935 The total result for the PELAGOS-expedition season of 1934/35 was 129.229 bbls whale oil.
Left Tønsberg heading for the Southern Seas together with the factory PELAGOS for season 1935/36.
1936 Catching for factory PELAGOS season 1936/37.
1937 Laid up in Walvis Bay after the season for storing and maintenance.
Catching for factory PELAGOS season 1937/38.
1938 Catching for factory PELAGOS season 1938/39.
1939 Leased to A/S Kosmos II (Anders Jahre) as a buoy boat for the factory KOSMOS II season 1939/40. Arnt Evensen was a shooter / skipper. The crew consisted of a total of 13 men. As a deck officers, there was only a combined shooter/master and a deck officer
1940 After end of season arrival Walvis Bay 02/03. Taken over by Nortraship from April. Hired by the British Royal Navy (RN) in November as a minesweeper with the name HMS GOS 2 (FY 789). Departs Walvis Bay heading for Liverpool, England 16/11 via Freetown and St. Vincent, Cape Verde. Arrived in Liverpool 29/12.
1941 Converted to a minesweeper. Left Liverpool 14/06 heading for Gibraltar. Renamed HMS ATMOSPHERE from September.
1945 Returned to her Norwegian owner in December.
The factory proceeded to the Southern Seas with her 5 catcher. The season starts on 20/12.
1946 The number of catchers is increased with two catchers from 17/01.
1949 As catcher for factory JARAMA (Spermacet Whaling Co., Ltd) off Cape Lopez, Franch Congo .
The catch commenced 19/06-1949 and was terminated 14/10-1949
1951 Sold to Spanish owners in March. Renamed PEPE LUIZ LOPEZ. Disappeared without any trace during whaling in the Cadiz Bay 16/04

  • GOS II (I)

    GOS II (I)
  • GOS II (1)

    GOS II (1)
Kilde: DnV reg-1935. «Hvalfangst – Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka, Norsk Hvalfangst Tidende, uboat.net, warsailors.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no