T/S THORSHAVET (III)

Tilbake til søk
THORSHAVET (III)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Tankskip
Off nr 7036694
Klassifisering DnV +1A1,
Kallesignal JXHZ
Byggeår 1970/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 843
Bruttotonn/BT 112.885
Nettotonn/NT 89.946,48
Dødvekt/TDW 227.500
Skrog LOA 1.091,4’ (332,22 m)
Skrog LBP 1.050,0’ (320,04 m)
Bredde 149,58’ (45,592 m)
Dypgående 65,77’ (20,657 m)
Dybde (i riss) 87,5’ (26,67 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av råolje (ULCC)
Hastighet ca. 16,5 knop
Drivstoffkapasitet 152 t/døgn
Lasthåndtering 4 x lastoljepumper type JMW, turbindrevene (JMW), redusert damptrykk, 40kp/cm2.1 x ballastpumpe type JMW, turbindrevet (JMW), red.damp 40kp/cm2.1 x nøytralgassanlegg, type Fredriksstad mek. Verksted, m/2 x el.drevene vifter for nøytralgass.
Kjeletype Hoved dampkjeler (vannrørskjeler), Babcock & Wilcox D-type. Toppfyrt m/Rothemühle roterende luftforvarmere. Driftstrykk 60 kp/kv.cm,/510oC overhetet. Brennersystem type Babcock & Wilcox, dampforstøvning og kjelekontroll type Bailey. 1 x dampomformer,
Kjelebygger Babcock & Wilcox Ltd, Renfrew, England
Hjelpemaskineri 1 x turbogenerator, Stal-Laval mottrykks turbin, 1.600kW 1 x dieselgenerator, type B&W-Skania, 14-sylindret V type. 2 x fødevannspumper, type Weir m/vannsmurte lager. Dampturbin drevet.
El-kraft 2.400kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Utstyrt med Norcontrols antikollisjons radar.
Manøvreringssystem Hastie ram type el./hydraulisk styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampturbin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampturbin (HP+LP+AST) Stal-Laval type AP32/86, 32.500 bhk v/86 rpm. Reduksjon gear bygget av Allen, England
Maskin-/motorbygger STAL-Laval Turbin AB, Finspong, Sverige
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Gøteborg
Reg havn Sandefjord

1970 Bygget som råoljetanker THORSHAVET ved Götaverken A/B, avd Arendalvarvet, Göteborg for Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd, A/S Ørnen og F & E Befraktnings forretning (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Kjølen lagt 21/04. Døpt THORSHAVET 04/12 av fru Emely C. Kirby. Overlevert av teknisk direktør ved Götaverken dr. Nils Svensson til rederiet representert ved direktør Per Fogstad 18/12 på Horten red.
A/S Thor Dahls tredje fartøy med dette navnet.
THORSHAVET var det første fartøy med Nor-Controls antikollisjons radar i regulær drift. Prototypen var gjennomprøvd om bord på Wilh. Wilhemsens TAIMYR.
Ved ankomst Rotterdam etter første tur, var det bestemt at første reduksjon på HT tubinen skulle demonteres og fraktes til Stal-Laval i Finspong for modifikasjon. Etter denne operasjonen skulle man fyre opp BB kjele igjen etter nedstegning. Man fikk en eksplosjon grunnet dårlig utlufting ved oppfyring. Resultatet var at røkopptaksbelgen mellom kjel og luftforvarmer ble sprengt og ødelagt. Luftforvarmer innsatsen ble løftet av festene. Etter reparasjon fortsatte man til Persiske Gulf.
1971 Straks etter avgang Le Havre 23/11 oppstod brann i hovedtavle på vei til garantidokking i Lisboa. Under garantidokking ble det konstatert en helt ualmindelig nedslitning i propellerhylsen. Det ble funnet skjevheter i de øvrige lagre i akselsystemet. Skipet ble liggende på verksted i Lisboa i alt 51 døgn.
1972 På vei fra PG til Rotterdam 10/03 fikk skipet havari på planetgear 2-reduksjon på HT-turbin. Skipet la om til nødkjøring på LT-turbin. Gikk via Dakar for å ta om bord representant for Allen Gear Ltd i England.
Nye drev ble satt inn ved ankomst Rotterdam.
Ved avgang Rotterdam fikk skipet dets første overheterhavari. Dette skjedde på BB kjel. Siden var det mye problemer på begge kjelers overhetere. Rørene var av dårlig kvalitet.
1979 Forlater opplaget i Sandefjord 20/09-1979.
1981 I opplag i Atea, Hellas fra 07/03.
1982 18/08 var det møte i rederstyret og salg av turbintankerne var med i diskusjonen for å redusere kostnader og opplagsutgifter. I en pressemelding 11/11 blir det annonsert at begge turbintankere er solgt til hugging.
1983 Ankomst Busan, Taiwan for hugging 25/02-83

Fremdrift: 1 x hovedturbinanlegg (HP+LP+AST), Stal-Laval type AP32/86, 32.500 bhk v/86 rpm. Bygget ved STAL-LAVAL, Finspong. Reduksjon gear av type «Singleplane, planetary-parallell gir type 40/30. Bygget av Allen, England

1970 Built as crude oil tanker (VLCC) THORSHAVET by Götaverken A/B, Arendalvarvet dept., Gothenburg for Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd, A/S Ørnen og Fearnley & Eger Trading Group (A/S Thor Dahl as manager), Sandefjord. Handed over to the company after sea trail at the port of Horten in December.
The third vessel by A/S Thor Dahl carrying this name.
THORSHAVET was the first ship with Nor-Control's anti-collision radar in regular operation. The prototype was tested on board Wilh. Wilhemsens TAIMYR.
Arrival Rotterdam, Holland after her maiden voyage with her first cargo oil. The first reduction av HP-turbine were dismanled and sent by plane to Stal-Laval in Finspong for modification. After finishing this operation. The port boiler to be lifted after a periode of shut down. During firing an explosion occured by unsufficient blow through of combustion chamber. The result was that the expansion bellow between boiler and air-preheater burst and the preheater element was lifted out of the fixing. After the repair she was back in trading again, heading for her next cargo in the Persian Gulf.
1971 Soon after departure Le Havre on 23/11 a fire broke out in the main switchboard. She was under way to her guarantee docking in Lisboa. After 3 days of delay the journey could continue.
During dry docking a faulty stern tube fitting were detected. Unusual wear. Measurment disclosed a stern tube mounting out of alignment. New prefabricated stern tube was fabricated. Total days of time at Lisnave shipyard, Lisboa was 51 days.
1972 On her journey between Persian Gulf and Rotterdam on 10/03 she had a breakdown on the second reduction of HP-turbine. Ship crew shifted to emergency running on Lp-turbine. New parts arrived in Rotterdam.
After departure Rotterdam she experienced her first superheater problem. Port boiler extinguished. Her first superheater problem had occured. This was the first of a serie of troublesome sityations with her superheater tubings on both boilers.
1979 Left the lay up mode in Sandefjord on 20/09-1979.
1981 Laid up in Atea, Greece from 07/03.
1982 18/08 there was a meeting of the shipowners' board and sales of the turbine tankers were included in the discussion to reduce costs and layup costs. In a press release 11/11, it is announced that both turbine tankers have been sold for breaking.
1983 Arrival Busan, Taiwan for breaking on 25/02-83

 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
 • THORSHAVET (III)

  THORSHAVET (III)
29 pers
Kilde: Narve Sørensen, bladet «Thor-Glimt», Torstein Eliassen, Ragnar Iversen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no