DS/HVB NORTREFF

Tilbake til søk
NORTREFF
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5257751
Klassifisering DnV +1A1, Hvalfanger Is-C
Kallesignal LDNN
Byggeår 1955/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 93/7000
Bruttotonn/BT 901
Nettotonn/NT 287
Skrog LOA 216,17' (65,89 m)
Skrog LBP 203,8’ (62,11 m)
Bredde 33,1’ (10,08 m)
Dybde (i riss) 18,7’ (5,69 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 17,42
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boilers), heteflate: 7.220 kv/ft, 250 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x dampdrevet generatorer a 54 BHK, 1 x diesel drevet generator, 34 BHK.
El-kraft 220V/90kW
Navigasjonsutstyr Radar, selvstyring, SAL-logg, gyrokompass, ekkolodd.
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C9, 4 -sylindret, syl. dia.: 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", slag 25,6", 422 NHK/3.400 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1955 Bygget som hvalbåt NORTREFF ved A/S Pusnes Mek. Verksted, Arendal, ferdigstilt ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (b. nr. 93/7000 (351a)) for Hvalfangerselskapene Globus & Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik for en pris av 5,6 mill kroner. Overlevert 15/10-1955. Da den ble overlevert var den verdens største hvalbåt. Fanget for kokeriet NORHVAL frem til sommeren 1962. Skytter var Johan Anthonsen, Lillesand.
1956 NORTREFF hadde 195 hval etter sesongen og var beste båt på ekspedisjonen. Ankom Larvik 31/03 etter endt sesong.
Fanger for flytende kokeri NORHVAL sesongen 1956/57. Skytter var Johan Anthonsen, Lillesand
1957 Fanger for flytende kokeri NORHVAL sesongen 1957/58. Skytter var Johan Anthonsen, Lillesand
1958 Fanger for flytende kokeri NORHVAL sesongen 1958/59. Skytter var Johan Anthonsen, Lillesand
1959 Avgår Larvik for en ny sesong med NORHVAL ekspedisjon sesongen 1959/60. Skytter var Johan Anthonsen, Lillesand
1960 Ankom Rolighetens Værft i Larvik 04/05 etter atter en dårlig sesong. NORTREFF ble også denne sesongen beste båt i NORHVAL-ekspedisjonen.
1961 Fanger for NORHVAL-ekspedisjonen sesongen 1961/62. Skytter var Finn Ellefsen, Cape Town.
1962 Ankom Larvik 05/04 og la til ved Rolighetens Verft etter endt sesong.
Utleid gratis til THORSHAVET-ekspedisjonen (A/S Thor Dahl, Sandefjord) frem til sommeren 1967. Avtalen var 12,5% av et eventuelt under- eller overskudd av fangsten. Fanget for THORSHAVET frem til end av sesongen 1966/67. Hovedsakelig med Finn Ellefsen som skytter.
1963 Ankom Sandefjord og Framnæs 07/05.
Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1963/64. Skytter var Finn Ellefsen, Cape Town
1964 Anløp Cape Town 11/04 på hjemtur fra isen og fortsatte ferden 12/04.
Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1964/65. Skytter var Finn Ellefsen, Cape Town
1965 NORTREFF med skytter Finn Ellefsen ankom Larvik etter en vellykket sesong. NORTREFF blir beste norske båt dette året.
Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1965/66. Skytter var Finn Ellefsen, Cape Town
1966 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1966/67. Skytter var Finn Ellefsen, Cape Town
1967 Gikk i opplagt i mai ved Roligheten Verft, Larvik da kokeriet THORSHAVET avsluttet hvalfangsten og ble ombygd til moderskip for fiskerier.
1970 Solgt til P/R M/S Nortreff (Leif Kristiansen), Kristiansund-N i september, ombygd til tråler/snurper, beholdt navnet. Innført i merkeregisteret som M-45-AE (Aukra). NORTREFF var da landets og Møres største snurper.
1972 Dampmotoren byttet ut med dieselmotorer. 2 x 4-takt/enkeltv., 6-sylindret dim. 320 x 480mm, totalt 2.000 BHK, type VEB Schwerm., bygget av Karl Liebknecht Magdeburg. Påmontert side propeller forut og akter.
1977 Overført til P/R Brødrene Kristiansen, Kristiansund.
Canada utvidet sin territoriale grense til 200 nm fra 01/01. Dette berørte også Norges interesser da Norge hadde en kvote på 60.000 tonn lodde i området. På vårparten ble NORTREFF benyttet til undersøkelse av loddebestanden på Grand Banks, Newfoundland ledet av fiskerirådgiver Gunnleiv Sangolt fra Fiskeridepartementet. NORTREFF var utleid for denne jobben i 13 dager. Ni snurpere deltok sammen med moderskipet NORGLOBAL.(Sig. Herlofson & Co) Fiskeriet startet 11/06 og varte frem til 03/07. Da var det fisket 22.023 tonn og flåten forlot bankene.
Fra Liv-Agno Ulsund har vi mottatt følgende: Vedlagt bilde av NORTREFF (foto: Kalvik) er fra vinterloddefisket 1977, da den passerer Rørvik på vei med full last - sørover. Flagget indikerer at båten leder fisket når det gjelder oppfisket kvantum. Skipper var Svein Ulsund, og en avisoverskrift dette året lød: ”Rekord to år på rad med to forskjellige båter.” Svein Ulsund fisket til rekord også året før, med TRØNDERBAS (2) (ex. ENEREN). (se: http://www.ivanulsund.no)
1979 Tilbakeført til P/R M/S Nortreff (Leif Kristiansen), Kristiansund
1982 Eier Alfredo Julian (C/O Pesquera Nortreff, SA, de CV Del Carmen). Registrert i Campche, Mexico.
1983 Eier P/R Æge (Karl L. Karlsen), Tromsø. Omdøpt ÆGE.
1985 Solgt til P/R Stromfjord (Niels Christian Espersen), Hirtshals. Omdøpt STRØMFJORD. Reg. i Hirtshals Danmark. Innført i dansk merkeregister som HG-265. Kallesignal OWBK
1986 Ny motor satt inn, type MAN, 2.391 BHK.
1990 Skagerak Fiskeexport A/S (Sigurd Espersen A/S), Hirtshals overtar som disponenter.
2000 Omdøpt STRØM
2001 Solgt til East – Greenland Codfish A/S, Hirtshals. Omdøpt SIKU. Registreringsnummer GR18-1 registrert under dansk flagg. Registrert i Ammassalik Grønland.
2007 Solgt til hugging. Hugget ved Smedegaarden i Esbjerg, Danmark som SIKU.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), Fredrikstad C4, type dobbelt to trinns ekspansjon (compound exp.), 4-sylindret dia.; 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", slag/stroke: 25,6”, 422 NHK. Bygget av Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad

1955 Built as whale catcher NORTREFF by A/S Pusnes Mek. Verksted, Arendal, completed by Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad for Hvalfangerselskapene Globus & Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik at a price of 5,6 mill. Nkr. Catching for factory NORHVAL until summer of 1962.
1962 Hired by A/S Thor Dahl as catcher for factory THORSHAVET until summer of 1967, when THORSHAVET was sold to and converted to factory vessel for the fishing industry (named ASTRA).
1967 Laid up at Roligheten Verft, Larvik in May.
1970 Sold to P/R M/S Nortreff, Kristiansund–N in september, rebuild to fishing vessel, and with the same name.
1972 New Engines fitted, 2 pcs. 4-stroke/single acting, 6.cyl. by dim. 320x480 mm, total of 2000 BHP, type VEB Schwerm., built by Karl Liebknecht, Magdeburg.
1977 From Liv-Agno Ulsund we have received following note: Attached a picture of NORTREFF (photo: Kalvik )from the capelin fishing the winter of 1977, as she passed Rørvik on her way south bound, fully loaded. The flag indicates that the vessel is leading the competition of fishing up the legal capeline quota that year. Skipper was Svein Ulsund, and a news paper  heading that year reported: ”Record with two years on a row with two different vessels.” Svein Ulsund made record also the year before with the TRØNDERBAS(2) (ex. ENEREN) (see: http://www.ivanulsund.no).
1982 Owner Alfredo Julian (C/O Pesquera Nortreff, SA, de CV Del Carmen) Registrert Campche Mexico.
1983 Owner P/R Æge (Karl L. Karlsen, Tromsø. Registered in the norwegian reg. by the name of ÆGE.
1985 Sold to P/R Stromfjord, Hirtshals. Renamed STRØMFJORD. Reg.in Hirtshals Denmark.
1986 New Engine fitted, type MAN, 2391 BHP.
1999 Skagerak Fiskeexport A/S, Hirtshals took over as managers. Renamed STRØM.
2001 New name SIKU. Owner: East–Greenland Codfish A/S, Registered in Ammassalik, Greenland.
2007 Broken up at Smedegaarden, Esbjerg, Denmark.

 • NORTREFF

  NORTREFF
 • NORTREFF

  NORTREFF
 • NORTREFF

  NORTREFF
 • NORTREFF

  NORTREFF
Kilde: DNV Reg.,Lloyds reg. Hvalfangsten, "Eventyret Tar Slutt" av Dag Bakka Jr, Liv-Agno Ulsund
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Steinar Norheim og Helge Lund
   
https://www.sandefjordshistorie.no