For å skille områder i og utenfor sentrum, lager vi en «sirkel» rundt bykjernen.

På vestsiden av fjorden lar vi sentrum gå t.o.m. området på Stubb, tar med Hjertnesskogen og forsetter videre langs Lindgårdsgate/Leikvollsgate til jernbanelinja syd for Bugården. Deretter følger vi jernbanelinja til jernbaneundergangen ved Hasle, følger så Haslebakken til rundkjøringen Gokstadveien/Heimdalveien, (Nilsesvingen), deretter sydover Hegnaveien til rundkjøringen i Kilen. Derfra Vesterøyveien fram til Framnesveien.

De områdene som ligger innenfor denne «sirkelen» omtaler vi under Områder i sentrum.

Områdene utenfor sirkelen omtales under Områder utenfor sentrum.

Trykk på den enkelte bildegruppe for mer informasjon. 

Les mer

Tidligere gater:

En del gater i sentrum forsvant i bybrannene i 1900 og 1915. I oktober 2016 fikk en rekke gater nye navn som forberedelse til kommunesammenslåingen.
1. januar 2017 ble en rekke gater som tidligere lå i Andebu og Stokke liggende i Sandefjord kommune.

Gater som har skiftet navn eller ikke eksisterer lenger er listen opp her. Noen gamle gater som vi har bilder fra er tatt med..

 • Armgaden (vestre del) endret navn til Landstads gate i 1902  

 • Badehusgaden endret navn til Thor Dahls gate i 1902  

 • Bakgaden endret navn til Skippergata i 1902 

 • Bjerkeveien endret navn til Lindeveien i oktober 2016.

 • Bjørneveien endret navn til Mølleråsveien i oktober 2016.

 • Bodingaden, Løkkegaden endret navn til Dronningens gate i 1902

 • Briskeveien endret navn til Einerveien i oktober 2016.

 • Bryggegaden

 • Bugaardgaten endret navn til Prinsens gate i 1902  

 • Eikeveien endret navn til Svartorveien i oktober 2016.

 • Ekornveien endret navn til Ilderveien i oktober 2016.

 • Elgveien endret navn til Grevlingveien i oktober 2016.

 • Engveien endret navn til Glenneveien i oktober 2016.

 • Feensveien endret navn til Stangeveien i oktober 2016.

 • Furuveien endret navn til Heggeveien i oktober 2016.

 • Granveien endret navn til Gråorveien i oktober 2016.

 • Huldreveien endret navn til Vetteveien i oktober 2016.

 • Huslyveien endret navn til Emblas vei i oktober 2016.

 • Kirkeveien ble en del av Øvre Huvikvei i oktober 2016.

 • Kollenveien endret navn til Milleveien i oktober 2016.

 • Langgaden endret navn til Kongens gate 1902  

 • Ligaden, Bjerggaden. Østre og Vestre Bjerggade endret navn til Bjerggata i 1902 

 • Løkkeveien endret navn til Presthagan i oktober 2016.

 • Myrgaden endret navn til Flors gate i 1902 

 • Myrveien ble en del av Parkveien i oktober 2016.

 • Måltrostveien ble en del av Lerkeveien i oktober 2016.

 • Mårveien endret navn til Røyskattveien i oktober 2016.

 • Nedre Strandgade (vestre del) og Strandveien (østre del) endret navn til Thaulows gate i 1902  

 • Nordre gade endret navn til Sverres gate i 1902 

 • Nordre Ruklegade endret navn til Tiedemands gate i 1902  

 • Nygaden endret navn til Rådhusgata i 1902

 • Promenaden

 • Sagaveien endret navn til Bautaveien i oktober 2016.

 • Skippergata endret navn til Matrosgata i oktober 2016.

 • Skogveien ble en del av Brydes gate i oktober 2016.

 • Skovlyveien endret navn til Åbolkroken i oktober 2016.

 • Solvangveien ble en del av Schanches gate i oktober 2016.

 • Stasjonsveien/Jernbanegaden (søndre del utslettet Bryggegaten) endret navn til Jernbanealleen i 1902  

 • Strandgata endret navn til Hvalfangergata i oktober 2016.

 • Strömbadpromenaden

 • Söndre Ruklegade endret navn til Schrøeters gate i 1902  

 • Tollbugata ble en del av Strandpromenaden i oktober 2016.

 • Torvgaden (Østre del av Bugaardsgaden) endret navn til Torggata i 1902  

 • Torvgangen (Pølsesvingen) endret navn til Torggangen i 1902  

 • Vestre Gade og Kikegaden endret navn til Skolegata i 1902  

 • Vestre Gade endret navn til Rosenvolds gate i 1902  

 • Vestre Strandgade endret navn til Strandgata i 1902 

 • Vinkelgaden, Skolegaden endret navn til Kirkegata i 1902  

 • Östre Strandgade endret navn til Havnegata i 1902  

 • Østre Gade endret navn til Schanches Gade i 1902  

 • Østre Gade endret navn til Storgata i 1902  

 • Øvre Gade endret navn til Liveien i 1931.

 • Kart over områder i sentrum
    Bilder i undergrupper: 2

 • Badeparken
    Bilder i undergrupper: 31

 • Bakkegata
    Bilder i undergrupper: 3

 • Bjerggata
    Bilder i undergrupper: 60

 • Breiliveien
    Bilder i undergrupper: 65

 • Brydedammen
    Bilder i undergrupper: 5

 • Brydedamveien
    Bilder i undergrupper: 5

 • Brydeløkka
    Bilder i undergrupper: 1

 • Brydes gate
    Bilder i undergrupper: 5

 • Brygga
    Bilder i undergrupper: 43

 • Bryggegaden
    Bilder i undergrupper: 22

 • Bryggene (pirene)
    Bilder i undergrupper: 105

 • Bugårdsbakken
    Bilder i undergrupper: 3

 • Bugårdsgata
    Bilder i undergrupper: 37

 • Byfogd Ottesens gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • Byparken
    Bilder i undergrupper: 23

 • C. A. Larsens gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Chr. Christensens plass
    Bilder i undergrupper: 4

 • Christopher Hvidts plass
    Bilder i undergrupper: 58

 • Dronningens gate
    Bilder i undergrupper: 181

 • Ebbesens gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Ekeberggata
    Bilder i undergrupper: 3

 • Fjellveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Flors gate
    Bilder i undergrupper: 16

 • Gokstadveien
    Bilder i undergrupper: 69

 • Grønligata
    Bilder i undergrupper: 1

 • Halvdan Svartes gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Hans Amundsens gate
    Bilder i undergrupper: 1

 • Havnebilder
    Bilder i undergrupper: 136

 • Havnegata
    Bilder i undergrupper: 6

 • Havnesporet
    Bilder i undergrupper: 1

 • Hjertnespromenaden
    Bilder i undergrupper: 56

 • Hjertnesskogen
    Bilder i undergrupper: 2

 • Hjertnesstranda
    Bilder i undergrupper: 21

 • Holmbrua
    Bilder i undergrupper: 4

 • Hystadveien
    Bilder i undergrupper: 118

 • Høsts gate
    Bilder i undergrupper: 7

 • Jernbanealleen
    Bilder i undergrupper: 287

 • Jernbaneplassen
    Bilder i undergrupper: 7

 • Kamfjordgata
    Bilder i undergrupper: 29

 • Kathrineborggata
    Bilder i undergrupper: 19

 • Kathrinestien
    Bilder i undergrupper: 4

 • Kirkeparken
    Bilder i undergrupper: 6

 • Kilgata
    Bilder i undergrupper: 60

 • Kirkegata
    Bilder i undergrupper: 72

 • Kongens gate
    Bilder i undergrupper: 286

 • Landstads gate
    Bilder i undergrupper: 82

 • Museumsgata
    Bilder i undergrupper: 30

 • Møllers gate
    Bilder i undergrupper: 13

 • Nedre Gokstadvei
    Bilder i undergrupper: 24

 • Nygaden
    Bilder i undergrupper: 5

 • Nyveien
    Bilder i undergrupper: 1

 • Oddefjell
    Bilder i undergrupper: 5

 • Parkveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Peter Castbergs gate
    Bilder i undergrupper: 51

 • Peter Grøns gate
    Bilder i undergrupper: 43

 • Prestegårdsveien
    Bilder i undergrupper: 6

 • Preståsen
    Bilder i undergrupper: 59

 • Landstads plass
    Bilder i undergrupper: 10

 • Langes gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Langgaden
    Bilder i undergrupper: 12

 • Leif Weldings vei
    Bilder i undergrupper: 4

 • Leikvollgata
    Bilder i undergrupper: 27

 • Lindgaards gate
    Bilder i undergrupper: 9

 • Lundenveien
    Bilder i undergrupper: 3

 • Prinsens gate
    Bilder i undergrupper: 207

 • Pukkestadveien
    Bilder i undergrupper: 14

 • Rosenvolds gate
    Bilder i undergrupper: 29

 • Ruklabekken
    Bilder i undergrupper: 11

 • Rådhusgata
    Bilder i undergrupper: 141

 • Sandar Herredshus 1 - 3
    Bilder i undergrupper: 12

 • Sandefjordsveien
    Bilder i undergrupper: 58

 • Schanches gate
    Bilder i undergrupper: 8

 • Schrøeters gate
    Bilder i undergrupper: 27

 • Skippergata
    Bilder i undergrupper: 62

 • Skiringssalsveien
    Bilder i undergrupper: 24

 • Skolegata
    Bilder i undergrupper: 74

 • Solvangveien
    Bilder i undergrupper: 13

 • Stockfleths gate
    Bilder i undergrupper: 72

 • Storgata
    Bilder i undergrupper: 282

 • Strandgata
    Bilder i undergrupper: 7

 • Strandpromenaden
    Bilder i undergrupper: 63

 • Stub
    Bilder i undergrupper: 35

 • Sverres gate
    Bilder i undergrupper: 65

 • Søebergs gate
    Bilder i undergrupper: 9

 • Thaulows gate
    Bilder i undergrupper: 27

 • Thor Bryns gate
    Bilder i undergrupper: 2

 • Thor Dahls gate
    Bilder i undergrupper: 135

 • Tidemands gate
    Bilder i undergrupper: 4

 • Torget
    Bilder i undergrupper: 193

 • Torggangen
    Bilder i undergrupper: 14

 • Torggata
    Bilder i undergrupper: 151

 • Vesle Hauanvei
    Bilder i undergrupper: 1

 • Vesterøyveien (til Framnesveien)
    Bilder i undergrupper: 12

 • Vestfoldgata
    Bilder i undergrupper: 1

 • Vinkelveien
    Bilder i undergrupper: 7

 • Øvre Gokstadvei
    Bilder i undergrupper: 8

 • Aagaards Plass
    Bilder i undergrupper: 98

   
https://www.sandefjordshistorie.no