Grønligata går fra Kamfjordgata i vest til Solveien i øst.

Den har navn etter husmannsplassen Grønli, som igjen er husmannsplassen som tidligere het Kleggelia under Prestegården.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Grønligata 2

   
https://www.sandefjordshistorie.no