Før år 1900 hadde den lange gatestrekningen fra krysset Pukkestadveien/Torggata i sør, til krysset Skiringssalveien/Bugårdsbakken i nord et navn som for lengst er borte. Bugaardsgaden het den, og det var jo et passende navn, for den førte til og fra Bugaarden.

Etter bybrannen i 1900 ble det en del gateløp- og navneendringer. I følge Sandefjords historie søkte oppsitterne i Bugaardsgaden om å kalle sin gate Prinsens gade. Begrunnelsen var at navnet gaten hadde var, stygt, tungvint og betydningsløst. I dag ville vi vel kalt en slik argumentasjon for snobbete og historieløs.

Da bystyret i 1919 ville gjeninnføre navnet Bugaardsgaden, ba huseierne, indtrengende om at man ikke måtte gjøre dem denne sorg. Bystyret ga seg. Siden den tid, ca. 1900, og til Sandefjordsveien ble anlagt midt på 1970-tallet, het hele den nevnte gatestrekningen Prinsens gate. Den nye firefeltsveien delte Prinsens gate i to. Dermed beholdt søndre del, fra Torggata til Landstads gate, navnet Prinsens gate, mens nordre del fikk navnet Bugårdsgata.

Øvre del av Prinsens gate er fra 2017 blindvei fordi den er stengt for inn-/utkjøring ved Landstads gate. Før Sandefjordsveien ble anlagt, var Prinsens gate en viktig innfartsvei til sentrum, ikke minst for bønder nord for byen som skulle til meieriet og butikkene rundt Aagaards plass. Da passerte de strøk av byen som ble kalt Rukla og Stampa. 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.


Les mer


Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Prinsensgate:
30 b Sandefjord Gassverk (tidl. Hystadveien 79)

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på:  lardex@online.no

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Prinsens gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsens gate 1 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Prinsens gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsens gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsensgate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Prinsens gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Prinsens gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 14

  Prinsens gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Prinsens gate 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsensgate 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Prinsens gate 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Prinsens gate 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsens gate 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Prinsens gate 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Prinsens gate 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Prinsens gate 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Prinsens gate 18 - Sjøfartsmuseum fra 1966

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Prinsens gate 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Prinsens gate 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Prinsens gate 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Prinsens gate 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Prinsens gate 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Prinsens gate 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Prinsens gate 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Prinsens gate 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Prinsens gate 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Prinsens gate 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Prinsens gate 29

   
https://www.sandefjordshistorie.no