Oppført i 1790, ombygd i 1850, revet i 2017 etter brann.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no